دانلود پایان نامه

کتابخانه، کار کردن بیشتر از وظیفه محوله، در نظر گرفتن منافع کتابخانه، جدیت در کار، نبود اهداف مشترک، نبود دید سازمانی مشترک، فقدان ارزش‌های مشترک، فقدان برنامه‌ریزی مناسب.
شواهد زیر در رابطه با این مقوله آورده شده‌اند:” تعهد من نسبت به اهداف کتابخانه آن‌قدر زیاد است که آن هم خوب نیست یعنی من بیشتر از توان خودم برای اهداف کتابخانه انرژی می‌گذارم”، “هیچ ارزش و هدف خاصی وجود ندارد هر مدیری که می‌آید یک حرف می‌زند”، “در انجام کارهای کتابخانه خیلی مسئولیت‌پذیر هستم تمام کارها را به نحو احسن انجام می‌دهم” و “سعی می‌کنم فراتر از وظیفه خودم کارهایم را انجام بدم” مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله‌های یادشده در جدول 8-4 آمده است.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید