دانلود پایان نامه

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام

به گونه کلی می توان عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام را در دو سطح عوامل کلان(محیطی) و عوامل خرد(درونی شرکت) تقسیم کنیم:

2-21-1 عوامل کلان

این عوامل تاثیر زیادی بر روی قیمت های سهام داشته و در واقع بیانگر خطر سیستماتیک یا کاهش ناپذیر سرمایه گذاری هستندکه بایستی به تأثیر آنها در تغییرات قیمت های سهام توجه کافی گردد عوامل کلان شامل موارد زیر می باشند:

1-وضعیت سیاسی جهان و کشور:در نظر داشتن تأثیر این عامل در تغییرات قیمت سهام اهمیت بسزایی دارد. جو حاکم بر فضای سیاسی جهان و وضعیت بحرانی یا آرامش حاکم بر آن می تواند بازار را به رکود کشانده یا به سمت رونق ببرد. بدیهی می باشد که وضعیت سیاسی جهانی، تاثیر مستقیم بر روی وضعیت یک کشور داشته و بازار سرمایه و قیمت های سهام را تحت الشعاع قرار می دهد. نمونه بارز این امر را می توان در بحران 11 سپتامبر و آثار و تبعات بعدی آن روی بازارهای مالی نظاره نمود.

2-وضعیت اقتصادی جهان و کشور:وجود رونق، رکود یا بحران در اقتصاد جهان و کشورهای صنعتی، می تواند بر اندازه تقاضای جهانی کالاها و خدمات و در نتیجه قیمت آنها تاثیر گذاشته و این عامل نیز به رکود یا رونق اقتصادی صنایع و شرکت ها منجر گردد که قیمت های سهام آنها نیز از این تغییرات بی نصیب نمی مانند. وجود چرخه های تجاری در کشورهای صنعتی و مدت هر یک از مراحل چرخه، اثر مستقیمی بر اقتصاد سایر کشورها، به خصوص کشورهایی که وابستگی اقتصادی داشته یا تک محصولی می باشند، دارد.

3-بودجه سالانه کشور:سمتگیری بودجه سالانه کشور و سیاست های حاکم بر آن، همچنین اندازه بودجه دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و خط مشی اعتباری و سهم بخش های مختلف در اعتبارات سالانه که معمولا در تبصره های قانون بودجه آورده می گردد، اثر مهمی بر اقتصاد کشور و در نتیجه وضعیت شرکت ها و قیمت سهام آنها دارد.

4-سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی:سیاست های کلان حاکم بر اقتصاد کشور در انقباض و انبساط آن و باز بودن دست موسسات اقتصادی یا عکس آن اثر گذار می باشد. همچنین تغییرات نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره و سود سپرده های بانکی بر قیمت های سهام تاثیر زیادی دارد. برای مثال می توان به کاهش نرخ سپرده قانونی در کشورمان در سال 1380 تصریح نمود که موجب گردید تا با کاهش نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران، قیمت های سهام در بورس و در نتیجه نسبت قیمت به عایدی هر سهم(E/P)، افزایش یابد.

5-تغییرات قوانین و مقررات:تغییرات در قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات یا محدودیت ها می تواند بر بازار سهام تاثیر زیادی داشته باشد. برای مثال می توان به تصویب قانون مالیات های مستقیم در سال گذشته و آثار آن بر روی کاهش نرخ مالیات شرکت ها تصریح نمود و یا قانون سرمایه گذاری خارجی که در صورت نهایی شدن، می تواند به رشد سرمایه گذاری و تولید بیانجامد. همچنین می تواند وضع مقرراتی مانند بالا بردن تعرفه های وارداتی، تسهیلات صادراتی و غیره را نیز نام برد.

6-رویدادهای با اهمیت:وقوع این رویداد ها تاثیر عمده ای بر روی بازار سهام دارد. تغییرات نظام های سیاسی، مسئولین ارشد، وزراء و مقامات اقتصادی، وقایع غیر مترقبه و موارد مشابه مانند این رویدادها می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-قیمت های جهانی کالاهای خاص:تحولات تکنولوژیک روی قیمت های جهانی کالاها و خدمات اثر می گذارد. مثلا در سالیان اخیر قیمت های جهانی کانیهای فلزی در سطح جهان کاهش داشته و بر عکس تکنولوژی های پیشرفته با افزایش قیمت مواجه بوده اند. در همین زمینه میتوان به تغییرات قیمت نفت و آثار همه جانبه آن بر کلیه ابعاد اقتصاد مانند بازار سرمایه و قیمت های سهام تصریح نمود. برای کشورهایی مثل ایران که درآمد فروش نفت اصلی ترین منبع درآمد دولت را تشکیل می دهد، افزایش قیمت نفت، آثاری مثبت روی اقتصاد کشور خواهد داشت. آثار کاهش قیمت نفت را نیز می توان به گونه مستقیم روی قیمت های سهام شرکت های پتروشیمی نظاره نمود.

8-وضعیت خاص صنعت:مطالعه وضعیت خاص هر صنعت نیز در قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه آن موثر می باشد. در این زمینه طبقه بندی های مختلفی از صنایع به اقدام آمده استکه می توان از بین آنها، صنایع در حال رشد، صنایع تدافعی، صنایع گردشی(نوسانی)، صنایع حساس به نرخ بهره و غیره را نام برد. برای مثال در کشورهای صنعتی، صنایع در حال رشد شامل شرکت های رایانه ای، تکنولوژی پیشرفته، مهندسی ژنتیک و پزشکی هستند و یا صنایع تدافعی شامل شرکت های غذایی می باشند. از صنایع حساس به نرخ بهره نیز می توان صنعت سرمایه گذاری را نام برد. ابته در کشورهای مختلف مزیت های نسبی تعیین کننده این صنایع هستند. مثلا صنایع در حال رشد در کشور ما در سال 1379 شامل صنایع پتروشیمی و در سال 1380، صنایع سیمان، کاشی و دارو را شامل می گردید در هر صورت در تحلیل صنعت بایستی به عواملی همچون عملکرد تاریخی، رقابت، تأثیر دولت، تغییرات ساختاری و چرخه های تجاری توجه نمود. در کنار موارد فوق نباید فراموش نمود که وجود بحران در یک صنعت در اثر عوامل مختلفی همچون واردات، کاهش تقاضا و غیره می تواند حتی شرکت های موفق آن صنعت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

9-سمتگیری کلی بازار سهام:در خیلی از موارد سمتگیری کلی بازار می تواند سایر متغیرها را تحت الشعاع خود قرار دهد. مثلا در بازاری که قیمت ها رو به پایین می باشند و جو فروش سهام حاکم می باشد، حتی سهامی با وضعیت مطلوب نیز، تحت تاثیر قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید