دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیماری شناسی گیاهی

با عنوان : بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی(M. S)

عنوان

بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا

در گرگان

استاد راهنما:

دکتر محمد علی آقاجانی

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل فرجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم ترین بیماری های کلزا در شمال کشور است که در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول وارد       می نماید. به منظور بررسی اثر عوامل زراعی بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (رقم هایولا 401)، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار و در سال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 15 آبان، 30 آبان، 15 آذر و30 آذر در کرت های اصلی و چهار مقدار مختلف کود نیتروژن (صفر،40 ،80 و120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در دو مرحله­ی رشدی قبل از ساقه­دهی و قبل از گلدهی (هر کدام نصف مقدار تیمار)و دو تراکم (33 و66 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل ترکیب شده و در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، اختلاف آماری معنی داری بین تاریخ کاشت ها از نظر میزان وقوع بیماری و شدت آن وجود دارد. بیشترین و کمترین میزان وقوع بیماری در تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با 08/2 و صفر درصد مشاهده شد و تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با 53/1 و صفر درصد بیشترین و کمترین میزان شدت بیماری را داشتند. همچنین بیشترین و کمترین میزان AUDPC در تاریخ کاشت سوم و چهارم با میزان 23 و صفر درصد دیده شد. میزان SAUDPC در تاریخ کاشت سوم و چهارم به بیشترین و کمترین مقدار 8/1 و صفر بود. تجزیه رگرسیون بين مقادير وقوع و شدت بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا در کل تیمارها به میزان R2 = %85 گزارش شد. در شرایط آب و هوایی گلستان استفاده از تاریخ کاشت های دیر هنگام نقش موثری در کاهش آلودگی کلزا توسط این بیماری دارد.

 مقدمه

دانه‌هاي روغني پس از غلات دومين ذخاير غذايي جهان را تشكيل مي دهند. اين محصولات علاوه بر دارا بودن ذخاير غني اسيدهاي چرب حاوي پروتئين نيز مي باشند. در حال حاضر مصرف سرانه روغن خوراكي كشور 17 كيلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعيت كشور، نياز به حدود يك ميليون و یکصد هزار تن روغن در سال مي باشد. واردات بيش از 85 درصد از روغن نباتي مورد مصرف در كشور، لزوم توجه به دانه‌هاي روغني جديد را امري الزامي مي سازد. در اين ميان كلزا از خانوادهCruciferae با نام علميBrassica napus با كمتر از 2 درصد اسيد اروسيك در روغن و كمتر از 20 ميكرومول گلوكوزينولات در هر گرم كنجاله خشک به عنوان يكي از مهمترين گياهان روغني در سطح جهان مطرح مي باشد.

تحت شرايط مساعد بالاترين عملكرد بالقوه را داشته و این احتمالاً ناشي از مبداً آلوپلي پلوئيدي آن       مي باشد (رودي و همكاران، 1383; عزيزي و همكاران، 1378). آمار (FAO, 2006) نشان مي دهد كه كلزا از نظر كميت سومين منبع توليد روغن نباتي جهان به شمار مي رود در صورتي كه كيفيت روغن كلزا خصوصاً در ارقام جديد به دليل داشتن 60 درصد اسید اولئيک بهتر از ساير روغن‌هاي نباتي است. در حال حاضر دانه‌هاي روغني جنس براسيكا كه حدود 10درصد كل توليد دانه‌هاي روغني و حدود 14 الي 15 درصد توليد روغن نباتي را در جهان به خود اختصاص داده‌اند، از پتانسيل مناسبي جهت افزايش تنوع و ضريب كشت در مناطق مختلف كشور از جمله استان گلستان برخوردار مي باشند. وجود دو تيپ بهاره و پائيزه در كلزا و متعاقباً سازگاري به دامنه گسترده آب و هوايي توسعه اين محصول را در جهان به طور گسترده‌اي به دنبال داشته است.

کشت کلزا در تناوب با غلات باعث از بین رفتن چرخه زندگی آفات، بیماری ها و علف می گردد و در نتیجه موجب صرفه جویی در مصرف سموم، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزايش عملكرد حدود 27درصد در زراعت گندم مي شود. بدين ترتيب در ارتباط با كشاورزي پايدار در استان نقش مهمي را ايفا مي نمايد. كشت دوم اين گياه بعد از برداشت برنج ضمن اينكه استفاده بهينه از زمين را فراهم مي سازد به درآمد كشاورزان شاليكار نيز مي افزايد (مظفري،1381).

کشت کلزا بعد از برداشت برنج با پوشش سطح خاک در طول دوره زمستان از فرسایش خاک جلوگیری می کند و با جذب نیترات اضافی خاک، شستشوی آن را در اثر بارندگی زمستانه محدود می سازد. زراعت کلزا نیاز فراوانی به نیتروژن دارد و نیاز گیاه بیشتر از آن چیزی است که دربیشتر خاک ها تامین می شود. بنابراین استفاده از کود نیتروژن برای تولید عملکرد بهینه ضروری می باشد. نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده پروتئین می باشد که در گیاه به شکل معدنی، آمونیوم یا نیترات جذب و موجب تشکیل پروتئین    می گردد. کلزا گیاهی است که از قدرت شاخه دهی خوبی برخوردار است و در تراکم کم می تواند تا حدود زیادی کمبود تعداد گیاه در واحد سطح را با افزایش تعداد شاخه فرعی جبران کند. اما برای رسیدن به پتانسیل عملکرد دانه به یک حد مطلوب از تراکم بوته نیاز دارد. انتخاب تراکم بوته مطلوب درکلزای پاییز، با توجه به شرایط اقلیمی و خاک منطقه سبب می شود که گیاه از تمامی عوامل محیطی نظیر آب، نور و خاک به طور کامل استفاده نماید و مانع پراکنش بیماری Sclerotinia sclerotiurum به نقاط دیگر شود. تاريخ كاشت مطلوب براي دستيابي به حداكثر عملكرد بسته به ژنوتيپ هاي مورد مطالعه متفاوت خواهد بود. در اين راستا تاريخ كاشت بهينه مي تواند در تحمل به تنش های زنده وغير زنده نيز نقش بسزايي داشته باشد. رسيدگي در زمان مناسب و تحمل به ورس نيز بطور چشمگيري تحت تأثير تاريخ كاشت مي باشد. لذا بررسي و تعيين تاريخ كاشت مناسب برای جلوگیری از بروز بیماری های مهم کلزا از جمله S. sclerotiurum در شرايط سواحل خزر نيز امري ضروری به حساب می آید.

1-1 مبدأ و تاریخچه کاشت كلزا در جهان

مبدأ كلزا به خوبي مشخص نیست، اما به احتمال قوي خاستگاه آن آسيا و اروپا است.چون زيرگونه‌هاي(Brassica napus L.) متعلق به شلغم روغني به صورت وحشي از اروپاي غربي تا چين پراكنده است. ‌بنابراين مي توان پذيرفت كه داراي دو موطن يكي در ناحيه افغانستان و پاكستان و ديگري در ناحيه مديترانه باشد و همچنين ممكن است يك ناحيه فرعي آن تركيه– ايران باشد (ناصري، 1370). كلزاي روغني مهمترين گونه زراعي جنس براسيكا مي باشد و به احتمال قوي فرم وحشي آن به اروپا و آفريقاي شمالي محدود مي شود. محتمل ترين موطن آن ناحيه اي است كه در آن شلغم روغني (Brassica compestris ) و كلم روغني oleracea) Brassica) در مجاورت هم روييده اند زيرا كلزا از تلاقي اين دو گونه و دو برابر شدن كروموزوم هاي هيبريد حاصل به وجود آمده است (شیرانی راد و دهشیری، 1381). كلزا گياهي است قديمي و اطلاعات و اسناد موجود از پرورش اين گياه در 2000 سال قبل از ميلاد در هند حكايت دارند. در آن زمان روغن كلزا به عنوان روغن چراغ و روغن خوراكي مورد استفاده قرار مي گرفته است (صفافر 1382). احتمالاً جنس براسيكا جزء اولين گياهان اهلي محسوب مي شوند،‌ زيرا فرم هاي سبزي آن در دوره نئوليتيك به طور معمول مورد استفاده بوده اند. در نوشته هاي سانسكريت هند كه مربوط به 1500 سال قبل از ميلاد است و همچنين در نوشته هاي چيني مربوط به حدود 1122 سال قبل از ميلاد به خردل ها اشاره شده است. فيثاغورث (حدود 520 سال قبل از ميلاد)‌ و بقراط (400 سال قبل از ميلاد) به استفاده از خردل براي مقاصد ادويه اي و داروئي اشاره نموده اند (عزيزي و همكاران، 1378).در اواخر سده هاي مياني از روغن كلزا براي توليد صابون و به عنوان روغن روشنائي استفاده مي شده و هنوز نيز در چراغ محراب در برخي از كليساها روغن كلزا مي سوزد (صفافر 1382). اعتقاد بر اين است كه كشت و كارگونه هاي كلزا در اروپا در اوايل سده هاي مياني رواج يافته است. به تدريج در اثر كشت آنها در باغهاي ديرها، توسط ارتش ها، بازرگانان و دريانوردان، بهتر شناخته شدند. سپس اين گونه ها به عنوان سبزي براي مصارف انساني كشت شدند. در نيمه دوم قرن 17، گونه هاي Brassica در اسكاتلند كشت شده و همراه با جو و كنجاله يولاف به مصرف مي رسيدند (Smooth, 1969).

تعداد صفحه :74

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 1
دسته‌ها: زیست شناسی