پایان نامه با واژگان کلیدی استان زنجان، دانشگاهها، سابقه خدمت

سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان .4 .عدم همکاری برخی از مدیران و معاونان به دلیل کمبود وقت آنان به لحاظ اینکه این پرسشنامه در محل کار آن‌ها توزیع شده است . در نتیجه امکان بی‌دقتی برخی در پاسخ دادن به سولات وجود دارد ،که پیشنهاد می گردد مدیران و ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، وجود رابطه، استان زنجان

فرایند خلاقیت در شرکتهای نمایشی نیازمند تلاش بیشتر جهت هماهنگی به نهادهای علمی است(شجاعی،1384).5- ای سی مارتینز62، اف تربلانچ در تحقیق با عنوان “ایجاد فرهنگ سازمانی که خلاقیت و نوآوری را برانگیزد” با استفاده از مدل، تعیین کننده‌های فرهنگ سازمانی را که بر خلاقیت و نوآوری تاثیر می‌گذارد ارائه می‌دهد. ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، عوامل موثر، سابقه خدمت

در سال 1384 تحت عنوان بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضایی هیات علمی گروهها و دانشکده‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های کشور انجام شد نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 63/0 بود که در سطح (p ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی حل اختلاف، چشم انداز، حل مسئله

ممکن است به فعالیت قوه درک و خرد انسان، یا مراحل مجزا ولی به هم پیوسته تعریف شود که انسان را به رهیافت‌هایی هدایت کند. نویسندگان و صاحب‌نظران این مراحل را به گونه‌ای مختلف مطرح کرده‌اند. براساس گفته می50 فرایند خلاقیت به ترتیب در بر گیرنده مراحل روبرو شدن با ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات، ارائه خدمات، عوامل موثر

(اکوسیستم)است.همانگونه که در اکوسیستم زیستشناسی، موجودات زنده با یکدیگر و با اکوسیستم‌شان مرتبطند، در اکو سیستم خلاق نیز همه اعضاء و همه جنبه‌های محیطی در حال تعامل می‌باشند.2-22 ویژگی سازمان‌های خلاق1.تحمل ریسک:کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصتهای ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی پاره فرهنگ، پژوهشگران

گفتار،کردار، هنجارها، معیارهای افزایش حقوق، ارتقاء مقام، میزان آزادی عمل و نوع پوشش لباس، اثرات بسیار زیادی در فرهنگ سازمان دارد .ج) جامعه پذیری : سازمانها پس از استخدام، سعی میکنند افراد با فرهنگ سازمانی خو بگیرند و آن را رعایت کنند و اگر این کار انجام نگیرد، پس از ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی فرضیه، توصیفی، معاونان

…………………………………………………………………………………………………532-23 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..552-24 خلاقیت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..562-25 نوآوری و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………572-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………….582-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………………………………….592-28 مراحل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………602-29 عوامل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………622-30 راههای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………………63قسمت دوم : پیشینه تحقیق2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………….682-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور………………………………………………………………………………………..732-33 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………78فصل سوم : روش شناسی ادامه مطلب…