علمی : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۲۰

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳

۲-۴-۶-۸ تحقیقات منابع انسانى:براى این که مدیر پرسنل در انجام وظایف خود و اخذ تصمیمات براساس واقعیت و اطلاعات اقدام کند، مبادرت به تحقیقات منابع…

مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی- قسمت ۴

 از ماکسیمال بودن  می‌توان نتیجه گرفت  ساده است و بنابراین  ایده‌آل اولیه راست است.تعریف۲-۴۹: حلقه را نیم‌موضعی گویند هرگاه نیم ساده باشد.قضیه۲-۵۰: ایده‌آل‌های چسبیده– مدول راست، دقیقاً برابر ایده‌آل‌های اولیه…

جستجوی مقالات فارسی – مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی- قسمت ۲

لذا داریم  و در نتیجه  . اگر  ، آنگاه  . بنابراین قضیه اثبات می‌شود.قضیه۲-۹: اگر  یک حلقه و  یک  – مدول دوم باشد، آنگاه  یک ایده‌آل اول  است.اثبات: اگر برای بعضی ایده‌آل‌های  و  از حلقه  داشته باشیم  ،…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی عنصرعشق در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی- قسمت ۵

سوررئالیسم، در واقع عصیانی است در برابر تمدن غرب؛ چرا که اعضای این مکتب کسانی بودند که دوران نوجوانی آنها با جنگ جهانی اول مصادف…