جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به …

علاقه به حفظ محیط زیست، ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات، قانون پذیری دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است پایه پنجم انعطاف…

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی …

۲-۲-۶ مراحل وفرایند پژوهش محوری ۳۷۲-۳-۶ مهارتهای برنامه‌ی درسی پژوهش محور ۳۸۲-۴-۶ الگوی برنامه درسی پژوهش محور ۴۰۲-۱-۴-۶ الگوی کاوشگری ۴۰۲-۲-۴-۶ ساختار الگوی کاوشگری ۴۱۲-۳-۴-۶…