گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

شب امتحان

exam time

خلاصه مطلب: بسته آموزشی شب امتحان شیمی سه (پایه دوازدهم)، شامل 20 ساعت آموزش کامل مفاهیم و مطالب کتاب درسی به همراه حل سوالات امتحان نهایی سال های اخیر در دو رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک می باشد.

توضیحات: این بسته آموزشی به طور ویژه برای کسب نمره 20 در امتحانات دی، خرداد و شهریورماه خلق شده که شامل ویژگی های زیر می باشد:

1- شامل 20 ساعت آموزش شب امتحانی شیمی سه (پایه دوازدهم) در رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

2- بررسی تمام سوالات هماهنگ کشوری شیمی دوازدهم از ابتدای خلقت نظام جدید تا  1401 به صورت کاملاً طبقه بندی شده

3- بررسی کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های هماهنگ کشوری شیمی 3 با ذکر سال و ارزش نمره ای آن ها

4- بررسی کامل سوالات مهم خود را بیازمایید و تمرینات آخر فصل کتاب درسی در قالب سوالات هماهنگ کشوری

5- تدریس درسنامه های مختصر و مفید برای هر بخش طبقه بندی شده در قالب  آموزش ویدیویی کوتاه به صورت مجزا

6- دسته بندی محتوای آموزشی براساس میزان وقت مطالعه

قیمت: 950,000 تومان
قیمت برای شما: 450,000 تومان
فصل اول: قیمت: 100,000 تومان
خرید این فصل
1402/02/31
1402/02/31
قیمت: 10,000 تومان
1402/02/31
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
فصل دوم: قیمت: 10,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 100,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
فصل سوم: قیمت: 10,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
فصل چهارم: قیمت: 10,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان