ابزار پژوهش، صومعه سرا

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} آنهاردیفشهرستانحجم جامعه در هر خوشهحجم نمونه در هر خوشهحجم جمعآوری شده1رشت83186852فومن55257533صومعه سرا56158564رودبار23825255املش10712126رودسر3093231کل2598270262 3-5 متغیرهای تحقیق با توجه بهاینکه، یکی از سوالات تحقیق حاضر، بررسی نقش و تاثیر متغیرهای زمینهای، در نیازسنجی آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان میباشد، متغیرهای زمینهای ادامه مطلب…

صومعه سرا، آموزش از راه دور، آموزش ضمن خدمت، استان تهران

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} شرکت‌کنندگان و سطح پذیرش آنان در تمرینات کشاورزی پایدار و استفاده از شواهد برای اجرای یک برنامه آموزش از راه دور در کشاورزی پایدار بودند.که برای این منظور پرسش‌نامه هایی به صورت الکترونیکی پخش شدند.با استفاده از داده‌های حاصل از پاسخ پرسش‌نامه‌ها،تجزیه و تحلیل ادامه مطلب…

توسعه روستا، آزمون و خطا، حوزه آموزش، سطح مهارت

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} حقیقت خویش را همیشه پنهان نگه‌دارند و این گروه به علائم و اشارههای خارجی توجهی دقیق مینمایند. در مقابل افرادی هستند که به‌راحتی خود را با شرایط محیط وفق نمی‌دهند و از نظر رفتاری دارای ثبات رویه هستند. افراد سازش‌کار در هنگام سیاست‌گذاری سازمان ادامه مطلب…

آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} جمع‌آوری کرد . این تکنیک در واقع قضاوتهای افراد در مورد نیازهای یک موسسه ، صنایع ، سازمان و … را مشخص می کند و در آن دسته از پروژه هایی که ضرورت دارد نظرات و پیشنهادهای افراد مطلع و آگاه جمع آوری شوند و میان نظرات ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد  ، For، Seismic، Load

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} (Vy-Fty) 0.462 0.462 0 0 0.462 0.462 StoryID Wi Hi Wi*Hi Wi*Hi/Sum Fix Fiy 1 2.4 3.2 7.2 1 0.462 0.462 ————————————————————————————————— Sum 2.4 —————- 7.2 1 0.462 0.462 Ultimate Bending Moment For Beam and Column: Mb=Z.Fye=7.489*10-6*258895.57=1.94 KN.m Mc=Z.Fye=2.85*10-4*258895.57=73.785 KN.m Kinematic Multiplier,Kc Kc=Simplify 6*[(2*Mb+2*Mc)/(Vb*H)] 11.1388 Static Multiplier ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد خمشی، bending، ضریب، moment

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} دارای مفصل خمشی و ستون‌ها تنها در پایه در طبقه اول دارای مفصل شوند. این مفاصل در اثر دوران رخ می‌دهند. برای شکست، بار قائم اثری ندارد و می‌توان ضریب جنبشی را به صورت زیر ساده کرد: Kk= ∑_(j=1)^p▒Mu,j)/(∑_(i=1)^nF.i.H )=[2(1+2n)[2mnMu,b+(m+1)Mu,c]]/[3Hn(n+1)Vb]≥Kc (2-4) n: تعداد طبقات ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد زمین لرزه، ارزیابی عملکرد، روش های تحلیلی

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} r 6. Numerical studies conducted show that the design base shear computed usingnonlinear static pushover, for an accepted level of damage like collapse prevention,predicts the response value closer to the upper bounds obtained by plasticity theorems,in certain cases considered. The proposed bounds for collapse ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد دینامیکی

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} 1-1) بار لرزه ای همواره در طراحی صحیح یک سازه با 2 پارامتر مهم روبرو هستیم: 1) بارگذاری صحیح سازه 2) تغییرشکل‌های مناسب سازه تحت این بارگذاری 1-1-1) بارگذاری سازه: همانطور که می‌دانیم بر روی سازه‌ها بارهای مختلفی اعم از بار مرده، بار زنده، بار باد، بار ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important} کاربردهای زیادی تعداد خوشه‌ها مشخص نمی‌باشد.با وجود اینکه داده کاوی یک رشته جدید علمی می باشد، امروزه کاربردهای متنوع و گسترده ای در رشته هایی مانند <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/" title="بازرگانی“>بازرگانی، پزشکی،  مهندسی، علوم کامپیوتر، صنعت، کنترل کیفیت، ارتباطات و کشاورزی دارد. یکی از پرکاربرترین حوزه های داده کاوی،بحث ادامه مطلب…