دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
دانشکده مدیریت
پایاننامه کارشناسیارشد در رشته مدیریت اجرایی
گرایش استراتژیک
عنوان:
بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان
استاد راهنما:
دکتر عظیم اصلانی
استاد مشاور:
دکترحسین علیپور
نگارنده:
میلاد محمدی
اردیبهشت 1392
واحدگرمی
باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم/آقای………………… در رشته: ……………………………. گرایش ……………….. تحت عنوان: …………………………………………………………………………..
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در تاریخ ……………….. تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره به عدد به حروف و امتیاز را دریافت نمود.
استاد راهنما:
استاد (استادان مشاور):
1-
2-
هیأت داوران:
1-
2-
نماینده تحصیلات تکمیلی واحد: تاریخ و امضاء
معاون پژوهشی دانشگاه : تاریخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ……………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته …. گرایش …………… در تاریخ ………. از پایان نامه خود تحت عنوان :
………………………………..
با کسب نمره …با درجه …….. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام
2) این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح ، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی ………………………….
تاریخ و امضا و اثر انگشت…………………..
سپاسگزاری
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بیکران که بهره‌مندم ساخته است.
در اینجا بر خود لازم دانسته که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمایی‌ها و مساعدت‌های با ارزش آنان اعم از استادان محترم دانشگاه و کارشناسان ارشد، و همچنین عزیزانی که از حمایت‌های معنوی انها، بهره مند بوده‌ام، ابراز نموده و توفیق روز افزونشان را از درگاه احدیت آرزو نمایم.
به خصوص از استاد گرامی جناب آقای دکتر عظیم اصلانی(استاد راهنما) و استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین علیپو(استاد مشاور) که با قبول زحمت مرا در انجام هرچه بهتر این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر را دارم.
تقدیم به
پدر و مادر
عزیز و مهربانم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….5
1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5 سؤال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6 فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7
1-7 واژه های عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………..9
1-8 مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….10
1-9 متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
قسمت اول : مبانی نظری
1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12
بخش اول : فرهنگ سازمانی
2-2 تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………13
2-3 ویژگی های فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….15
2-4 فرهنگ سازمان…………………………………………………………………………………………………………………..17
2-5 نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 19
2-6 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………………………………………………………………………..22
2-7 الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………23
2-7-1 الگوی پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………23
2-7-2 الگوی رابینز …………………………………………………………………………………………………………………24
2-7-3 الگوی هفت Sمک کنزی …………………………………………………………………………………………………26
2-7-4 الگوی پیترز و واترمن ……………………………………………………………………………………………………..26
2-7-5 الگوی کرت لوین ……………………………………………………………………………………………………………27
2-7-6 الگوی دیویس ………………………………………………………………………………………………………………..27
2-7-7 الگوی ویلیام اوچی ………………………………………………………………………………………………………….27
2-8 ویژگی های فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………….30
2-9 عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………..31
2-10 سطوح فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..32
2-11 عوامل موثر در پیدایش فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………..33
2-12 منابع فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………35
2-13 طبقه بندی فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………37
2-13-1 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………….37
2-13-2 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف ………………………………………………………………………………………..38
2-13-3 فرهنگ انطباق پذیر و انطباق ناپذیر …………………………………………………………………………………40
2-13-4 فرهنگ بروکراتیک و شهروندگرا …………………………………………………………………………………..40
2-14 انواع فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………41
2-15 شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………45
2-16 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ های سازمانی…………………………………………………………………………47
بخش دوم : خلاقیت
2-17 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-18 تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………49
2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت ……………………………………………………………………………51
2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها……………………………………………………………………………………………..51
2-21 رویکرد های فرایند خلاق ………………………………………………………………………………………………….52
2-22 ویژگی سازمان های خلاق


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *