دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سلولی تکوینی

با عنوان : بررسی بیان پروتئین جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشكده علوم پايه

پايان‌نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشدرشته زیست شناسی

گرایش سلولی تکوینی

عـنوان

بررسی بیان پروتئین جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

 استاد راهنما :

دکتر محمدمهدی فرقانی فرد

اساتيد مشاور :

دکتر امیرحسین جعفریان-دکتر محمدهادی صادقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پیش زمینه و هدف:

سرطان كولوركتال یکی از بدخیمی های شایع در ایران با نرخ شیوع 8 در 105   و با میزان8/1- 3/1مرگ در هر105 مردوزن به ترتیب می باشد.تقریبا 40 تا 50 درصد بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند در اثرایجاد متاستازدر بازه زمانی 5 ساله از دنیا می روند.بنابراین فرآیندهای که منجر به تشخیص در مراحل اولیه می باشد توصیه می گردد. در این مطالعه هدف بررسي بيان پروتئيني جنيني دخيل در رشد و نمو DPPA2 در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال باروش ايمونو هيستوشيمي مي باشد .

روش کار :100 نمونه که شامل 50 نمونه بافت تومور و50 بافت سالم می باشد،که با استفاده از تکنیک ایمونو هیستوشیمی رنگ آميزي شد و ميزان بيان ژنDPPA2 در آن ها مورد بررسي قرار گرفت و تعداد کپی هر نمونه بطور اتوماتیک توسط نرم افزار SPSSبا توجه به منحنی استاندارد معلوم گردید شد.

نتایج:50بیمار بررسی شدند که تحت درمان پس از عمل جراحی قرار گرفته بودند،برای هر بیمار دو نمونه مورد بررسی قرار گرفت،یک نمونه ی تومور و یک نمونه ی بافت سالم،بیماران 52درصد مذکر و 48 درصد مونث بودند.پس از بررسی، بیان ژن DPPA2 در نمونه های تومور در هسته و سیتوپلاسم مشاهده شد و در نمونه های سالم اکثرا بیان ژن وجود نداشت.

نتیجه گیری:در این مطالعه نشان داده شد که بیان ژن DPPA2 با stage ،عود بیماری و جنسیت رابطه ی معنی داری داشت.احتمال میرود که از این مارکر میتوان برای پیش بینی سیر سرطان زایی و یا تشخیص مرحله سرطانی سلول های غیرنرمال بافت کولون استفاده کرد.

کلمات کلیدی:کارسینومرکتوم،ایمونوهیستوشیمی،DPPA2، Stage,Grade, Survival

 1-ساختمان روده بزرگ[1]

روده بزرگ از نظر اندازه از روده باریک کوچکتر است و در محل اتصال روده باریک به روده بزرگ آغاز شده و در مخرج پایان می یابد. روده بزرگ به 3 قسمت تقسیم می شود:

1) سکوم [2] که یک کیسه با انتهاي کور[3] است و در انسانها واجد زایده اي کرمی شکل با نام آپاندیس[4] است.

2) کولون که بخش اعظم طول روده بزرگ را شامل شده و به سه بخش کولون بالا رونده [5]، کولون عرضی[6] و کولون پایین رونده [7] تقسیم می شود.

3)رکتوم [8] که قسمت کوتاه و انتهایی لوله گوارش است و به کانال مقعدي ختم می شود.

انواع بافتهایی که در دیواره روده بزرگ یافت می شوند شبیه بافتهایی هستند که در سایر قسمتهاي لوله گوارش وجود دارند ولی برخی تفاوتها نیز وجود دارند. موکوس روده بزرگ واجد تعداد بیشتري سلولهاي گابلت ترشح کننده موکوس[9] می باشد ولی فاقد ویلوس می باشد و در عوض ویلوس واجد کریپتهاي [10] متعدد است. سلولهاي بنیادي که باعث تجدید سریع و پیوسته اپی تلیوم می شوند در انتها یا نزدیک به انتهاي کریپتها قرار گرفته اند.

بر خلاف روده کوچک، روده بزرگ آنزیمهاي هضم کننده ترشح نمی کند. هضم شیمیایی قبل از اینکه کیموس به روده بزرگ برسد، در روده کوچک خاتمه پیدا می کند. اعمال روده بزرگ شامل جذب آب و الکترولیتها و دفع مدفوع است(1).

رکتوم و آنوس

رکتوم از کولون سیگموئید [11] شروع شده و تا کانال مقعدي [12] ادامه پیدا می کند و داراي لایه ماهیچه اي ضخیمی است.

2تا 3 سانتی متر انتهایی لوله گوارش مجراي مقعدي نام دارد که از رکتوم شروع شده و به سمت بیرون مخرج باز می شود. لایه ماهیچه اي صافی که اسفنکتر مخرجی داخلی را در انتهاي فوقانی مجراي مقعدي تشکیل می دهد، ضخیم بوده و تحت کنترل غیر ارادي است. اسفنکتر مقعدي خارجی نیز وجود دارد که در انتهاي تحتانی مجراي مقعدي واقع شده است. این اسفنکتر از ماهیچه هاي اسکلتی تشکیل شده و تحت کنترل ارادي است(1).

 -2- سرطان کولورکتال

1-2 -1-اپیدمیولوژي[13]

سرطان کولورکتال دومین علت مرگ در اثر سرطان و سومین سرطان شایع در ایالات متحده و اکثر کشورهاي غربی است (2).خطر ابتلاي فرد به این سرطان در آمریکا، 6 درصد است(3). این سرطان در آسیا و آفریقا شیوع کمتري دارد. تخمین زده می شود که سالیانه حداقل نیم میلیون نفر در دنیا به این سرطان مبتلا می شوند(4, 5). شیوع و مرگ و میر جهانی سرطان کولورکتال در حال افزایش است(6،7). زیرا تشخیص بالینی اولیه این سرطان با استفاده از کولونوسکوپی [14]و اشعه ایکس [15]صورت می گیرد که روشهایی هزینه بر، تهاجمی و با اثرات شدید هستند. روش تشخیص خون درمدفوع [16] که پر استفاده ترین روش غربالگري غیر تهاجمی است، به اندازه کافی براي تشخیص افراد مستعد یا مبتلا در جمعیت قابل اعتماد نیست. هم چنین علی رغم دستیابی به تعداد زیادي ازمارکرهاي مولکولی، هیچ یک از آنها به صورت عملی در پزشکی روزمره وارد نشده اند. اما امید فراوان می رودکه برخی از این مارکرها در آینده اي نزدیک، اهمیت فراوانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال پیدا کنند(8, 9).

1-2-2- علائم سرطان کولون

برخی علائم شامل تغییر در عادات روده، مشاهده خون در مدفوع، اسهال [17]، یبوست [18]، درد شدید [19] و نفخ شکم[20]، کاهش وزن بی دلیل، خستگی مفرط و استفراغ[21] می باشد. این علائم ممکن است ناشی از سرطان کولون باشند یا به دلایل دیگر به وجود آمده باشند (1).

-2-3- تشخیص و درمان سرطان کولورکتال

تا چندي پیش بهبود تکنیکهاي جراحی، مهمترین جنبه در مدیریت بیماران سرطان کولورکتال به حساب می آمد. اخیرا کولونوسکوپی در تشخیص و درمان اندوسکوپیک سرطانهاي اولیه کولورکتال و هم چنین پیشرفت تکنیکهاي بیولوژي مولکولی نیز در مدیریت این بیماران تاثیر به سزایی داشته است(10, 11). آزمون خون در مدفوع، لمس مقعدي، پروکتوسکوپی، سیگموئیدوسکوپی، مطالعات رادیوگرافی مقایسه اي و سی تی اسکن از جمله تکنیکهاي دیگري هستند که در تشخیص سرطان کولورکتال مورد استفاده قرار می گیرند(1).

1-2-4-عوامل خطر ساز[1]

برخی عواملی که تا کنون رابطه آنها با خطر ابتلا به سرطان به اثبات رسیده، شامل داشتن سن50سال یا بالاتر، کاهش در تحرك و مصرف سبزیجات، افزایش مصرف چربی و گوشت، کشیدن سیگار،داشتن تاریخچه خانوادگی سرطان کولون یا رکتوم، سابقه داشتن پولیپ در کولون، سابقه ابتلا به کولیت زخمی[2]و بیماري کرون[3]و برخی سندرمهاي وراثتی مانند FAP[4] وHNPCC[5] هستند(12, 13).

1-2-­5-غربالگري[6] سرطان کولورکتال

غربالگري به منزله جستجوي سرطان قبل از بروز علایم آن )مثل تغییر در عادات روده یا دیدن خون در مدفوع) است. موفقیت درمان در این مرحله به مراتب بیشتر از زمانی است که سرطان گسترش پیدا کرده و عوارض بیماري ظاهر شده اند. یک آزمایش غربالگري مناسب باید به حد کافی حساس،اختصاصی، بی خطر، آسان و کم خرج باشد. به همین دلیل امروزه تعیین مارکرهاي ژنتیکی سرطان کولورکتال درمدفوع یا بافت توموري به عنوان یکی از بهترین روش هاي غربالگري مورد استفاده قرار می گیرد (14, 15).

1-2-­6-پیشگیري [7] از سرطان کولورکتال

هدف برنامه هاي پیشگیري، تشخیص و برداشت آسیبهاي پیش سرطانی [8] یا آدنوماها و بنابراین جلوگیري از پیشرفت آنها به سمت سرطان است. پیشگیري شیمیایی [9] نیز با استفاده از برخی داروها و مکملها در مورد افرادي که به طور متوسط در معرض خطر هستند، ممکن است از گسترش سرطان کولورکتال جلوگیري نماید(15). آسپرین یک عامل محافظتی در برابر سرطان کولورکتال است(16, 17). استفاده از مکملهاي اسید فولیک به مدت بیش از 15 سال تا 75 درصد نرخ سرطان را کاهش می هد . از آنجایی که فولات در سنتزDNA ضروري است، مقادیر کمتر آن باعث ناهنجاریهایی در سنتز یا ترمیم می شود (17, 18). کلسیم با اتصال به اسیدهاي صفراوي در مجاري روده احتمالا اثر سرطان زایی آنها را خنثی می کند(18, 19).

1-2-7-پیش آگهی[10]

پیش آگهی مبتلایان به کارسینوم کولورکتال به عوامل زیر بستگی دارد:

1)وسعت گرفتاري روده و حضور یا عدم انتشار به گره هاي لنفاوي یا محلهاي دوردست تر [11]

2)تمایز بافت شناسی ضایعه[12]

3) تعیین سطح آنتی ژن کارسینوامبریونیک [13] در خون

4)سلامت عمومی بیمار

5)پیشینه فامیلی و وجود ژن یا ژنهاي مستعد کننده

از میان این متغیرها، وسعت نئوپلاسم و ظرفیت متاستاز دهی آن از بیشترین اهمیت برخوردارند(20, 21).

1-2-8-تعیین مرحله تومور[14]

تجزیه و تحلیل پاتولوژیک مفید براي پیشگویی رفتار تومور و پیش آگهی، از طریق تعیین مرحله تومور صورت می گیرد. تا کنون سه سیستم اصلی براي مرحله بندي تومورهاي کولورکتال طراحی شده است که شامل دوك، استلر کولر و سیستم TNM می باشند(22).

1-2-8-1-سیستم مرحله بندي دوك[15]

در سال 1932 ، سیستم تعیین مرحله دوك به عنوان یک سیستم ساده براي پیش گویی در مورد بیماران تحت درمان جراحی روده بزرگ طراحی شد.

اساس تقسیم بندي دوك دو معیار می باشد: انتشار محلی [16] و دخالت گره هاي لنفی[17](23).

1-2-8-2-سیستم مرحله بندي آستلر-کولر [18]

سیستم استلر- کولر، تغییر یافته سیستم دوك براي تعیین پیش آگهی می باشد. در این سیستم بیماران داراي متاستاز گره اي را به دو گروه تقسیم می کنند.

تعداد صفحه :70

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 1
دسته‌ها: زیست شناسی