– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

همچنین مقاومت انسولینی و سندرم متابولیک می‌توانند در این بیماران زمینه‌سازی برای بروز بیماری‌های قلبی- عروقی باشد.در این تحقیق، هیرسوتیسم، عوامل خونی (گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL) و عوامل هورمونی (LH، FSH، تستوسترون، DHEA، DHEA-S، پرولاکتین، پروژسترون، استروژن و TSH) و روابط متقابل میان آن‌ها در 400 فرد PCOS و ادامه مطلب…

– قسمت 2

های کنترل و انجمادی در ساعت 3 پس از کشت 61 شکل3-4-داده های حاصل از آنالیز آپوپتوز سلولی با روش فلوسایتومتری در گروه های کنترل و انجمادی در ساعت 20 پس از کشت 62 شکل 3-5-بررسی مورفولوژیک بافت بیضه در گروه کنترل و گروه های انجمادی در زمان صفر بوسیله ادامه مطلب…

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4- قسمت 5- قسمت 6

می‌کند و از اهمیت بالاتری برخوردار است. منطقه‌ی انتشار طبیعی زنبور عسل در جهان محدوده‌ی وسیعی است که از شمال به جنوب کشور های اسکاندیناوی، از غرب به داکار، از جنوب به دماغه امیدنیک و از شرق به کوه‌های اورال، مشهد و عمان محدود می‌شود، البته این حشره توسط انسان ادامه مطلب…

– قسمت 2

………………………………………………………………………………………………493-13-1-1-1- مراحل تهیه محیط کشت دودمان سلولی A549…………………………………………………..493-13-1-1-2-تجدیدکشت دودمان سلولی A549……………………………………………………………………..503-13-1-1-3- شمارش سلول‌ها و بررسی میزان فعالیت سلول…………………………………………………..513-13-2- تهیه محلول تریپسین………………………………………………………………………………………………….523-14- آزمون MTT………………………………………………………………………………………………………………..533-15- شمارش سلول برای انجام آزمونMTT……………………………………………………………………………543-16- روش انجام آزمون MTT دراین پژوهش……………………………………………………………………….543-17- بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها تیمار شده با عصاره اکتینومیست‌ها……………………………………..553-18- شناسایی سویه‌های منتخب اکتینومیست………………………………………………………………………….563-18-1- بررسی مورفولوژی میکروسکوپی……………………………………………………………………………. 563-18-2- ادامه مطلب…

– قسمت 2- قسمت 3

های پروتئین های کپسیدی L1 وL2، از نظر قابل دسترس ترین  اپی توپ ها با توجه به طراحی سه بعدی آن ها، در نظر گرفتن نواحی N گلیکوزیله شده، هیدروفیلیسیته و آنتی ژنسیته، بهترین اپی توپ ها شامل بیست اپی توپ بیست  اسید آمینه ای انتخاب و پس از آنالیزهای ادامه مطلب…

– قسمت 2

ان است که هر یک تا حدودی دارای فون وفلور مخصوص به خود می باشد. بنا به عقیده روزنبرگ(Rosenberg,1999)  مهمترین ذخایر آبزی آب های شیرین، بی مهره گان کفزی ساکن آنها می باشند که در شبکه ی غذایی و تولیدات رودخانه نقش اساسی دارند. همچنین برای تعیین کیفیت محیطی رودخانه ادامه مطلب…

– قسمت 2

ت:                                                                     443-3-4- انجام امور باکتریولوژیک:                                                                443-4- ژنوتایپینگ ایزوله های سالمونلا با استفاده از روش MLVA                                     463-4-1- انجام آزمایش PCR جهت تکثیر لوکوس های VNTR                                      463-4-2- الکتروفورز محصولات VNTR                                                                  503-4-3- محاسبه ی اندازه و تعداد تکرار های VNTR                                         523-4-4-تجزیه و تحلیل داده های VNTR                                                       52فصل چهارم یافته ها                                                                                  544-1- نمتایج ادامه مطلب…

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

…………………………………………………………….  108 شکل (4-5):DNA های مناسب برای انجام RFLP ……………………………………………………………………………  109 تصویر(4_6): قطعات DNA ، هضم شده بوسیله آنزیم محدود کننده Pvu II ………………………………………..  110 تصویر(4-7): RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب PGRS ………………………………………………….  111 تصویر(4-8):RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب DR ……………………………………………………….  112 ادامه مطلب…

– قسمت 2

……………………………………………………………………………………………703-1-جمع آوری نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………..713-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………713_2_1_ مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………713_2_2_تجهیزات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………..733_2_2_2 _تجهیزات مورد نیاز برای استخراج DNA…………………………………………………………………………….733_2_2_3_ تجهیزات برای PCR…………………………………………………………………………………………………………733_2_2_4_ تجهیزات برای هضم آنزیمی………………………………………………………………………………………………743_2_2_5_ تجهیزات الکتروفورز DNA و ساترن بلاتینگ……………………………………………………………………..743_2_2_6_ تجهیزات هیبریداسیون………………………………………………………………………………………………………743_2_2_7_ تجهیزات آشکار سازی………………………………………………………………………………………………………743_2_2_8_ تجهیزات مورد نیاز برای نانودراپ………………………………………………………………………………………74موارد روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….743_3_13_4_1_تهیه گسترش از نمونه و ادامه مطلب…

– قسمت 2- قسمت 3- قسمت 4

یا اندوفتیک­ها با خاصیت، ضدمیکروبی، ضدویروس، ضدسرطان، آنتی­اکسیدان، ضددیابت و سیستم ایمنی کشف شدند(Chiristiana et al; 2013) که علاوه برای این اندوفیت­ها به عنوان منبع مناسبی از میکروارگانیسم­ها و ژن به شمار می­روند (Zhenhua et al; 2012).تعداد صفحه : 125قیمت : 14700تومان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در ادامه مطلب…