دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)

تکه ای از متن پایان نامه :

 هویت ملی، معلول برآیند هنجارها و ساختار معانی بیناذهنی در سطح بین­المللی و هنجارها و نظام معانی مشترک کل جامعه داخلی می باشد. (دهقانی فیروزآبادی، 1386: 115)

هویت در جریان اصلی نظریه­پردازی در روابط بین­الملل مورد بی­توجهی قرار گرفته می باشد. با وجودی که بعضی از بحث­های واقع­گرایان کلاسیک، نوواقع­گرایان و همچنین لیبرال­ها و نولیبرال­ها حاکی از آن می باشد که عوامل معنایی هم نقشی در توضیح روابط بین­الملل دارند. اما این عوامل تأثیر تعیین کننده اصلی در این نظریه­ها پیدا نمی­کنند. (مشیرزاده و مسعودی: 1388 ، 253) اما سازه­انگاران در مقابل هویت دولت­ها را اموری ارتباط­ای تلقی می­کنند که به وسیله تعامل بازیگران با یکدیگر به وسیله مشارکت در معانی جمعی و از درون یک دنیای اجتماعی پدید می­آید و تغییر می­کند. از این رو هویت دولت­ها نه ثابتند و نه شبیه به یکدیگر، بلکه تمام هویت­ها مشروطه وابسته به تعامل و جای گرفته در درون یک متن نهادی هستند. (Barnet: 1999:10) همچنین سازه­انگاران در مورد ارتباط هویت و منافع بر این باورند که هویت­ها و منافع دولت­ها در تعامل با یکدیگر شکل می­گیرند و به تعبیری همزایا بوده و متقابلاً همدیگر را بر می­سازند(چرئوف، 1388: 148)

در نگاه ونت هویت­ها اساس و مبنای منافع هستند و هر هویت خاصی منافع خاصی را ایجاب می­کند مثلاً داشتن هویت انقلابی منافع خاصی را در بر می­دارد که متفاوت از منافع هویت لیبرال دموکراسی برای دولت دیگر می باشد. سازه­انگاری به پیروی از جامعه­شناسی ارتباط بین منافع و هویت را به وسیله مفهوم « تأثیر» تحلیل و تبیین می­کند. تأثیر ملی، «تعریفی می باشد که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان از انواع متداول تصمیمات، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسب برای کشورها و وظایف و کارکردهایی که بایستی در شرایط مختلف موضوعی و جغرافیایی ایفا کند به اقدام می­آورند و توسط سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته می­گردد.» (دهقانی فیروزآبادی، 1387: 246)

به نظر هالستی بین تأثیر ملی با سمت­گیری­های یک کشور در سیاست خارجی خود ارتباط­ای نزدیک هست این تأثیر­ها گرایش­ها، بیم­ها و ایستارهای اصلی در مورد جهان خارج و همین­طور متغیرهای سیستمی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی را منعکس می­سازند. (هالستی، 1373: 198)

هر هویت خاصی که یک کشور انتخاب می­کند یک تأثیر معینی را ایجاب می­کند که خود منافع خاصی را در بر دارد و منافع دیگری را نیز مستثنی می­سازد. خود تأثیر­ها، منافع و کنش­هایی که این تأثیر­ها ایجاب می­کنند، به وسیله هنجارها و ساختارهای بیناذهنی معنا که در سطح نظام بین­الملل و جامعه داخلی حاکمند تعیین می­شوند. (دهقانی فیروزآبادی، 1386: 117)

 

 

تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)

تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)