No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، طلاق، مجازات اعدام

قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند». تعويق صدور حکم نهاد جديدي است که پيش از اين سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته است تعويق به معني به تاخير انداختن کاري است. تعويق صدور Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارتکاب جرم، بزهکاری، حقوق جزا

دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد30. این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق جزا، بزهکاری، قرن نوزدهم

. بنابراين نظر برخي از حقوقدانان كه فردي كردن مجازات ها را مساوي با توسعه اختيارات دادرسان در اِعمال كيفيات مخففه مي دانند قابل استفاده است. زيرا منشا اصل فردي كردن مجازات ها، در مطالعه Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

سپاسگذاری با سپاس به پیشگاه آن کسی که ستایش کنندگان، تا آخرین حد مبالغه، وصف کمالش را کفایت نمی کنند و صفات کمالش را حدی نیست- سبحانی که سوگند یاد نمود به قلم و آنچه Read more…

By yyoozita, ago