• آیا صحیح است که مسلمانان بر حرمت بنا بر قبور اتفاق کنند؟ و یا بنا بر قبور که در تمام زمان‌های اسلام متداول بوده است از زمان پیامبر و ال رسول و صحابه شروع شده است؟
 • حدیث ابی ابهیاج که وهابی‌ها به آن استدلال می‌کنند یعنی چه؟
 • درنتیجه بنای بر قبور را یک سنت قطعی اسلامی میدانند که حتی در ادیان توحیدی سابق نیز وجود داشته است و مخالفان آن بدعت‌گذارند.
  ز) زیارت
  زیارت از دیدگاه عزمیه برخلاف وهابیت عین توحید است. آن‌ها معتقدند اگر وهابیها به آنچه شیعه و صوفیه در مرقد ائمهشان می‌خوانند توجه کنند، خواهند فهمید که زیارت آن‌ها عین توحید است و اخلاص را حقیقتاً میتوان دید و کاملاً منزه از هر شرکی است و همان حقیقت ایمان به خداست. اگر به آن مناجات توجه شود در تمام آن می‌توان دید که نیت از زیارت، انقطاع الی الله است.[۲۲۵]
  عزمیه با این دیدگاه ابن تیمیه مخالف‌اند که تصور می‌کند تعظیم پیامبر (ص) با رفتن به زیارت آن حضرت بدعت است و درنتیجه سفر برای زیارت سفر معصیت. آن‌ها در کتب خود استدلالهای مخالف این نگاه را جمع‌آوری کردهاند.[۲۲۶]
  دشمنی با اهل‌بیت و دوستی با دشمنان اهل‌بیت
  طریقت عزمیه، اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را دارای جایگاه ممتازی میدانند که در قرآن ثابت شده است. در این زمینه در فصل گذشته سخن به میان رفت. یکی از انتقادهای عزمیه به سلفی گری این مطلب است که چگونه ائمه سلفیت فضائل اهل‌بیت را منکر میشوند و با اهل‌بیت دشمنی میکنند و در عوض با دشمنان اهل‌بیت اظهار دوستی؟! در این زمینه مواردی که مثبت فضایل اهل‌بیت است آورده میشود و عقاید ابن تیمیه درباره اهل‌بیت به انتقاد گرفته شده است. انکار فضل اهل‌بیت توسط ابن تیمیه، تمسخر امیر المومنین، انتقاد نابجای ابن تیمیه به قیام امام حسین و توجیه ناصوابش در این زمینه و اثبات دشمنی صریح ابن تیمیه با اهل‌بیت از طریق تحریف احادیث و توجیهات همراه با کذب از عمل دشمنان اهل‌بیت ازجمله مواردی است که در کتب گوناگون عزمیه بازتاب داده شده است.[۲۲۷]
  عزمیه بر این باورند که جریانات سلفی بخصوص وهابیت کاملاً در خدمت انگلیس و صهیونیسم است و به‌صورت مستقیم در تمامی مراحل شکل‌گیری، تثبیت و مبارزه با دشمنان اسرائیل نقش داشته است. اسناد تاریخی و غیر تاریخی فراوانی در کتاب “کشف الارتیاب”[۲۲۸] و کتاب “فی خدمه من؟” آمده است تا نشان دهد وهابیت از تمام ظرفیت مالی، انسانی، سیاسی و حتی فتوایی خود استفاده کرده است تا اسرائیل را در اهدافش یاری کند. ازجمله این موارد فتوای بن باز بر ضرورت صلح با یهود در اسرائیل و نیز جواز ورود مسیحیان به حرمین شریفین است. این درحالی‌که است که به گفته آن‌ها این شیخ تقریب مذاهب را مجاز نمیداند. به عقیده عزمیه وهابیت ساخته انگلیس است برای منفور ساختن چهره اسلام[۲۲۹] تا اسلام را از درون نابود سازد و یهود و مسیحیان را یاری کند.[۲۳۰]
  تقابل عملی با سلفی گری
  طریقت عزمیه فعالیت‌های گوناگونی در مبارزه با جریانات سلفی که از زمان سید عزالدین به خوارج موسوم شدهاند، صورت داده است. سید عزالدین دو تریبون برای انتقال پیام خود ایجاد کرد. انتشارات دارالکتاب الصوفی و نشریه الاسلام وطن. در زمان شیخ بعدی طریقت سید علاءالدین ابوالعزائم علاوه بر این موارد از ظرفیتهای دیگری ازجمله همایشهای گوناگون، شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای و اینترنت نیز استفاده شده است. در این قسمت به معرفی برخی از این فعالیتها پرداخته شده است.
  الف) انتشارات دارالکتاب الصوفی
  یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های عزمیه در مبارزه با سلفی گری انتشار کتب در انتشاراتی دارالکتاب الصوفی است. گرچه وظیفه این انتشارات چاپ و نشر کلیه کتب طریقت عزمیه است؛ اما با مروری بر کتب منتشر شده توسط این منشورات به‌خوبی روشن است که بیشترین حجم منشورات این انتشارات در مبارزه با سلفی گری است. سیدعلاءالدین ماضی ابوالعزائم شیخ فعلی طریقت عزمیه میگوید منشورات این انتشارات مطابق با نظرات طریقت است و میتوان آنها را مواضع رسمی این طریقت دانست.[۲۳۱] در ادامه عناوین برخی از این کتب ارائه شده است.
  الإخوان المسلمون.. متى؟ کیف؟ ولماذا؟!!
  اعترافات هارب من سجون الوهابیه (۳ جلد)
  ألغام وهابیه فى طریق المواطنه
  أنوار الحقائق الجلیه فى کشف زندقه الوهابیه
  الجماعه الإرهابیه وأدعیاء السلفیه وتکفیر المسلمین خدمه للصهیونیه
  حجه المحققین فی الرد على المتشدقین
  الخدیعه الکبرى
  خطر تقسیم التوحید على عقیده المسلمین
  خونه الإسلام (۲ جلد)
  دراسه نقدیه لتوحید السلفیه
  الدرر الثنیه وثیقه تکفیریه
  الدین الجدید (۲ جلد)
  الساده الصوفیه یردون شبهات أدعیاء السلفیه (۲ جلد)
  السلفیه بین الأصیل والدخیل
  السلفیه وصناعه التخلف
  السلفیه وصناعه الجهل
  شرکه الإمامین لإباده المسلمین
  الشعائر الثلاث (اللحیه والنقاب وتقصیر الثیاب)
  الصوفیه فى عیون سلفیه
  العقائد الوثنیه والشرائع السماویه (۲ جلد)
  فتنه التکفیر
  کشف الارتیاب فى إمامه ابن سعود وابن عبد الوهاب
  لیسوا من اهل المعیه
  مبتدعون یتاجرون بالبدعه
  مقالات وفتاوى الشیخ الدجوى (۲ جلد)

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.