این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند (هرناندز و مازون، 2013). به موازات گسترش استفاده از فناوری اطلاعاتی در صنعت بانکداری، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان یکی از پیآمدهای فناوری اطلاعات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. زیرا با استفاده از سیستمهای ارتباط از راه دور و فناوری اطلاعات یک بانک می‌تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی را بصورت تعاملی برای مشتریان فراهم نماید (كومپئو و هيگينز، 2013). از طرفی پذیرش این نوآوریها و فناوریها وابسته به گرایشهای افراد به منظور استفاده آن و ایجاد تطابق بین فناوری و مسائل اقتصادی اجتماعی و ویژگیهای آن است (کهزادی، 1391). به همین دلیل مطالعات زیادی در حوزة پذیرش فناوری و بخصوص پذیرش بانکداری الكترونيك انجام شده است كه همة مطالعاتی که انجام شده تأثير متغیرهای محدودی را بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر اساس مدلی بررسی کرده‌اند. ولی در تحقیق حاضر محقق درصدد بررسي جامعي در اين خصوص مي‌باشد تا بصورت اجمالي مشخص گردد كه چه عواملي بر پذیرش بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملت استان اردبیل مؤثر هستند.
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانکهای ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژی هستند. از طرفی قبل از ارائه هر گونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می‌تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت گیرد. در کشورهای در حال توسعه بانکها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می‌کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسیهای مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می‌کنند. مطابق تحقيق ميسرا (2014) بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستمهای بانکداری الکترونیک ارائه اینگونه خدمات با شکست مواجه شده و با وجود اینکه در بسیاری از کشورها، میلیونها دلار در جهت ایجاد سیستمهای بانکداری الکترونیک هزینه شده است، گزارشها حاکی از آن است که علیرغم در دسترس بودن این سیستمها کاربران بالقوه از این خدمات استفاده نمی‌کنند. بانکداری سنتی از طریق شعبه همچنان به عنوان روش اصلی برای انجام مبادلات و عملیات بانکی در بسیاری کشورها باقی مانده است که این اتفاق موجب نگرانی بانکها شده است. علیرغم تمام مزایای بانکداری الكترونيكي بسیاری از مشتریان شیوة بانکداری الكترونيكي را بصورت کامل نپذیرفته‌اند از آنجا که کسب و کارها، از جمله بانکها، سرمایه‌گذاریهای کلانی را برای توسعه سیستمهای اطلاعاتی و بکارگیری فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بهتر انجام می‌دهند، درک عواملی که موجب پذیرش این تکنولوژی می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری اطلاعاتی مورد نظر مورد پذیرش واقع شود، از مهمترین عوامل در زمینة تحقیقات فناوری اطلاعات است. در کشور ایران نیز بانک ملت که پیشرو بانکهای دیگر در عرصة بانکداری الکترونیکی است هزینه‌های کلانی را در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. ولی متأسفانه این فناوری آنطور که باید در شعب بانکهای ملت استان اردبیل اثربخشی و کارایی نداشته است. چون از سوی مشتریان مورد پذیرش قرار نگرفته و اکثر مشتریان به جای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی با مراجعه حضوری به شعبات و بصورت حضوری کارهای خود را انجام می‌دهند كه در نتيجة آن شاهد ريزش مشتريان بعد از اخذ وام، محدوديتها در باب حفظ و نگهداري مشتريان، عدم رسوب سپرده‌هاي مشتريان هدف و افزايش منابع سپرده‌گذاري بانكهاي رقيب در شعب اين بانك مي‌باشيم. بنابراين در این تحقیق عواملی که موجب شده تا بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملت استان اردبیل مورد پذیرش مشتریان قرار گیرد را جستجو کنیم و این عوامل را اولویت‌بندی و رتبه‌بندی کنیم تا بتوانیم از نتایج تحقیق برای ترغیب کردن مشتريان این بانک برای استفاده و پذیرش این فناوری استفاده کنیم.
1-4- مدل تحقيق
متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك و مدل مفهومي تحقيق در ذيل نشان داده شده كه بيانگر روابط تئوريك بين عوامل فوق مي‌باشد.
شکل 1-1 مدل مفهومي تحقيق؛ منبع: ليائو و تاوچونگ (2012)، هرناندز و مازون (2013) و ميسرا (2014)
1-5- اهداف تحقیق
اهداف كاربردي:
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ميان مشتريان بانك ملت.
رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ميان مشتريان بانك ملت.
1-6- سؤالات تحقیق
1. چه عواملی بر بانکداری الکترونیک در ميان مشتريان بانك ملت مؤثر است؟
2. رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ميان مشتريان بانك ملت به چه گونه است؟
1-7- فرضيه‌هاي تحقيق
1. انتظار عملکرد مطلوب بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
2. انتظارات كاركردي بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
3. تمايلات رفتاري مشتريان بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
4. نفوذ اجتماعي بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
5. امنيت و اعتماد بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
6. استفاده واقعي مشتريان از بانكداري الكترونيك بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
1-8- تعاريف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقیق
جدول (1-1): تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق
رديف
ابعـاد
تعريف
شاخصها
1
انتظار عملکرد مطلوب
درجه و اندازه‌اي که يک فرد معتقد است استفاده از سيستم به او کمک مي‌کند، منفعتي در عملکردش به دست آورد.
سرعت، عملکرد شغلي، بهره‌وري، کارايي، سهولت، آساني و مفيد بودن
2
انتظارات كاركردي
درجه و اندازه سهولت در ارتباط با استفاده از سيستم است.
قابل کنترل بودن، روشن و قابل فهم بودن، انعطاف‌پذير بودن، سهولت.
3
تمايلات رفتاري
نشانه‌اي از آمادگي فرد براي انجام رفتاري خاص است.
عاقلانه، دلپذير (خوشايند)، جذاب
4
نفوذ اجتماعي
درجه‌اي که در آن يک فرد درک مي‌کند عقايد ساير افراد در استفاده از سيستم جديد براي او مهم است.
حمايت، تفکر و نظر افراد مهم و تأثيرگذار
5
امنيت و اعتماد
ميزان حس خوش‌بيني و تمايل به برقراري يک ارتباط و مبادله تعريف شده است.
شايستگي و توانايي، درستي و صحت، خيرخواهي، اعتماد کلي.
6
استفاده واقعي
واکنش قابل مشاهده فرد در موقعيتي خاص براي هدف مشخص.
مدت استفاده، تکرار استفاده
منبع: ليائو و تاوچونگ (2012)، هرناندز و مازون (2013) و ميسرا (2014)
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق در سه مبحث موضوعی، مکانی و زمانی به شرح زیر می‌باشد:
قلمرو موضوعي؛ حوزه نگرش این تحقیق مربوط به بانکداری و شناسایی عواملی است که موجب پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان می‌شود.
قلمرو مکانی؛ قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملت استان اردبیل می‌باشد.
قلمرو زمانی تحقیق؛ قلمرو زماني اين تحقيق محدود به نيمة دوم سال 1393 است.
1-10- ساختار تحقيق
فصل اول به بيان موضوع، اهميت و اهداف تحقيق اختصاص يافت. فرضيه‌‌هاي تحقيق و تعاريف عملياتي برخي از واژه‌هاي به‌ کار گرفته شده در تحقيق نيز ارائه شد.
در فصل دوم به ارائة مطالبي در مورد بانكداري و بانكداري الكترونيك و الزامات آن در ابعاد اقتصادي پرداخته شده سپس به زواياي مختلف و مدلهاي مختلف پذيرش آن اشاره مي‌شود. همچنين خلاصه‌اي از تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه در پايان فصل ارائه مي‌گردد.
فصل سوم به موضوع و روش‌شناسي تحقيق مي‌پردازد و توضيحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌هاي مربوط و نتايج آن ارائه شد.
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل آماري اطلاعات دريافت شده پرداخته شد و نتايج مربوط به آزمون فرضيه‌ها ارائه مي‌گردد.
فصل پنجم آخرين فصل اين تحقيق است که به ارائة خلاصة تحقيق، نتيجه‌گيري و پيشنهاد براي تحقيقات آتي مي‌پردازد.
فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
با توجه به اينکه بانکداري الکترونيک تنها توسط حمايت دولت و بانکها حاصل نمي‌شود، بلکه به پذيرش مشتريان نيز نيازمند است. از اين رو مي‌توان بيان کرد که مشتريان نقش مهمي در موفقيت بانکداري الکترونيک دارند. چرا که تلاشهاي صورت گرفته در گسترش و توسعه خدمات بانکداري الکترونيک بدون پذيرش اين خدمات از سوي مشتريان به موفقيت نخواهد انجاميد. از اين رو مسأله اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش بانکداري الکترونيک از بين متغيرهاي موجود در تحقيقات پيشين است. اين فصل به بخشهايي از تئوريها و ادبيات بانکداري و بانکداري الکترونيک تمرکز مي‌کند و پس از ارائه مطالبي در حوزه بانکداري و بانکداري الکترونيک و مفاهيم مرتبط با آن، پيشينه‌اي از تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع مورد بحث ارائه گرديد.
2-2- تعريف بانک
بانکها يکي از انواع نهادهايي هستند که معمولاً در شهرها به ارائه خدمات مالي مي‌پردازند و بيشتر شهروندان، به نحوي از خدمات اين مؤسسات استفاده مي‌کنند. همچنين يکي از مؤسسات خدماتي هستند که با نبض حياتي اجتماع، يعني اقتصاد سروکار دارند و اغلب افراد جامعه به صورت مستقيم يا غير مستقيم با خدمات بانکها در ارتباط هستند. بانکها قادرند با تصميمات و سياستهاي اعتباري خود، موجبات توسعه و رشد اقتصادي و يا توقف و رکود اقتصادي را نمايند. آنها مي‌توانند با اعطاي وامهاي توليدي، صنعتي و بازرگاني موجبات توسعه صنعتي را فراهم کنند و يا از طريق عدم اعطاي اعتبارات و محدوديت تسهيلات اعتباري، وقفه و ورشکستگي مؤسسات صنعتي و بازرگاني و اقتصادي را باعث گردند. بانک، به عنوان يکي از ارکان مهم اقتصادي در دنياي امروزي از قدمت بسيار طولاني در زندگي اقتصادي بشر برخوردار است. زمان پيدايش آن به دوران اوليه زندگي بشر، يعني در دوران انتقال نظام اقتصادي پاياپاي به نظام اقتصادي پولي باز مي‌گردد. به عبارت ديگر، از دوراني که پول فلزي به عنوان وسيله‌اي براي تسهيل در مبادلات جامعه بشري مرسوم گشت بانک نيز به مفهوم اوليه جايگاه خود را در سيستم مبادلات اقتصادي باز نمود (نيکخواه، 1393).
واژه بانک مشتق از بانکا است که واژه‌اي لاتيني و به معناي پيشخوان و نيمکتي است که صرافان ايتاليايي قرون وسطي در پشت آن به معامله و مبادله پول مي‌پرداختند. برخي نيز معتقدند که بانک از واژه آلماني آن به معناي شرکت اخذ شده است. امروزه، بانک به معناي مکاني براي عمليات پولي و اعتباري است که در آن به نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگاهداري سرماية اشخاص و مؤسسه‌ها مي‌پردازند، و اين سرمايه‌ها با اعطاي وام و اعتبار، در امور اقتصادي، به جريان مي‌افتد. واژه بانک از زماني که کشور ايتالياي کنوني (رم) در شهرهاي فلورانس، ونيز و لمباردي مراکز مهم بانکداري را ايجاد کرد، رواج يافت. زيرا بانکداران لمباردي و ونيزي روزهاي ويژه‌اي در ميدان هاي عمومي روي نيمکتهاي کوچکي مي‌نشستند و خدمات بانکي به مردم عرضه مي‌کردند و چون در زبان ايتاليايي نيمکت (بانکو) ناميده مي‌شود و مردم هميشه اين افراد را نشسته بر روي اين نيمکتها يا پيشخوان‌ها مي‌ديدند به تدريج آنها را نيز بانکو و بانگيري نام نهادند و به اين ترتيب در ساير زبانها واژه با

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *