فرآيند توليد مورد نياز است. اين مدل کاربردي ترين مدل براي محيط هاي با الگوهاي تقاضاي ثابت است.
مونتاژکانالي : با يک تعديل جزيي در مدل ساخت براساس سفارش ، مونتاژ کانالي به دست مي آيد. در اين مدل بخش هاي هر محصول همان طور که در کانال توزيع حرکت مي کند جمع آوري و مونتاژ مي شوند.براي مثال مي توان بعضي شرکت هاي رايانه اي که در زنجيره توزيع بخش هاي رايانه، آن ها راخريداري ومونتاژ کرده و سپس تحويل مشتري مي دهند را نام برد. بنابراين، سفارش رايانه اي مشتري تنها بايد براي قرار گرفتن در يک وسيله براي تحويل جمع شوند.
زنجيره ي تامين جهاني : زنجيره ي تاميني که تامين کنندگان و يا مشتريان را در کشور هاي ديگر در گير خود مي کند به عنوان زنجيره ي تامين جهاني شناخته مي شود.دلايل اصلي اين که چرا شرکت ها وارد زنجيره ي تامين جهاني مي شوندعبارتند از:قيمت هاي پايين تر مواد ، خدمات و نيروي انساني ، دسترسي به محصولات و فناوري که درداخل دسترس نيستند ، کيفيت بالاي محصولات بازار هاي جهاني ، استراتژي فروش جهاني شرکت ، تشديد رقابت جهاني ، نياز به توسعه حضور خارجي و بازرگاني بين المللي. برخي از مشکلاتي که ممکن است در زنجيره ي تامين جهاني وجود داشته باشد عبارتند ازمشکلات حقوقي ، دستمزد ها و ماليات هاي داد وستد ، اختلاف فرهنگي و زباني ، تغييرات سريع در نرخ هاي پولي رايج تبادلي و عدم ثبات سياسي.
1-5-هدف از پایان نامه
در این تحقیق به بررسی مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی ها مشتری میپردازیم.بدین ترتیب ما در اینجا زنجیره تامین را با سه لایه شامل تامین کننده، تولید کننده و مشتری در نظر میگیریم.در لایه مشتری در پی داده کاوی نظرات مشتریان هستیم تا خواسته های آنان را شناسایی و برآورده کنیم.ابتدا با تهیه یک لیست نظرات مشتریان را در مواردی که مورد نظر هست جمع آوری میکنیم, در اینجا فرض ما بر این است که نظرات مشتریان را در سه حیطه حمل و نقل و تولید و کیفیت مورد ارزیابی قرار دهیم. برای گرفتن نظرات مشتریان از سیستم کدینگ(کد گذاری)استفاده میکنیم.سپس با استفاده از الگوریتم K-means که یکی از الگوریتم های داده کاوی است عمل خوشه بندی را انجام میدهیم تا داده هایی که به هم شبیه هستند داخل یک خوشه قرار گیرند و برای اجرای الگوریتم k-means از نرم افزار matlab بهره می بریم.با اینکار میتوانیم خواسته های مشتریان را شناسایی و سرانجام برآورده کنیم. پس از آن مدل ریاضی برای اعمال خواسته های مشتریان در کل زنجیره طراحی میشود.سپس برای تست مدل ارائه شده از زبان برنامه نویسی lingo استفاده می شود.
سایر فصول پایان نامه به این صورت میباشد: فصل دوم به ادبیات موضوع پیرامون زنجیره تامین رو به جلو و معکوس میپردازد. در فصل سوم با استفاده از الگوریتم k-means خوشه بندی انجام میشود و مدل ریاضی برای حل آن پیشنهاد شده است.در فصل چهارم نتایج محاسباتی این مسئله مورد بررسی قرار میگیرد. و بالاخره در فصل پنجم نتیجه گیري کلی و ارایه پیشنهادها براي تحقیقات آتی ارایه شده است.

فصل دوم :
ادبیات موضوع و
پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
تغییرات و تحولات عمیق در دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصرکنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش ها و پارادایم های جدیدی را فراهم ساخته است که باید مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرارگیرد. در همین راستا، رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است. لجستیک، بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در بر می گیرد و عمدتاً شامل کلیه فعالیت های مربوط به جریان مواد و کالاها از مرحله تهیه مواد خام تا تولید محصول نهایی از جمله حمل ونقل، انبارداری و غیره است. یکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت ، چرخه مجدد و یا استفاده مجدد از محصولات است. در این روش، محصولاتی که به پایان عمر مفیدشان می رسند، مجدداً از مصرف کننده نهایی خریداری می شوند و پس از دمونتاژ، قسمت هایی از محصول که قابلیت استفاده مجدد را دارند، دوباره در قالب محصولات اسقاطی به چرخه حیات بر می گردند[1] (شکل 2-1)

شکل 2-1:جریان کالا در لجستیک مستقیم و معکوس

شبکه لجستیک معکوس ـ که بخشی از زنجیره تأمين است ـ را می‌توان اين‌گونه تعريف كرد: «انتقال دقيق، به موقع و درست مواد، اقلام و كالاهاي قابل استفاده و غيرقابل‌استفاده از انتهايي‌ترين نقطه و آخرين مصرف‌كننده از طريق زنجيره تأمين به واحد مناسب موردنظر» به عبارت ديگر، لجستيك معكوس، فرایند حركت و انتقال براي كالاها و توليداتي است كه در زنجيره تأمين ، قابليت بازگشت دارند.
طراحی و اجرای شبکه لجستیک معکوس برای محصولات برگشتی، نه تنها هزینه‌های موجودی و حمل و نقل را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش وفاداری مشتری نیز می‌گردد [2].
انجمن اجرايي لجستيك معكوس آمريكا، لجستيك معكوس را به صورت زير تعريف مي‌كند:
لجستیک معکوس عبارتست از فرایند موثر برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل جریان مواد خام، موجودی نیمه ساخته، محصولات نهایی شده و اطلاعات مربوط به آنها به صورت مؤثر از لحاظ هزینه، از نقطه مصرف به نقطه مبدا، با هدف خلق مجدد ارزش یا دفع مناسب[3].
لجستیک معکوس با قطعاتی آغاز می‌شود که در زنجیره تأمين به عقب می‌روند؛ قطعاتی که برای بازیافت یا بازیابی ارزش و همچنین برای دفع مناسب جمع‌آوری می‌شوند. عوام
ل
محرک شرکت‌ها برای روی آوردن به برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل لجستیک معکوس را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
عوامل اقتصادی (مستقیم و غیرمستقیم)
قوانین و مقررات
مسئولیت پذیری در قبال حساسیت‌های زیست محیطی
طراحي شبكه لجستيك در ماهيتاً يك تصميم استراتژيك است كه معمولا شامل تعيين محل تسهيلات، ظرفيت آنها، تعداد محصولات، تعداد رده‌ها در زنجيره، و نحوه ارتباط تسهيلات می‌باشد.
همه این موضوعات، تاثیر فراوانی بر کارایی و در نتیجه، عملکرد زنجیره تأمين دارند. از آنجا که احداث تسهیلات یا بستن آنها هزینه و زمان زیادی می‌برد، تغییر آنها در کوتاه‌مدت، امکانپذیر نمی‌باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در تصمیمات استراتژیک طراحی شبکه، بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی دارد[4].
يكي از موارد مهم در طراحي شبكه لجستيك معكوس که بايد مورد توجه قرار گيرد، دستيابي به اهداف طولاني‌مدت و استراتژيك می‌باشد. بنابراين تصميم‌گيري در مورد اينكه كدام تسهيل از ميان تسهيلات بالقوه احداث شود، نقش بسیار مهمی در براي كاهش هزينه‌ها دارد.
2-2-تاریخچه زنجیره تامین:
تعاريف مختلفي از زنجيره ي تامين ارائه شده است. برخي يک زنجيره ي تامين را شامل جريان مواد ، اطلاعات ، وجوه و خدمات از تامين کنندگان مواد خام طي کارگاه ها و انبار ها تا مشتريان پاياني مي دانند. طبق ابن تعريف ، اين زنجيره شامل سازمان ها و فرآيند هايي مي شود که کالاها ، اطلاعات و خدمات ايجاد شده را ايجاد کرده و به مصرف کنندگان تحويل مي دهند. خريد ، جريان وجوه ، باربري مواد ، برنامه ريزي و کنترل توليد ، کنترل موجودي و لجستيکي وتوزيع و تحويل نيز درون اين زنجيره جاي خواهند گرفت. به عبارت ديگر ، زنجيره ي تامين شامل تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول به مشتري نهايي است و مديريت زنجيره ي تامين ، مديريت تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول به مشتري نهايي (زنجيره ي تامين) است.
طبق تعريفي ديگر ، زنجيره ي تامين در روابط ميان خريدار و فروشنده محدود مي شود. چنين نگرشي تنها بر عمليات خريد رده اول در يک سازمان تمرکز دارد. گروه ديگر از محققين و نويسندگان زنجيره ي تامين را شامل تمام سرچشمه هاي تامين (پايگاه هاي تامين) براي سازمان مي دانند. با اين تعريف ، زنجيره ي تامين شامل تمام تامين کنندگان رده ي اول ، دوم ، سوم و… خواهد بود.چنين نگرشي به زنجيره ي تامين ، تنها به تحليل شبکه خواهد پرداخت. ديد ديگر ، نگرش زنجيره ي ارزش پورتر است که درآن زنجيره ي تامين شامل تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارائه يک محصول يا خدمت به مشتري نهايي است. با نگرش مذکور به زنجيره ي تامين ، توابع ساخت و توزيع به عنوان بخشي از جريان کالا و خدمات به عنوان بخشي از جريان کالا و خدمات به زنجيره اضافه مي شوند. در واقع با اين ديد ، زنجيره ي تامين شامل سه حوزه تدارک ، توليد و توزيع است.
2-2-1-اندازه گيري هزينه زنجيره تامين
سازمان ها بر روي کاهش هزينه ها در زنجيره تامين براي افزايش سود خالص تمرکز مي کنند. هزينه لجستيک معکوس و هزينه زنجيره تامين5 به عنوان مترادف در صنعت و جهان علمي مورد استفاده قرار مي گيرد [5]. بنابراين ممکن است سوء تفاهم در مورد اين دو واژه وجود داشته باشد. هزينه لجستيک به طور معمول مربوز به هزينه هاي توزيع و يا هزينه ي حمل و نقل، و هزينه هايي براي انبار با توجه به تعريف لجستيک از ديدگاه لمبرت6 و همکاران [6] گفته مي شود.
بورکس و کلاس7 [7] هزينه زنجيره تامين را هزينه هاي مربوط به جابه جايي، خريد و جابه جايي موجودي دانست. با توجه به دامنه ي وسيع تري از مديريت زنجيره تامين در مقايسه با مديريت لجستيک، هزينه زنجيره تامين نسبت به هزينه لجستيک وسيع تر است. هزينه ي زنجيره تامين به عنوان تمام هزينه هاي مربوطه در زنجيره تامين شرکت يا سازمان تعريف مي شود. تجزيه و تحليل SCC مي تواند به طرق مختلف انجام شود. ادبيات انواع مختلف گروه بندي هزينه ها آورده شده است.
بورکس و کلاس، چن، ساچان و همکاران و برن و هوي تعاريف مشابهي را ارائه کردند. هزينه توليد (چن) [8] و هزينه ساخت (بورکس و کلاس) [7].
چن8 [8] هزينه زنجيره را به پنج دسته تقسيم کرد: هزينه توليد، هزينه حمل و نقل، هزينه انبار، هزينه موجودي، هزينه جابه جايي مواد داخلي.
ساچان9 و همکاران [9] کل هزينه زنجيره تامين را در زنجيره دانه هند مورد مطالعه قرار داد. کل هزينه هاي زنجيره تامين را مجموع قيمت براي کشاورز، مجموع هزينه هاي اضافي، مجموع افزايش نرخ اجناس و مجموع ضايعات دانست. قيمت براي کشاورز هزينه رشد و پردازش دانه و حاشيه براي کشاورز است. هزينه هاي اضافي شامل هزينه هاي نگهداري موجودي، هزينه نگهداري مواد، هزينه حمل و نقل، هزينه پردازش سفارش و هزينه بسته بندي است. مجموع هزينه نرخ افزايش اجناس مقدار افزوده شده به قيمت تمام شده براي قيمت فروش است. مجموع ضايعات به سه دليل اتفاق مي افتد: ضايعات ناشي از منسوخ شدن، ضايعات ناشي از حمل و نقل، ضايعات ناشي از دزديدن. سو10 و همکاران [10] کل هزينه زنجيره تامين را شامل هر دو هزينه هاي ثابت استهلاک و عمليات دوره اي دانست.
هنگام اندازه گيري هزينه زنجيره تامين مهم اين است که بدانيم چه چيزي اندازه گيري مي شود. هل و کويين اندازه گيريSCC را توصيف کرد. کويين11 [11] يک مطالعه انجام شده توسط موسسه مطالعه و پژوهش McGrath & Plttiglio Rabin Todd را توصيف کرد. موسسه دريافت که 45% انتقال محصول به بازار مز
يت هزينه زنجيره تامين در مقايسه با رقبا است. زمان چرخه سفارش نصف شده است. و علاوه بر اين زمان تحويل کالا به 17% بهبود يافته است. سلوانگ12 [12] اشاره به اين نکته دارد که هزينه يکي از مهمترين معيارهاي عملکرد زنجيره تامين است.
هل13 [13] در تحقيقات خود دريافت که شرکت هايي که زنجيره تامين کامل و بالغ دارند مي توانند نسبت به شرکت هايي که اين زنجيره را ندارند هزينه هاي خود را به سرعت کاهش دهند. هابر و سوييني14 [14] طي بررسي ها و تحقيقات خود بين 776 شرکت ايرلندي دريافتند که 59% از آنها کل هزينه زنجيره تامين خود را نمي دانند.
محققان بر روي صرفه جويي در SCC، رابطه بين واحدهاي مختلف و مشتريان جديد در SCC متمرکز شده اند. برن و هوي15 [15] روش هاي پيش بيني که منجر به صرفه جويي مجموع هزينه زنجيره تامين تا 9.7% مي شود را نوشتند.کريستوفر و گاتونا16 [16] به اين نتيجه رسيدند که صرفه جويي در SCC منجر به استراتژي قيمت گذاري خلاق و مديريت کاراي زنجيره تامين مي شود. صرفه جويي در هزينه زنجيره تامين فرصت هايي را براي افزايش سود مهيا مي کند.
هوسانگ و بنجو17 [17] به مطالعه در مورد رابطه بين واحدهاي مختلف زنجيره تامين پرداختند. ان ها بر اين عقيده اند که هر واحد تلاش مي کند هزينه هاي خاص خود را کاهش دهد. هر واحد نه تنها مي تواند واحدهاي درون شرکت بلکه واحدهاي شرکت ديگر را نيز سازماندهي کند. بهبود در توليد هزينه ي ساخت و توليد را کاهش مي دهد که براي بخش توليد يا شرکت مسئول جابه جايي محصول مثبت است، اما اين تغييرات مي تواند سبب افزايش هزينه هاي نصب که بيشتر از هزينه ي ساخت و توليد است باشد. اثر کلي بر زنجيره تامين منفي است.
کومار و کراپ18 [18] در مطالعات خود دريافتند که مشتريان و محصولات جديد مي تواند SCC را به عقب بکشاند.
النستيگ و سگرستد19 [91] تجزيه تحليل سود و زيان را در 10 شرکت سوئدي ارائه کردند. (SCC در آن زمان استفاده نمي شد). دريافتند که تجزيه و تحليل هزينه مورد استفاده مجموعه اي از هزينه هاي ساخت، برآورد ارزش اقلام در موجودي، بررسي سودآوري محصول، حمايت از تصميم گيري در ارتباط با قيمت فروش قرار گرفته است. آن را نيز به عنوان بخشي از تجزيه و تحليل سودآوري مشتري استفاده کردند. همچنين آنها اشاره مي کنند که هنگامي که شرکت ها با تجزيه و تحليل سود و زيان در ارتباط هستند خود به برنامه ريزي منابع انساني20 گره خورده اند.
2-2-2-مدلسازي هزينه هاي زنجيره تامين
کار بامد و ويند21 [20] اولين تلاش هايي است که جهت تعيين وسيله حمل در يک بازار تک محصولي که مي تواند به عنوان يک مدل هزينه که مجموع هزينه حمل و نقل موجودي را مينيمم مي کند ديده شود.
بافي و ريولدز22 [21] يک مدل که شامل تعداد متغيرهاي مرتبط با حمل مي باشد توسعه داده اند، همچنين آن ها نشان داده اند که هزينه هاي حمل و نقل به طور مشخصي به روي هزينه موجودي تاثير مي گذارد.
کانستبل و ويبارک23 [22] يک مدل تئوريک موجودي که به طور مشخصي هزينه هاي حمل و برگشت از سفارش را توسعه مي دهند توسعه داده اند، اين مدل به طور پيوسته تعيين مي کند نقطه سفارش موجودي، مقدرا سفارش و انتخاب وسيله حمل ونقل که مجموعه هزينه حمل ونقل و موجودي را مينيمم مي کند.
لانگ لي24 [23] توابع هزينه حمل و نقل در مدل هايي که ارائه کرده است به صورت حالات مختلف هزينه ارسال پيشنهاد کرده است او روش محاسبه مقدرا بهينه موجودي را ارائه کرده است.
لارسن2


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *