دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش تکوین

با عنوان : مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش تکوین

عنوان

مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان ایرانی

استاد راهنما

دکتر هاله سلطان قرایی

استاد مشاور

دکتر عبدالحسین شیروی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

سقط مکرر شايع ترين رويداد پزشکي ، که در طول 3 ماهه اول در 20% از بارداري ها رخ مي‌دهد. سقط مکرر از بيماريهايي است که بسياري از زوجها از آن رنج مي برندعوامل متعددي براي اين سندرم ذکر شده است که يکي از علل مطرح آن موتاسيون در ژن هاي رسپتور ويتامين D وفاکتور رشد اندوتليال عروقي در مادران باردار و به دنبال آن سقط جنين است.نظر به اينکه جمعيت مردم ايران از نظر ژنتيکي با جمعيتهاي ديگر متفاوت است ، لذا موتاسيون ژنهاي فاکتور رشد اندوتليال عروقي در ايران ممکن است با ديگر جوامع متفاوت باشد لذا اين مطالعه ميتواند تصويري از ترکيب ژني مردم ايران در ارتباط با موتاسيون هاي مربوط به ژنهاي فاکتور رشد اندوتليال و احتمالا ارتباط آنها با سقط مکرر را مشخص کند. لذادر مورد ارتباط رسپتور ويتامين D و سندرم سقط مکرر گزارشي ديده نشده است

روش کار:

اين بررسي با ژنوتيپ کردن نمونه DNA گروه بيماران (Case) و گروه سالم (Control) و مقايسه فراواني اين موتاسيون ها در دو گروه به وسيله آزمون x 2 انجام ميگيرد آناليز نتايج حاصل از اين مرحله ، ژنوتيپهاي ايجادکننده ريسک براي موتاسيون هاي مذکور و همچنين ريسک نسبي ايجاد شده را با محاسبه ((Odd Ratio مشخص خواهد نمود در نهايت ميزان ارتباط هر يک از اين موتاسيون ها به صورت هموزيگوت و هتروزيگوت به طور جداگانه و نيز بصورت هتروزيگوت مرکب (دو يا چند موتاسيون هم زمان ) با شيوع سقط مکرر در زنان با تفسير نتايج و اطلاعات بدست آمده ، مورد بررسي قرار خواهدگرفت.

نتايج:

فراواني هاي ژنوتيپي و آللي دو پلي مورفيسمسم 936C/T،FOKIT/C از ژنVDR,VEGFهيچ تفاوت معني داري را بين گروه بيمار و کنترل نشان نداد. در مقابل فراواني ژنوتيپي در پلي مورفيسم 2578C/Aتفاوت معني داري را بين بيماران و کنترل نشان داد.با توجه به تاثير و اهميت تروفوبلاست ، رگهاي جنيني و رشد سلول هاي خوني جنيني و مادري در سندرم سقط مکرر توجه به VEGF و بررسي تاثير پليمورفيسم هاي اين ژن در سقط مکرر ضروري می باشد.از آنجاييکه مشاهداتي مبني بر ارتباط معني دار ژن VDR با سرطان وپارگي زودرس غشا ملاحظه کرديم .لازم دانستيم ارتباط اين ژن را با سندرم سقط مکررکه گزارشي از آن منتشر نشده مورد بررسي قرار دهيم.

بحث: يافته هاي ما پيشنهاد مي کند که پلي مورفيسم2578C/Aممکن است با استعداد ابتلا به سقط مکرر در جمعيت ايراني مرتبط باشد .

کلید واژه:

سقط مکرر، رسپتور ویتامین د، وزیکول اندوتلیال عروقی

1- کلیات

1-1- مقدمه

تولید مثل تنها راه بقا نسل بشر و تداوم وجود او بر روی کره ی خاکی است. میل به داشتن فرزند و تداوم نسل، از انگیزه­ها و اهداف مهمی است که همواره در دوره­های مختلف تاریخی موجب ازدواج و تشکیل خانواده شده است و چنانچه در این راستا خللی وارد شود، غم و اندوه بزرگی بر زندگی افراد سایه می­افکند. نقش مادر در این میان بسیار مهم است

1-2- بیان مسئله

در حدود 20 – 15% از حاملگی ها بالینی به طور خود به خود سقط می شوند بنابراین سقط جنین شایعترین عارضه در دوران حاملگی انسان است . که 1% از این سقطها به صورت مکرر می باشد. طبق تعریف، سقط مکرر خود به خودی به وقوع سه یا بیش از سه سقط جنین قبل از هفته بیستم حاملگی اطلاق می شود.اساس ژنتيكي سقط مكرر به طور کامل شناخته نشده است، ولي بررسي هاي انجام شده نقش تعدادي از موتاسيون­ها در ژن­هاي مختلف، چندشکلي­هاي اين ژن­ها و اختلالات سيتوژنتيک را در ايجاد این سندرم نشان داده­اند.مکانیزم های ایمونولوژیک تحمل مادر نسبت به جنین بسیار متنوع بوده و دراین تنظیم ایمنی عوامل مختلف و متعددی نظیر سیتوکین ها ، هورمون ها ، واسطه های التهابی ،سلولهای سیستم ایمنی نظیر لنفوسیتT لنفوسیتB نقش دارند. سایتوکاین­ها، پروتئین­ها یا گلیکوپروتئین­های تعدیل کننده سیستم ایمنی هستند که فعالیت­های این سیستم را کنترل و تنظیم می­کنند. آنها از طریق اتصال به گيرنده­هاي سایتوکاینی اختصاصی و سپس به راه اندازی مسیر­های انتقال پیام و پیامبرهای ثانویه، بر سلول­ها­ی هدف اثر می گذارند. سطح تولید سایتوکاین ­ها تحت کنترل ژنتیک است. تعداد بسیاری از پلی مورفیسم­های موجود در ژن­های سایتوکاینی و پذیرنده های آنها در مناطق پروموتور، مناطق اینترونی و مناطق غیر قابل ترجمه واقع هستند. انواع سلول هایT کمکی که شامل Th1وTh2 می باشد و هر کدام از آنها سایتوکاین­های ویژه­ای را ترشح می­کنند.

سایتوکاین­های تیپ یک سلول­های T کمکی شامل IL-2، TNF-γ،TNF-α می­باشد در حالیکه سایتوکاین­های تیپ دو شامل IL-10،IL-4 ،IL-6، IL-13 و IL-9 است. در این پژوهش بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین د VDR(FOK1.BSM1)که در تنظیم سیستم ایمنی توسط سایتوکین های تیپ 1 و تیپ 2 و پلی مورفیسم وزیکول اندوتلیال عروقی VEGF(936.2587) که در رگزایی جنینی و مادری نقش دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

1-3- ضرورت پژوهش

نظر به اینکه جمعیت مردم ایران از نظر ژنتیکی با جمعیت­های دیگر متفاوت است، لذا موتاسیون ژن­ها ی VDR,VEGF در ایران ممکن است با دیگر جوامع متفاوت باشد.و بررسی این ژن ها در ارتباط با سقط مکرر ممکن است نتایج متفاوتی را در جمعیت ژنی ایران در بر داشته باشد. با توجه به تاثیر و اهمیت تروفوبلاست ، رگهای جنینی و رشد سلول های خونی جنینی و مادری در سندرم سقط مکرر توجه به VEGF و بررسی تاثیر پلی مورفیسم های این ژن در سقط مکرر ضروری می باشد.از آنجایی که مشاهداتی مبنی بر ارتباط معنی دار ژن VDR با سرطان وپارگی زودرس غشا ملاحظه کردیم .لازم دانستیم ارتباط این ژن را با سندرم سقط مکررکه گزارشی از آن منتشر نشده مورد بررسی قرار دهیم. به نظر می رسد که بررسی این ایده جدید و تازه باشد.

1-4- اهداف پژوهش

مطالعه اثرات پلی مورفیسم های, ژنهای VEGF,VDR در زنان مبتلا به سقط مکرر و مقایسه آن با گروه کنترل جز اهداف این پروژه می باشد.

1-1- چارچوب انجام پژوهش

1-1-1- سقط مکرر

سازمان WHO[1] سقط را از دست دادن جنين يا رويان تا وزن 150 گرم، پيش از هفته 22 بارداري تعريف مي­کند(Reddy,2006). سقط يك اتفاق متداول در طي دوران بارداري است و این یکی از مشکلاتی است که همسران جوان با آن روبه رو هستند، که باعث نگرانی و ناکامی آنها می شود. در واقع حدود 15 درصد بارداری­هایی که از نظر کلینیکی تشخیص داده می­شوند، در نیمه اول بارداری سقط می­شوند(Lee and Silver,2000).

سقط شامل انواع مختلف است:

  1. سقط ­ناقص: سقطی است که بعد از هفته ی 10 بارداری رخ می دهد جفت و پرده ها به طور کامل تخلیه نشده است. سقط ­فراموش شده در سقط فراموش شده علی رغم سپری شدن مدت طولانی از مرگ جنین محصولات حاملگی دفع نمی شود.معمولا علایم حاملگی بتدریج محو می شود وتست حاملگی منفی می شود.
  2. سقط کامل قبل از هفته ی 8 حاملگی رخ می دهد پرده هاو محتویات رحم بطور کامل تخلیه شود.
  3. سقط مکرر خود به خودی هنگامی که سه سقط پی در پی و بدون دخالت و تاثیر دارو یا وسایل مکانیکی صورت ­گیرد.

سقط مکرر در منابع مختلف تعاريف متفاوتي دارد. در اغلب منابع سقط مکرر را به صورت سه يا بيش از سه سقط متوالي، پيش از هفته 24 بارداری تعريف مي­کنند. گر چه گاه تعريف مدرني از سقط مکرر به صورت دو يا بيش از دو سقط متوالي پيش از هفته 20 نيز ارائه مي گردد. کالام در مطالعه ی خود نشان داد که 5 درصد زوج ها، دو سقط مکرر و 2 درصد آنها سه سقط مکرر یا بیشتر را تجربه خواهند کرد. این سقط از شایعترین عارضه ی حاملگی محسوب می شود و موجب استرس شدید در زوجهای مشتاق فرزند می شود (Reddy,2006).سقط مکرر به دو گروه سقط مکرر اوليه و ثانويه تفکیک مي­گردد. در مورد سقط اوليه فرزند زنده اي متولد نمي شود، ولي در سقط مکرر ثانويه يک يا چند تولد زنده و پس از آن سقط های پشت سر هم رخ مي دهد(Sierra and Stephenson,2006)منشا سقط مکرر خود به خودی (RSA) چند عاملی است، که در نيمي از موارد علت آن ناشناخته باقي مي ماند. اما بررسي هاي سيتوژنتيكي نمونه هاي سقط نشان داده است، كه در 50% موارد رويان يا جنين هاي سقط شده از نظر سيتوژنتيكي غيرطبيعي بودند(Traina, Daher). درRSA اوليه 55% سقط شده ها و در RSA ثانويه 35% آنها از نظر سيتوژنتيكي غيرطبيعي بودند. اساس ژنتيكي سقط مكرر خودبخودي جنين به طور ناچيزي شناخته شده است. موتاسيون هاي ژنهاي منفرد، پلي ژنيك و فاكتورهاي سيتوژنتيكي با RSA مرتبط اند (Sierra and Stephenson,2006).

1-1-2- علل سقط

در بیشتر مواقع سقط به صورت پدیده تصادفی در زوج اتفاق می افتد. به هر صورت دلایلی از جمله اختلالات کروموزومی مانند ترانسلوکاسیون، سندرم آنتی فسفولیپید،سندرم تخمدان پلی کیستیک، در ایجاد سقط مکرر شناسایی شده است. چنین حالات غیرطبیعی کروموزومی در 5 درصد زوج­هایی که دچار سقط مکرر می­شوند، حادث می شود. از سایر علل می توان به دلایل آناتومیک (6-12درصد)، آندوکرین (20-17درصد)، عفونت­ها (5-15درصد)، دلایل ایمنولوژیکی (ترومبوفیلی) و همچنین علل متفرقه دیگر اشاره کرد. البته بعد از ارزیابی واقعی در 60 درصد موارد، سقط مکرر غیرقابل توجیه باقی می­ماند (Lim, Odukoya,1996, Michels and Tiu,2007, Ghosh, Shetty,2008).

1-1-3- ژنتیک

بر اساس مطالعات مختلف اختلالات ژنتیک 6-5/3درصد دلایل سقط مکرر را شامل می شوند .این فاکتور تنها دلیل بدون بحث سقط مکرر می باشد که به دلیل وجود ساختمان غیر طبیعی در کروموزوم های یک یا هر دو زوج اتفاق می افتد. این اختلالات می توانند به علت تعداد غیر طبیعی کروموزوم ها که منجر به آنوپلوئیدی جنین خواهد شد، نیز باشد.و این اختلالات با بالا بودن سن مادر رابطه زیادی دارد.اختلالات ژنتیکی به دو روش مختلف تشخیص داده می شود:.

  1. تشخیص سیتوژنیک:
  2. اختلالات کاریوتایپ ژنومی
  3. تشخیص مولکولی. که دارای چند نقص ژنتیکی است که به کمک تجزیه DNA مشخص می شود

اختلالات كروموزومي ممكن است به علت وراثت اختلالات ساختماني و جابجايي هاي قطعات كروموزومي در كروموزوم­هاي والدين و يا اختلال در تعداد كروموزوم جنين و يا اشكال ساختماني در كروموزم هاي جنين اتفاق بيافتد. معمولاً اين اشكالات به شکل جابجایي هاي كرموزومي، بر عكس شدن كروموزوم، حلقه اي شدن و غیره اتفاق مي افتد. اين جابه جایي ها مشكلي را براي خود والدين ايجاد نمي­كنند، اما در روند تقسيم و ايجاد سلول هاي جنسي نر و ماده ( كه منجر به ايجاد سلول هايي با نصف كروموزم پدري و مادري مي شود ) ايجاد مشكل مي كنند. در واقع تعداد زيادي از جنين هاي با اشكالات كروموزومي سقط مي شوند و تعداد كمي از آنها تولد زنده را تجربه خواهند كرد (Franssen, Korevaar,2005). اختلال کروموزومی جنین یکی از علل عمده سقط خودبخودی و بی علت است که 50٪ از سقط ها را شامل می شود (Stephenson, Awartani,2002). از طرفی دیگر، فراوانی کاریوتایپ طبیعی جنین در سقط ها افزایش یافته که نشانه اهمیت بیشتر فاکتورهای مادری در عدم بارداری موفق است (Ogasawara, Aoki,2000, Sullivan, Silver,2004).

1-1-4- ترومبوفیلیا

سیستم همودینامیک نقش مهمی را در مراحل مختلف حاملگی ،از جمله اوولاسیون ،لانه گزینی،وایجادجفت ایفا می کند.ترومبوفیلا ارثی ویا اکتسابی با سقط مکرر همراه است.در واقع یکی از دلایل مهم ترومبوز در حاملگی، تمایل ارثی به انعقاد خون می باشد که به خصوص موتاسیون فاکتورV از اهمیت زیادی برخوردار است. اخیراً توجه عمده ای به نقش ترومبوفیلی ذاتی در سقط مکرر معطوف شده است. اختلالات ترمبولیک به ندرت قبل از 8 هفتگی باعث سقط می شود. این اختلالات باعث سقط های سه ماه دوم و یاعوارض دیررس حاملگی می شود. کاهش آنتی تروبین IIIوکاهش پروتئین )C,S10 تا 15 درصد( موارد ترومبوفیلی وریدی فامیلی را شامل می شود.مقاومت ارثی به پروتئین C فعال به عنوان 40تا 50 درصد ترومبوزهای وریدی فامیلی ذکر شده است.پروتئینC فعال به وسیله تجزیه فاکتورهای V,VIII باعث مهار انعقاد می شود.موتاسیون در ژن پروترومبین و فاکتور V لیدین شایع ترین دلایل ارثی ترمبو آمبولی وریدی است(Michels and Tiu,2007, SZCZEPAŃSKA m,2007).

تعداد صفحه :89

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 1
دسته‌ها: زیست شناسی