بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها- قسمت ۱۳

۴۰-۴۲ رضایت مندی ۴۳ جدول ۳-۱: راهنمای پرسش‌نامهپرسش‌نامه قبل از این که منتشر شود، دوباره مورد آزمایش قرار گرفت و برای بازنگری پرسش نامه نهایی…

مقاله – بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها- قسمت ۱۱

کارمندی که استفاده از فناوری را سودمند بداند رضایت بیشتری در استفاده از آن خواهد داشت. در نتیجه می‌توان فرض کرد که درک سودمندی نگرش…

مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان …

قابلیت شرح نتایج بر درک سودمندی از فناوری تاثیرگذار است.درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری دو عامل اساسی در رضایت و پذیرش فناوری می‌باشد.زنان…