پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، دانشگاهها، سابقه خدمت

سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان .4 .عدم همکاری برخی از مدیران و معاونان به دلیل کمبود وقت آنان به لحاظ اینکه این پرسشنامه در محل کار آن‌ها توزیع شده است . در نتیجه امکان بی‌دقتی برخی در پاسخ دادن به سولات وجود دارد ،که پیشنهاد می گردد مدیران و ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، اطلاعات مربوط، نرم افزار

نیز برای تهیه اطلاعات زمینه ای آورده شده است. اما پرسشنامه خلاقیت که در سال 1986 توسط رندیسپ تهیه شده است این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. وبر این اساس مرتب شده است.( کاملاً مخالفم، مخالفم ، بی نظرم، موافقم، کاملاً موافقم) .به ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، عوامل موثر، سابقه خدمت

در سال 1384 تحت عنوان بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضایی هیات علمی گروهها و دانشکده‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های کشور انجام شد نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 63/0 بود که در سطح (p ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی استاد راهنما، عوامل موثر، استان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمیدانشکده مدیریتپایاننامه کارشناسیارشد در رشته مدیریت اجراییگرایش استراتژیکعنوان:بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجاناستاد راهنما:دکتر عظیم اصلانیاستاد مشاور:دکترحسین علیپورنگارنده:میلاد محمدی اردیبهشت 1392واحدگرمیباسمه تعالیصورتجلسه دفاعبا تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم/آقای………………… در رشته: ……………………………. گرایش ……………….. ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص) تکه ای از متن پایان نامه :  اساسی،  برنامه­های انتخاباتی و حزبی، مناظرات پارلمانی و داده­های مبتنی بر تحقیقات پیمایشی متجلی می­شوند. (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 49) سیاست مبتنی بر هنجار ادامه مطلب…