جدول پخش هفتگی تلویزیون
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰
تکرار سینمایی (تامینی از تهران ) ۰۲:۲۰
ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین ) ۰۴:۰۰
شکرستان (تامینی از تهران ) ۰۷:۰۰
سخنرانی مبانی اعتقادی (تولید شبکه جهان بین ) ۰۷:۲۵
مهمان ویژه (تامینی از تهران ۰۹:۰۰
خونه مهرتکرار (تولید شبکه جهان بین ) ۱۰:۰۰
مجموعه چشم چراغ (تامینی از تهران ۱۱:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه ظهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۳:۰۰
فیلم سینمایی (تامینی از تهران )۱۴:۱۵
مستند ۵(تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵
گلبانگ (تامینی از تهران ) ۱۶:۳۰
بچه ها سلام۱۸:۰۰
مجموعه مهمان ویژه (تامینی از تهران )۱۹:۰۰
اخبار ۲۰ (تولید شبکه جهان بین ۲۰:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه مغرب (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۵
اقتصاد پنهان (تولید شبکه جهان بین ) (ویژه برنامه جلوگیری از جرم قاچاق کالا ؟) ۲۰:۴۰
شب های تابستان (تولید شبکه جهان بین ) ۲۱:۰۰
اخبار شبانگاهی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۲:۰۰
مجموعه جواهری در قصر (تامینی از تهران )۲۲:۳۰
نگارستان (تامینی از تهران ) ۲۳:۰۰
کمدی کلاسیک (تامینی از تهران )۲۳:۵۵
Top of Form
Bottom of Form
جدول پخش هفتگی تلویزیون
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰
تکرار سینمایی (تامینی از تهران ) ۰۲:۲۰
ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین ) ۰۴:۰۰
شکرستان (تامینی از تهران ) ۰۷:۰۰
سخنرانی مبانی اعتقادی (تولید شبکه جهان بین ) ۰۷:۲۵
مهمان ویژه (تامینی از تهران ۰۹:۰۰
بچه ها سلام تکرار (تولید شبکه جهان بین ) ۱۰:۰۰
مجموعه چشم چراغ(تامینی از تهران ۱۱:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه ظهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۳:۰۰
فیلم سینمایی (تامینی از تهران ) ۱۴:۱۵
مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵
خونه مهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۸:۰۰