تعریف نظری : اگر درجه حرارت زیر بغلی فرد بیش از ۳۷درجه سانتیگراد باشد تب محسوب می‌شود(۲).
تعریف عملی: احساس داغی یا درجه حرارت بیش از ۳۷درجه زیر بغل در کودک.
تشنج (Convulsion)
تعریف نظری : تخلیه الکتریکی زیاد و غیر طبیعی در ناحیه‌ای از مغز را تشنج گویند(۸).
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از تشنج ایجاد هر یک از علایم مانند حرکات پرشی اندام‌ها و یا عدم هوشیاری در کودک، بالارفتن چشم ها وکبودی صورت مورد نظر می‌باشد.
مانا
مخفف مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال می‌باشد(۲).
مدل اعتقاد بهداشتی ( Health Belief Model)
مدل اعتقاد بهداشتی مدل رفتاری –بهداشتی جامعی است که بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی به وسیله گروهی از روانشناسان اجتماعی به دلیل عدم پذیرش مسایل بهداشتی توسط مردم وبرای رسیدن به هدف آموزش بهداشت یعنی تغییر رفتار طراحی وارائه گردیده است (۲۷). این مدل برای تنظیم چهارچوب کلی موضوع مورد مطالعه است که بررسی را در جهت جواب به سوالات آن هدایت می کند و زمینه مداخله‌های رفتاری را در بررسی برای جستجوی اطلاعات ، علاقه مند شدن و انگیزش به سمت تصمیم گیری جهت اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده فراهم می کند (۲۹،۲۸).
حساسیت درک شده ( Perceived Susceptibility)
تعریف نظری: درک فرد از احتمال تجربه وضعیتی که ممکن است سلامتیش را تحت تاثیر قرار دهد و او را مستعد بیماری سازد(۲۹،۲۸).
تعریف عملی: درک مادر در خصوص نشانه‌های خطر و احتمال بروز نشانه‌های خطر درکودک خود.
شدت درک شده ( Perceived Severity)
تعریف نظری: اعتقاداتی که فرد اثرات یک بیماری یا وضعیت بغرنج را بر خود و امور مربوط به خود احساس می‌کند(۲۹،۲۸).
تعریف عملی: درک مادر از عوارض ناشی از عدم مراقبت از نشانه‌های خطر در کودک .
منافع درک شده (Perceived Benefit)
تعریف نظری : اعتقاد و درک درباره مفید بودن اقدام جهت کاهش خطر بیماری یا درک فواید حاصل از انجام یک اقدام بهداشتی(۲۹،۲۸).
تعریف عملی: تجزیه و تحلیل فواید حاصل از مراقبت از نشانه‌های خطر در کودک از طریق بالا رفتن میزان آگاهی و تهدید درک شده نسبت به مشکل مورد نظر.
موانع درک شده ( Perceived Barrier)
تعریف نظری: عواملی که مانع از انجام رفتار بهداشتی می شوند به گونه‌ای که علی رغم آن که فرد معتقد است با انجام رفتارهای بهداشتی مزایای مفیدی به دست می آورد ممکن است عمل اتخاذ نشود که این به خاطر موانع بالقوه منفی می‌باشد(۲۹،۲۸).
تعریف عملی: آنچه که مانع انجام مراقبت از نشانه‌های خطر درکودک توسط مادر می‌شود.
راهنماهای عمل ( Cues to action)
تعریف نظری: محرکهایی که از درون یا بیرون بر فرد اثر گذاشته و سبب می شوند تا فرد با توجه به سطوح حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده رفتارهای پیشگیری کننده مطلوب را اتخاذ نمایند(۲۹،۲۸).
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از راهنماهای عمل خارجی شامل دوستان و آشنایان، افراد خانواده، پزشک، پرسنل بهداشتی و درمانی ،کتاب و مجله، رسانه‌های جمعی و غیره می‌باشد و منظور از راهنماهای عمل داخلی شامل ترس از عوارض ناشی از عدم مراقبت از نشانه‌های خطر، آرامش درونی ناشی از اقدامات مناسب در خصوص نشانه‌های خطر و غیره می‌باشد.
خودکارآمدی (Self Efficacy)
تعریف نظری : اطمینان فرد به توانایی خود در پیگیری یک رفتار(۲۲).
تعریف عملی : باور مادر از توانایی خود در خصوص مراقبت ازن شانه‌های خطر در کودک.
آگاهی ( Knowledge)
تعریف نظری: تحصیل و جمع آوری اطلاعات در مغز به منظور استفاده از آنها و یا ضبط این اطلاعات آگاهی نامیده می شود(۲۹).
تعریف عملی : میزان اطلاع و دانش مادر در خصوص نشانه‌های خطر در کودک و مراقبت از آنها که با توجه به پاسخ سوالات پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد.
آموزش بهداشت ( Health Education)
تعریف نظری : تلفیق انواع تجربه‌های یادگیری طرح شده که اجرای داوطلبانه رفتار منجر به سلامتی را تسهیل می کند (۲۸).
تعریف عملی: افزایش سطح آگاهی و نگرش مادران جهت عملکرد مناسب در خصوص مراقبت از نشانه‌های خطر در کودک.
رفتار مادر در خصوص نشانه های خطر در کودک
تعریف نظری: مادر کودک دارای نشانه خطر را در زمان مناسب نزد پرسنل آموزش دیده ببرد(۲).
تعریف عملی: مادر بتواند نشانه‌های خطر در کودک را تشخیص داده و او را به موقع نزد پزشک (مراکز بهداشتی و درمانی) برده و طبق دستور آنان عمل نماید(مراقبت).
مروری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.