پایان نامه تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی)[1] هدف اصلی مدیریت نقدینگی کسب نقدینگی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل