گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

آموزش جدول تناوبی

periodic
قیمت: 100,000 تومان
قیمت برای شما: 50,000 تومان

آموزش جدول تناوبی با ریز جزئیات

آموزش جدول تناوبی به صورت کامل همراه با یک روش جذاب و ابتکاری جهت حفظ عناصر جدول تناوبی


فایلعنوانتاریخ ثبت
آموزش جدول تناوبی - رایگان 1402/02/31
فایل ویدئوی آموزش استفاده از لمینت جدول تناوبی - رایگان 1402/05/17