مقاله علمی با منبع : پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

ب) فیلترهای نامناسب و زهکشی نامناسب:فیلترها بعنوان نواحی اتصال هسته با نفوذپذیری بسیار پایین به پوسته با نفوذپذیری بالا طراحی میشوند. در صورتیکه فیلتر نتواند…

سامانه پژوهشی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های …

وضعیت پی تکیهگاهها بدلیل تنوع و پیچیدگیهای ژئولوژیکی و ژئوتکنیکی همواره یکی از مشکل‌سازترین مسائل در امر سدسازی محسوب می‌شود. خرابی در این نواحی عمدتاً…

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای …

۵-۲ نظریههای سلامت روان۱-۵-۲ مفهوم سلامت روان در نظریات روانکاوی۱-۱-۵-۲ نظریه زیگموندفرویدنظریه فروید یکی از پیچیدهترین نظریههای روانشناسی است از نظر فروید قسمت عمدهای از…

فایل – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده های …

۲-۳-۹-۳- شبکههای اجتماعی غیررسمیاز گویههای زیر برای سنجش این متغیر استفاده شده است:-شبکههای مذهبی(شرکت در مراسم عزاداری مذهبی/جشن و سرور/ جلسات آموزش دینی و احکام/…