مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

…………..80 نمودار(4-2). نمودار استاندارد لوری……………………………………………………81 نمودار(4-3).کروماتو گرافی کونژوگه و فراکشن های آن……………………………..82 جدول(4-3): نتایج گشت رقت های مختلف سرم خرگوش تزریق شده با واکسن کونژوگه و واکسن زنده…….85   چکیده بروسلوز مهمترین بیماري عفونی مشترك Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به آمینوگلیکوزیدها ………. 92 4-2-2- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به سفالوسپورین ها……….  92 4-2-3- الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به ونکومایسین Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2

از بیماری هاست که میتوان به خاصیت ضدویروسی، ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضددرد، ضدآرتریت، ضدسرطان، ضدالتهاب، ضدکرم، ضداکسیدان، ضداسپام، معرق، ضداسهال، هضم کننده غذا، خلط آور، مسکن درد دندان، محرک قوی معده، ضدعفونی کننده و… اشاره کرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5

مکانیسم اثر LPS در ترمیم زخم در مدل حیوانی نشان خواهد داد. به احتمال زیاد این یافته‌ها در توسعه‌ی روش‌های جدید برای درمان زخم‌ها ارزشمند خواهد بود. واژگان کلیدی: زخم، لیپو پلی ساکارید سالمونلا انتریکا، Read more…

By 92, ago