جمـالات الجنــه ونعیم أهلها
الأمام أبو العزئم کما قدم نفسه
یهود أم حنابله
العلمانیه الوجه الاخر للیهودیه
مؤتمرات المرأه بین الجهاله والعماله
السیاسه فی الإسلام
لیس بمخلصهم
خاتم الوراث المحمدیین
صدیق الدعوه العزمیه
عملاق الدعوه العزمیه
مقالات و مباحثی در نشریات “الإسلام وطن” و”عقیدتی”
ترجمه بعضی از کتب طریقت به زبان انگلیسی
سید علاءالدین دارای تفکری تشکیلاتی است و برای اداره بهتر طریقت مجالسی در سطوح متفاوت از میان مشایخ و مریدان عزمیه تشکیل داده است. یکی از این مجالس، مجلسی است که از شیوخ مختلف طریقت از همه استان‌های مصر تشکیل داده است. این مجلس دارای قدرت ویژه‌ای است و در مسائل کلان و موضع گیریهای مهم و اصلی طریقت تصمیم گیری میکند. تصمیمات این مجلس بر شیخ طریقت لازم‌الاجرا است.[۹۰] طبق سنت مرسوم در طرق مصری و عزمیه پس از سید محمد علاءالدین، فرزندش سید احمد ماضی به‌عنوان جانشین مطرح شده است.[۹۱]
ماجرای شیخ‌المشایخی سید علاءالدین
اداره طرق صوفیه بر اساس لوایح ۱۳۲۱ و ۱۳۲۳ ه/۱۹۰۳ و ۱۹۰۵ م صورت میپذیرفت. بر اساس این لوایح، همه اعمال خلاف شرع و همچنین اعتقاد به سقوط تکلیف و حلول و اتحاد ممنوع است. تا سال ۱۹۷۶ م به این قانون عمل می‌شد تا اینکه در این سال با توجه به پیشرفت‌های فکری و سیاسی و اجتماعی لایحه جدیدی به نام قانون رقم ۱۱۸ تصویب شد که از قانون قبلی کارآمدتر بود. یکی از ارکان این قانون دستورالعمل تشکیل “المجلس الاعلی للطرق الصوفیه” است. اعضای این مجلس عبارت‌اند از:
شیخ مشایخ الطرق الصوفیه به‌عنوان رئیس
ده عضو از مشایخ طرق که برای مجلس انتخاب شده‌اند
نماینده الازهر به انتخاب شیخ الازهر
نماینده وزارت اوقاف به انتخاب وزیر اوقاف
نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور
نماینده وزارت فرهنگ به انتخاب وزیر فرهنگ
نماینده أمانه العامه للحکم المحلی و تنظیمات الشعبیه به انتخاب وزیر مربوطه[۹۲]
بعد از وفات شیخ احمد کامل یاسین، شیخ‌المشایخ طرق صوفیه در سال ۲۰۰۸ م اختلاف شدیدی میان اعضاء مجلس اعلی صوفی بر سر جانشینی وی رخ داد. یک طرف نزاع شیخ علاءالدین ابوالعزائم بود که مسنترین شیخ مجلس بود و در اولین جلسه ریاست سنی را بر عهده گرفت و مدت دو روز برای تعیین جانشین احمد کامل یاسین رئیس جلسه بود. رقیب ابوالعزائم در این انتخابات جوانترین شیخ مجلس یعنی عبدالهادی القصبی بود. القصبی برنده انتخابات شد و با عدم پذیرش نتیجه انتخابات، ابوالعزائم ریاست قصبی را نپذیرفت. برخی از مشایخ مطرح مصری نیز با ابوالعزائم همراهی کردند. ازجمله این مشایخ، شیخ محمد الشهاوی شیخ طریقت شهاویه دسوقیه، شیخ عبدالخالق الشبراوى شیخ طریقت شبراویه و شیخ محمد عبدالمجید الشرنوبی شیخ طریقت شرنوبیه دسوقیه را میتوان ذکر کرد. مهم‌ترین دلایل آن‌ها برای عدم مشروعیت قصبی در ریاست بر طرق عبارت‌اند از:
الف) عدم رسمیت یافتن و ثبت طریقه قصبی در مجلس اعلی صوفیه
ب) عدم شایستگی رأی دادن برخی از طرفداران قصبی. به نظر آن‌ها برخی رأی‌دهندگان به او نیز از طرق معتمد و ثبت‌شده در مجلس اعلی نیستند.
ج) ورود حکومت در تعیین وی و انتخاب خارج از عرف صوفیه؛ چراکه این کار نقض بیعت اولیه بوده که بسته شده است.
عدهای از بزرگان صوفیه همچون شیخ محمد مختار محمد عضو مجلس و شیخ طریقه دسوقیه محمدیه و همچنین دکتر علی جمعه مفتی مصر و دکتر احمد عمر هاشم و دکتر عبدالجلیل تهامی سعی در وساطت و حل قضیه داشتند که تلاششان بی‌ثمر ماند. در تاریخ ۲۵/۴/۲۰۱۰ م حسنی مبارک طی حکمی از شیخ‌المشایخی القصبی حمایت کرد. ازجمله دلایلی که برای ورود حسنی مبارک به نفع القصبی عنوان میشود، ارتباط وثیق علاءالدین با ایران و اتهام متشیع بودن طریقت عزمیه است. ابوالعزائم و دیگر شیوخ حامی وی اعلام کردند که تمردی بر نظام حسنی مبارک ندارند؛ اما به اعتراض خود در تعیین قصبی ادامه دادند و در دادگاه طرح دعوی کردند.[۹۳] بعد از صدور حکم بر ریاست قصبی، ابو العزائم با تشکیل جبهه اصلاح صوفی در مقابل تشکیلات مجلس اعلی صوفیه سعی در ایجاد جریانی در حمایت از ریاست خود کرد و این جبهه با ایجاد تشکیلات موازی و غیر مشروع خواندن مشیخه عامه للطرق الصوفیه به ریاست قصبی انشقاقی در تشکیلات رسمی تصوف ایجاد کرد.[۹۴] با ایجاد این شکاف که برخی از بزرگان فعلی طرق در رأس آن هستند، آرامش از بیت صوفی از بین رفت و باید دید این اختلاف در ادامه حیات صوفیان مصری این تفرقه چه تأثیراتی خواهد گذاشت.
بخش سوم:
عرفان و تصوف در عزمیه
در بخش سوم به بیان اندیشههای عرفانی طریقت عزمیه پرداخته میشود. فصل اول به تبیین دو دسته‌بندی در عرفان عملی از مؤسس طریقت اختصاص دارد. فصل دوم به مباحث مرتبط با عرفان نظری پرداخته است و در فصل سوم به بررسی برخی از آداب‌ورسوم طریقتی عزمیه اشاره شده است.
فصل اول: عرفان عملی
از شاخصههای مهم صوفیان مصری، نداشتن پشتوانه علمی است. به طور کلی به دلیل سطح تحصیلات و سرانه پایین مطالعه در مصر توجه به علم و علمآموزی در میان صوفیان مصری پایین است. به همین دلیل توجه صوفیان بیشتر به انجام مناسک و اعمال است و به ظرافتهای علمی آن توجه چندانی ندارند. توجه عملی به تصوف و عرفان اگر با نگاه علمی همراه باشد می تواند زمینه رشد و توسعه علم عرفا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ن عملی را فراهم نماید. متاسفانه این رویکرد در میان صوفیان مصری و در سالیان گذشته اثر تدوین شده چشمگیری در زمینه تصوف و عرفان در میان آنها دیده نمیشود.[۹۵] طریقت عزمیه هم از این قاعده مستثنی نیست. گرچه به دلیل تلاشهای سیدمحمد ماضی ابوالعزائم آثاری در این زمینه تدوین شده است؛ اما این کتب هیچگاه در سطح آثار مطرح عرفان عملی محسوب نمیشوند.
طبقه‌بندی مقامات و منزلبندی آن‌ها باعث فهم بهتر سلوک برای سالکین شده است. این دسته‌بندیها که بر اساس تجربههای سالکانه عرفا شکل گرفته است در میان عارفان مختلف گوناگون است. در طریقت عزمیه نیز دسته‌بندیها گوناگونی برای سلوک دیده میشود که البته قابل ‌جمع‌اند. این سیر در برخی دیگر از کتب متفاوت است. در این فصل به دو دسته‌بندی در عزمیه پرداخته شده است. اول دسته‌بندی کلی نظام دین و سپس یکی از دسته‌بندی‌های مقامات سلوک مطرح شده است.
مقامات دین
سید محمد ماضی به پیروی از مشایخ تصوف و عرفان طبقه‌بندی چهارگانهای برای دین اسلام قائل است. او دین اسلام را دارای چهار مقام اسلام، ایمان، احسان و ایقان میداند. این دسته‌بندی در سنت عرفا وجود داشته است؛ ولی معمولاً به سه دسته اسلام، ایمان و احسان تقسیم میشود.[۹۶] ابوالعزائم برای هرکدام از گروهها توضیح مفصلی آورده است که در ادامه به‌صورت مختصر به آن‌ها اشاره میشود.
الف) اسلام
مسلم کسی است که به یگانگی خدا ایمان داشته، تسلیم او باشد و اوامرش را بپذیرد. او باید به کتب الهی، پیامبران، ملائکه، معاد و قضا و قدر ایمان داشته باشد.[۹۷]
ب) ایمان
مؤمن کسی است که خداوند او را با خصال ایمانی آراسته است. ایمان به دو نوع ایمان ظاهر و باطن تقسیم میشود. ایمان ظاهری با اقرار لسانی به چند چیز محقق میشود.