.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important}

فرآیند تولید مورد نیاز است. این مدل کاربردی ترین مدل برای محیط های با الگوهای تقاضای ثابت است.
مونتاژکانالی : با یک تعدیل جزیی در مدل ساخت براساس سفارش ، مونتاژ کانالی به دست می آید. در این مدل بخش های هر محصول همان طور که در کانال توزیع حرکت می کند جمع آوری و مونتاژ می شوند.برای مثال می توان بعضی شرکت های رایانه ای که در زنجیره توزیع بخش های رایانه، آن ها راخریداری ومونتاژ کرده و سپس تحویل مشتری می دهند را نام برد. بنابراین، سفارش رایانه ای مشتری تنها باید برای قرار گرفتن در یک وسیله برای تحویل جمع شوند.
زنجیره ی تامین جهانی : زنجیره ی تامینی که تامین کنندگان و یا مشتریان را در کشور های دیگر در گیر خود می کند به عنوان زنجیره ی تامین جهانی شناخته می شود.دلایل اصلی این که چرا شرکت ها وارد زنجیره ی تامین جهانی می شوندعبارتند از:قیمت های پایین تر مواد ، خدمات و نیروی انسانی ، دسترسی به محصولات و فناوری که درداخل دسترس نیستند ، کیفیت بالای محصولات بازار های جهانی ، استراتژی فروش جهانی شرکت ، تشدید رقابت جهانی ، نیاز به توسعه حضور خارجی و بازرگانی بین المللی. برخی از مشکلاتی که ممکن است در زنجیره ی تامین جهانی وجود داشته باشد عبارتند ازمشکلات حقوقی ، دستمزد ها و مالیات های داد وستد ، اختلاف فرهنگی و زبانی ، تغییرات سریع در نرخ های پولی رایج تبادلی و عدم ثبات سیاسی.
1-5-هدف از پایان نامه
در این تحقیق به بررسی مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی ها مشتری میپردازیم.بدین ترتیب ما در اینجا زنجیره تامین را با سه لایه شامل تامین کننده، تولید کننده و مشتری در نظر میگیریم.در لایه مشتری در پی داده کاوی نظرات مشتریان هستیم تا خواسته های آنان را شناسایی و برآورده کنیم.ابتدا با تهیه یک لیست نظرات مشتریان را در مواردی که مورد نظر هست جمع آوری میکنیم, در اینجا فرض ما بر این است که نظرات مشتریان را در سه حیطه حمل و نقل و تولید و کیفیت مورد ارزیابی قرار دهیم. برای گرفتن نظرات مشتریان از سیستم کدینگ(کد گذاری)استفاده میکنیم.سپس با استفاده از الگوریتم K-means که یکی از الگوریتم های داده کاوی است عمل خوشه بندی را انجام میدهیم تا داده هایی که به هم شبیه هستند داخل یک خوشه قرار گیرند و برای اجرای الگوریتم k-means از نرم افزار matlab بهره می بریم.با اینکار میتوانیم خواسته های مشتریان را شناسایی و سرانجام برآورده کنیم. پس از آن مدل ریاضی برای اعمال خواسته های مشتریان در کل زنجیره طراحی میشود.سپس برای تست مدل ارائه شده از <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/" title="زبان“>زبان برنامه نویسی lingo استفاده می شود.
سایر فصول پایان نامه به این صورت میباشد: فصل دوم به <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/" title="ادبیات“>ادبیات موضوع پیرامون زنجیره تامین رو به جلو و معکوس میپردازد. در فصل سوم با استفاده از الگوریتم k-means خوشه بندی انجام میشود و مدل ریاضی برای حل آن پیشنهاد شده است.در فصل چهارم نتایج محاسباتی این مسئله مورد بررسی قرار میگیرد. و بالاخره در فصل پنجم نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهادها برای تحقیقات آتی ارایه شده است.

فصل دوم :
ادبیات موضوع و
پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
تغییرات و تحولات عمیق در دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصرکنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش ها و پارادایم های جدیدی را فراهم ساخته است که باید مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرارگیرد. در همین راستا، رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است. لجستیک، بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در بر می گیرد و عمدتاً شامل کلیه فعالیت های مربوط به جریان مواد و کالاها از مرحله تهیه مواد خام تا تولید محصول نهایی از جمله <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84/" title="حمل ونقل“>حمل ونقل، انبارداری و غیره است. یکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت ، چرخه مجدد و یا استفاده مجدد از محصولات است. در این روش، محصولاتی که به پایان عمر مفیدشان می رسند، مجدداً از مصرف کننده نهایی خریداری می شوند و پس از دمونتاژ، قسمت هایی از محصول که قابلیت استفاده مجدد را دارند، دوباره در قالب محصولات اسقاطی به چرخه حیات بر می گردند[1] (شکل 2-1)

شکل 2-1:جریان <a href="https://100daraje.ir/search/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/" title="کالا“>کالا در لجستیک مستقیم و معکوس

شبکه لجستیک معکوس ـ که بخشی از زنجیره تأمین است ـ را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «انتقال دقیق، به موقع و درست مواد، اقلام و کالاهای قابل استفاده و غیرقابل‌استفاده از انتهایی‌ترین نقطه و آخرین مصرف‌کننده از طریق زنجیره تأمین به واحد مناسب موردنظر» به عبارت دیگر، لجستیک معکوس، فرایند حرکت و انتقال برای کالاها و تولیداتی است که در زنجیره تأمین ، قابلیت بازگشت دارند.
طراحی و اجرای شبکه لجستیک معکوس برای محصولات برگشتی، نه تنها هزینه‌های موجودی و حمل و نقل را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش وفاداری مشتری نیز می‌گردد [2].
انجمن اجرایی لجستیک معکوس آمریکا، لجستیک معکوس را به صورت زیر تعریف می‌کند:
لجستیک معکوس عبارتست از فرایند موثر برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل جریان مواد خام، موجودی نیمه ساخته، محصولات نهایی شده و اطلاعات مربوط به آنها به صورت مؤثر از لحاظ هزینه، از نقطه مصرف به نقطه مبدا، با هدف خلق مجدد ارزش یا دفع مناسب[3].
لجستیک معکوس با قطعاتی آغاز می‌شود که در زنجیره تأمین به عقب می‌روند؛ قطعاتی که برای بازیافت یا بازیابی ارزش و همچنین برای دفع مناسب جمع‌آوری می‌شوند. عوام
ل
محرک شرکت‌ها برای روی آوردن به برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل لجستیک معکوس را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
عوامل اقتصادی (مستقیم و غیرمستقیم)
قوانین و مقررات
<a href="https://100daraje.ir/search/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C/" title="مسئولیت پذیری“>مسئولیت پذیری در قبال حساسیت‌های زیست محیطی
طراحی شبکه لجستیک در ماهیتاً یک تصمیم استراتژیک است که معمولا شامل تعیین محل تسهیلات، ظرفیت آنها، تعداد محصولات، تعداد رده‌ها در زنجیره، و نحوه ارتباط تسهیلات می‌باشد.
همه این موضوعات، تاثیر فراوانی بر کارایی و در نتیجه، عملکرد زنجیره تأمین دارند. از آنجا که احداث تسهیلات یا بستن آنها هزینه و زمان زیادی می‌برد، تغییر آنها در کوتاه‌مدت، امکانپذیر نمی‌باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در تصمیمات استراتژیک طراحی شبکه، بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی دارد[4].
یکی از موارد مهم در طراحی شبکه لجستیک معکوس که باید مورد توجه قرار گیرد، دستیابی به اهداف طولانی‌مدت و استراتژیک می‌باشد. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تسهیل از میان تسهیلات بالقوه احداث شود، نقش بسیار مهمی در برای کاهش هزینه‌ها دارد.
2-2-تاریخچه زنجیره تامین:
تعاریف مختلفی از زنجیره ی تامین ارائه شده است. برخی یک زنجیره ی تامین را شامل جریان مواد ، اطلاعات ، وجوه و خدمات از تامین کنندگان مواد خام طی کارگاه ها و انبار ها تا مشتریان پایانی می دانند. طبق ابن تعریف ، این زنجیره شامل سازمان ها و فرآیند هایی می شود که کالاها ، اطلاعات و خدمات ایجاد شده را ایجاد کرده و به مصرف کنندگان تحویل می دهند. خرید ، جریان وجوه ، باربری مواد ، برنامه ریزی و کنترل تولید ، کنترل موجودی و لجستیکی وتوزیع و تحویل نیز درون این زنجیره جای خواهند گرفت. به عبارت دیگر ، زنجیره ی تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی است و مدیریت زنجیره ی تامین ، مدیریت تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی (زنجیره ی تامین) است.
طبق تعریفی دیگر ، زنجیره ی تامین در روابط میان خریدار و فروشنده محدود می شود. چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگر از محققین و نویسندگان زنجیره ی تامین را شامل تمام سرچشمه های تامین (پایگاه های تامین) برای سازمان می دانند. با این تعریف ، زنجیره ی تامین شامل تمام تامین کنندگان رده ی اول ، دوم ، سوم و… خواهد بود.چنین نگرشی به زنجیره ی تامین ، تنها به تحلیل شبکه خواهد پرداخت. دید دیگر ، نگرش زنجیره ی ارزش پورتر است که درآن زنجیره ی تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است. با نگرش مذکور به زنجیره ی تامین ، توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره اضافه می شوند. در واقع با این دید ، زنجیره ی تامین شامل سه حوزه تدارک ، تولید و توزیع است.
2-2-1-اندازه گیری هزینه زنجیره تامین
سازمان ها بر روی کاهش هزینه ها در زنجیره تامین برای افزایش سود خالص تمرکز می کنند. هزینه لجستیک معکوس و هزینه زنجیره تامین5 به عنوان مترادف در صنعت و جهان علمی مورد استفاده قرار می گیرد [5]. بنابراین ممکن است سوء تفاهم در مورد این دو واژه وجود داشته باشد. هزینه لجستیک به طور معمول مربوز به هزینه های توزیع و یا هزینه ی حمل و نقل، و هزینه هایی برای انبار با توجه به تعریف لجستیک از دیدگاه لمبرت6 و همکاران [6] گفته می شود.
بورکس و کلاس7 [7] هزینه زنجیره تامین را هزینه های مربوط به جابه جایی، خرید و جابه جایی موجودی دانست. با توجه به دامنه ی وسیع تری از مدیریت زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت لجستیک، هزینه زنجیره تامین نسبت به هزینه لجستیک وسیع تر است. هزینه ی زنجیره تامین به عنوان تمام هزینه های مربوطه در زنجیره تامین شرکت یا سازمان تعریف می شود. تجزیه و تحلیل SCC می تواند به طرق مختلف انجام شود. ادبیات انواع مختلف گروه بندی هزینه ها آورده شده است.
بورکس و کلاس، چن، ساچان و همکاران و برن و هوی تعاریف مشابهی را ارائه کردند. هزینه تولید (چن) [8] و هزینه ساخت (بورکس و کلاس) [7].
چن8 [8] هزینه زنجیره را به پنج دسته تقسیم کرد: هزینه تولید، هزینه حمل و نقل، هزینه انبار، هزینه موجودی، هزینه جابه جایی مواد داخلی.
ساچان9 و همکاران [9] کل هزینه زنجیره تامین را در زنجیره دانه هند مورد مطالعه قرار داد. کل هزینه های زنجیره تامین را مجموع قیمت برای کشاورز، مجموع هزینه های اضافی، مجموع افزایش نرخ اجناس و مجموع ضایعات دانست. قیمت برای کشاورز هزینه رشد و پردازش دانه و حاشیه برای کشاورز است. هزینه های اضافی شامل هزینه های نگهداری موجودی، هزینه نگهداری مواد، هزینه حمل و نقل، هزینه پردازش سفارش و هزینه بسته بندی است. مجموع هزینه نرخ افزایش اجناس مقدار افزوده شده به قیمت تمام شده برای قیمت فروش است. مجموع ضایعات به سه دلیل اتفاق می افتد: ضایعات ناشی از منسوخ شدن، ضایعات ناشی از حمل و نقل، ضایعات ناشی از دزدیدن. سو10 و همکاران [10] کل هزینه زنجیره تامین را شامل هر دو هزینه های ثابت استهلاک و عملیات دوره ای دانست.
هنگام اندازه گیری هزینه زنجیره تامین مهم این است که بدانیم چه چیزی اندازه گیری می شود. هل و کویین اندازه گیریSCC را توصیف کرد. کویین11 [11] یک مطالعه انجام شده توسط موسسه مطالعه و پژوهش McGrath & Plttiglio Rabin Todd را توصیف کرد. موسسه دریافت که 45% انتقال محصول به بازار مز
یت هزینه زنجیره تامین در مقایسه با رقبا است. زمان چرخه سفارش نصف شده است. و علاوه بر این زمان تحویل کالا به 17% بهبود یافته است. سلوانگ12 [12] اشاره به این نکته دارد که هزینه یکی از مهمترین معیارهای عملکرد زنجیره تامین است.
هل13 [13] در تحقیقات خود دریافت که شرکت هایی که زنجیره تامین کامل و بالغ دارند می توانند نسبت به شرکت هایی که این زنجیره را ندارند هزینه های خود را به سرعت کاهش دهند. هابر و سویینی14 [14] طی بررسی ها و تحقیقات خود بین 776 شرکت ایرلندی دریافتند که 59% از آنها کل هزینه زنجیره تامین خود را نمی دانند.
محققان بر روی صرفه جویی در SCC، رابطه بین واحدهای مختلف و مشتریان جدید در SCC متمرکز شده اند. برن و هوی15 [15] روش های پیش بینی که منجر به صرفه جویی مجموع هزینه زنجیره تامین تا 9.7% می شود را نوشتند.کریستوفر و گاتونا16 [16] به این نتیجه رسیدند که صرفه جویی در SCC منجر به استراتژی قیمت گذاری خلاق و مدیریت کارای زنجیره تامین می شود. صرفه جویی در هزینه زنجیره تامین فرصت هایی را برای افزایش سود مهیا می کند.
هوسانگ و بنجو17 [17] به مطالعه در مورد رابطه بین واحدهای مختلف زنجیره تامین پرداختند. ان ها بر این عقیده اند که هر واحد تلاش می کند هزینه های خاص خود را کاهش دهد. هر واحد نه تنها می تواند واحدهای درون شرکت بلکه واحدهای شرکت دیگر را نیز سازماندهی کند. بهبود در تولید هزینه ی ساخت و تولید را کاهش می دهد که برای بخش تولید یا شرکت مسئول جابه جایی محصول مثبت است، اما این تغییرات می تواند سبب افزایش هزینه های نصب که بیشتر از هزینه ی ساخت و تولید است باشد. اثر کلی بر زنجیره تامین منفی است.
کومار و کراپ18 [18] در مطالعات خود دریافتند که مشتریان و محصولات جدید می تواند SCC را به عقب بکشاند.
النستیگ و سگرستد19 [91] تجزیه تحلیل سود و زیان را در 10 شرکت سوئدی ارائه کردند. (SCC در آن زمان استفاده نمی شد). دریافتند که تجزیه و تحلیل هزینه مورد استفاده مجموعه ای از هزینه های ساخت، برآورد ارزش اقلام در موجودی، بررسی سودآوری محصول، حمایت از تصمیم گیری در ارتباط با قیمت فروش قرار گرفته است. آن را نیز به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری استفاده کردند. همچنین آنها اشاره می کنند که هنگامی که شرکت ها با تجزیه و تحلیل سود و زیان در ارتباط هستند خود به برنامه ریزی منابع انسانی20 گره خورده اند.
2-2-2-مدلسازی هزینه های زنجیره تامین
کار بامد و ویند21 [20] اولین تلاش هایی است که جهت تعیین وسیله حمل در یک بازار تک محصولی که می تواند به عنوان یک مدل هزینه که مجموع هزینه حمل و نقل موجودی را مینیمم می کند دیده شود.
بافی و ریولدز22 [21] یک مدل که شامل تعداد متغیرهای مرتبط با حمل می باشد توسعه داده اند، همچنین آن ها نشان داده اند که هزینه های حمل و نقل به طور مشخصی به روی هزینه موجودی تاثیر می گذارد.
کانستبل و ویبارک23 [22] یک مدل تئوریک موجودی که به طور مشخصی هزینه های حمل و برگشت از سفارش را توسعه می دهند توسعه داده اند، این مدل به طور پیوسته تعیین می کند نقطه سفارش موجودی، مقدرا سفارش و انتخاب وسیله حمل ونقل که مجموعه هزینه حمل ونقل و موجودی را مینیمم می کند.
لانگ لی24 [23] توابع هزینه حمل و نقل در مدل هایی که ارائه کرده است به صورت حالات مختلف هزینه ارسال پیشنهاد کرده است او روش محاسبه مقدرا بهینه موجودی را ارائه کرده است.
لارسن2


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *