دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

با عنوان : بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان

بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری

استاد راهنما

دکتر غلامحسن واعظی

استاد مشاور

دکتر هومن شجیعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………….. 7

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 7

2-2 یادگیری و انواع آن……………………………………………………………………………………….. 8

2-2-1 نظریه سیناپسی در فیزیولوژی یادگیری و حافظه…………………………………………….. 8

2-2-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و تشکیل مدارهای حافظه در فیزیولوژی یادگیری و

حافظه……. 10

2-2-3 تفاوت حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ازلحاظ فیزیولوژی……………………………………………… 10

2-2-4 تاثیر عوامل مختلف برجریان فیزیولوژیکی یادگیری و حافظه…………………………………………. 11

2-3 یادگیری………………………………………………………………………………………. 12

2-3-1 یادگیری ارتباطی……………………………………………………………………. 12

2-3-2 یادگیری غیرارتباطی……………………………………………………………………… 12

2-4 حافظه…………………………………………………………………………… 13

2-5 اکتساب و تثبیت حافظه………………………………………………………………………………… 13

2-6 به خاطرآوری……………………………………………………………… 14

2-7 تثبیت مجدد………………………………………………………………… 14

2-8 آناتومی و جایگاه تشریحی هیپوکامپ……………………………… 16

2-9 نقش هیپوکامپ در پردازش حافظه……………………………………….. 17

2-10 دستگاه (MWM) Morris water maze………………………………………………. 20

2-11 گیاه آفتابگردان…………………………………………………………………… 23

2-11-1 ترکیبات شیمیایی………………………………………………………………………….. 24

2-11-2 خواص دارویی………………………………………………………………….. 24

2-12 گیاه هندوانه………………………………………………………………. 26

2-12-1 ترکیبات شیمیایی……………………………………………………. 27

2-12-2 خواص هندوانه………………………………………………….. 27

2-13 گیاه کدوحلوایی…………………………………………………………….. 29

2-13-1 ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………….. 30

2-13-2 خواص کدو و تخم کدو………………………………………………………………………………………………. 30

2-14 اثرات ویتامین A برحافظه و یادگیری……………………………………………………………………………….. 32

2-15 اثر برهمکنش ویتامین D، کلسیم و تاثیر آن برحافظه…………………………………………………………. 34

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………….. 36

3-1 نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3 دلایل استفاده از سوری به عنوان مدل حیوانی……………………………………………………………………… 37

3-4 حجم نمونه و و گروه های آزمایش…………………………………………………………………………………….. 37

3-5 روش تهیه غذای حیوان …………………………………………………………………………………………………….. 38

3-6 دستگاه MWM………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-6-1 حوضچه آب………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-6-2 دوربین مخصوص تصویربرداری……………………………………………………………………………………. 40

3-6-3 کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-6-3-1 سخت افزار……………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-6-3-2 نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-6-4 روش کار با MWM…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-6-4-1 مرحله سازش با محیط (Habituation)…………………………………………………………………. 42

3-6-4-2 مرحله آموزش…………………………………………………………………………………………………………… 42

3-6-4-3 مرحله ارزیابی حافظه کوتاه مدت………………………………………………………………………………. 43

3-6-4-4 مرحله ارزیابی حافظه طولانی مدت……………………………………………………………………………. 43

3-6-5 آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1 نتایج روند یادگیری……………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1-1 زمان تاخیری تا رسیدن به سکوی پنهان…………………………………………………………………………… 46

4-1-2 مسافت طی شده تا سکوی پنهان…………………………………………………………………………………….. 48

4-1-3 سرعت رسیدن به سکوی پنهان……………………………………………………………………………………….. 50

4-2 نتایج روند حافظه کوتاه مدت……………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو………………………………………………………. 52

4-2-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو……………………………………………………………………………………….. 53

4-2-3 سرعت رسیدن به ناحیه سکو………………………………………………………………………………………….. 55

4-3 نتایج روند حافظه طولانی مدت…………………………………………………………………………………………… 57

4-3-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو………………………………………………………. 57

4-3-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو……………………………………………………………………………………….. 51

4-3-3 سرعت رسیدن به ناحیه سو……………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 62

5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

منابع………………………………………………………………………………………… 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 81

چکیده

يادگيري و حافظه از عالي ترين سطوح عملكردي دستگاه عصبي مركزي محسوب مي شود. عوارض و مشکلات اختلالات يادگيري و حافظه، بويژه حافظه، كه در شایع ترین نوع خود به صورت آلزايمر خود را نشان می دهد، بر هيچكس پوشيده نيست. مطالعه توانایی های يادگيري و حافظه در حيوانات، برای راهکار های مناسب پیشگیری، بهبود و درمان مشکلات اختلال حافظه در انسان، از طریق رژیم غذایی مناسب، بخش عمده اي از تحقیقات را به خود اختصاص مي دهد. در این مطالعه بررسی اثر مصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور در مدت زمانی معینی بررسی در 70 سر موش سوری در 7 گروه آزمون با رژیم غذایی مشخص از انواع دانه های ذکر شده، در برابر 10 سر موش سوری در گروه کنترل با رژیم غذایی معمول موش های سوری، انجام شد. نتایج نشان داد: استفاده توام از دانه هاي آفتابگردان_كدو و هندوانه سبب تسريع در روند تقويت حافظه و يادگيري در موش_ های سوری شد. با توجه به این بررسی و مطالعات پیشین می توان نتیجه گرفت که مواد مغذی در این رژیم های غذایی می_ تواند بر روند یادگیری و حافظه مؤثر باشد.

          کلمات کلیدی:

موش های سوری، حافظه و یادگیری، دانه آفتابگردان، دانه کدو، دانه هندوانه.

1-1 پیشگفتار

يادگيري و حافظه از عالي ترين سطوح عملكردي دستگاه عصبي مركزی [1]محسوب مي شود. يادگيري يك پديده عصبي است كه طي آن موجود زنده از طريق تمرين رفتار خود را تغيير مي دهد در حالي كه حافظه به روند ذخيره سازي آموخته ها اطلاق مي شود. پدیده هاي یادگیري و حافظه هم در سطح سلولی و هم در سطح رفتاري با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی دارند. معضل و عوارض اختلالات يادگيري و حافظه، بويژه حافظه كه در خالص ترين نوع خود به صورت آلزايمر دامن گير بشريت شده است، بر هيچكس پوشيده نيست، به گونه اي كه مركز تحقيقات ملي سلامت در آمريكا در گزارشات سال 2000 خود از شيوع دامن_ گير اين پديده ابراز نگراني كرده و پيش بيني كرده است كه تا سال 2030 در كشور آمريكا به تنها يي 5/8 ميليون نفر درگيرآلزايمر و عوارض ناشي از آن باشند(1). از اين رو، مطالعات مختلف با تكيه بر طب گياهي به طور چشمگيري در اين زمينه افزايش يافته است.

        يادگيري و حافظه دربرگيرنده تغييرات وسيع در ساختمان و عمل دستگاه عصبي مي باشد كه عمدتاً به سيناپس هاي درگير در مسير هدايت پيام ها و اطلاعات حسي در دستگاه عصبي منحصر مي شود. تغيير ساختماني شامل تغيير در تعداد سيناپس و تغيير در گستردگي غشاء پس سيناپي در محل تماس مي باشد و تغييرات فيزيولوژيك شامل تغيير در هدايت يوني غشاء هاي پيش و پس سيناپسي مي شود(2). نشان داده شده است كه حافظه كوتاه مدت با قشرمغز در ارتباط است و حافظه بلند مدت با دستگاه ليمبيك، اما با اين همه هنوز محل خاصي براي ذخيره حافظه مشخص نشده است زيرا با برداشتن قسمتهاي مختلف مغز حافظه به طور كلي از بين نمي رود(3). محققين براي بررسي حافظه كوتاه مدت در حيوانات، آنها را مجبور به انجام رفتار خاص مورد مطالعه مي كنند. ياد آوري اين رفتار خاص پس از گذشت يك دوره زمان، آزموني براي به خاطر آوردن آن وظيفه موردنظر (شرطي شده)، و در حقيقت حافظه بلندمدت مي باشد. مشخص شد در حافظه بلند مدت تغييرات ساختاري و پايدار در ساختمان دستگاه عصبي ايجاد مي شود(4). در فرايند يادگيري و حافظه كوتاه مدت تغييرات فيزيولوژيك به خصوص در بخش آزادسازي نورو_ ترانسميتر نقش كليدي دارد(5). در تقويت طولاني مدت تغييرات ساختماني بيشتر در بخش ايجاد سيناپس و گيرنده ها ايجاد مي شود بررسي اثر كافئين (6) فلفل سياه (7) شيرين بيان (8) زعفران (9) جوز هندي (10) و… بر حافظه و یادگيري در موش آزمايشگاهي همگي در راستاي نيل به هدف فوق طراحي شده اند.

        تحقیقات بانک اطلاعات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ایرطب نشان داد که تخم کدو دارای مصارف پزشکی فراوانی می باشد که از جمله می توان به رفع تب و دل پیچه، علاج کننده سرطان پروستات و بر طرف کننده ورم پروستات و پیشگیری از سرطان ریه اشاره نمود .همچنین درمورد خواص پزشکی تخم آفتابگردان می توان به درمان اسهال خونی، سردردهای همراه با سرماخوردگی و… اشاره کرد(11). همچنین مطالعات دکتر نبی شریعتی نشان داد که تخم هندوانه به علت داشتن مواد معدنی و ویتامین های فراوان باعث از بین بردن بیماریهایی نظیر انواع سرطان ها بخصوص پولیپ آدنومی روده بزرگ، جلوگیری از آسیب DNA موجود در گلبول سفید، کاهش بیماریهای قلبی و اسپاسم های راه های تنفس می گردد (12).

-2 فرضیه ها

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف آفتابگردان تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم کدو تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم کدو و هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و کدو تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم های آفتابگردان، هندوانه و کدو تقویت شود.

1-3 اهداف تحقیق

        می خواهیم بدانیم که مصرف توام دانه های آفتابگر دان، کدو و هندوانه قدرت حافظه و یادگیری را در انسان بالا می برد.

1-4 هدف کاربردی

        هدف از اجرای این طرح ارائه روش خدماتی و مغذی در صنعت خشکبار برای تقویت حافظه و یادگیری می باشد.

1-5 ابزارگردآوری اطلاعات

        این مطالعه به صورت تجربی- توصیفی انجام می شود و با مطالعه ی عوامل رفتاری مورد نظر اطلاعات جمع آوری می شود.

فصل دوم:

مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه

شواهد زيادي نشان مي دهد كه ويژگي هاي حافظه درطي زمان تغيير مي نمايد. حالت ديناميك و ناپايدار حافظه كوتاه مدت بدون نياز به ساخت پروتئين هاي جديد براي ثانيه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، اين حافظه در ساختارهاي مختلف مغز به شكل پايدار تثبيت مي گردد كه به آن حافظه بلند مدت
مي گويند. مطالعات نشان داده است كه اعمال شوك الكتريكي اندكي بعد از آموزش سبب آسيب به حافظه مي شود ولي بكارگيري اين شوك چند ساعت بعد از آموزش تاثيري بر آن ندارد. اينگونه اثرات وابسته به زمان پايه و اساس تئوري “تثبيت حافظه ” را كه امروزه به ” تئوري سلولي تثبيت ” حافظه معروف است تشكيل مي دهند. در سال 1968، Lewis و همكارانش اين تئوري را زير سوال بردند. آنها مشاهده كردند كه اگر چه اعمال شوك 24 ساعت بعد از آموزش نمي تواند سبب فراموشي آن شود ولي اگر قبل از اعمال شوك، حافظه تثبيت شده در طي عمل به خاطر آوري، مجددا فعال شود، فراموشي ايجاد خواهد شد، به عبارت ديگر ايجاد فراموشي منوط به فعال سازي حافظه تثبيت شده در طي عمل به خاطر آوري آن است. فعال سازي حافظه، مجددا آن را به وضعيت ناپايداري برگردانده و مي تواند طي يك فرايند وابسته به ساخت پروتئين مجددا تثبيت شود، به اين فرايند، تثبيت مجدد مي گويند.

        شواهد زيادي وجود دارد كه بر نقش هيپوكامپ در يادگيري و فراخواني اطلاعات فضايي دلالت مي_ كنند. يكي از انواع مهم يادگيري فضايي مهارت ماز آبي موريس است[1]، الگويي كه براي بررسي نقش هيپوكامپ در حافظه مكاني به كار برده مي شود(16).

2-2 یادگیری و انواع آن

        در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی وجود دارد که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته است. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال 1961 بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین است.

تعداد صفحه :92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 1