بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها- قسمت ۱۳

۴۰-۴۲ رضایت مندی ۴۳ جدول ۳-۱: راهنمای پرسش‌نامهپرسش‌نامه قبل از این که منتشر شود، دوباره مورد آزمایش قرار گرفت و برای بازنگری پرسش نامه نهایی…