دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های  نر بیهوش شده

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان:

بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های  نر بیهوش شده

استاد راهنما:

دکتر فیروزه غلام پور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه: آسیب های ایسکمی/خونرسانی مجدد کلیه علل عمده نارسایی حاد کلیوی هستند. ایسکمی با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز مرتبط می باشد استرس اکسیداتیو حاصل عدم تعادل بین تولید گونه های واکنش گر اکسیژن، آنتی اکسیدان ها و فرآیندهای ترمیمی است. کوئرستین یک آنتی اکسیدان قوی با توانایی جاروب کنندگی رادیکال می باشد.
هدف: اثرات کوئرستین بر اختلالات عملکردی کلیه طی فاز اولیه ری پرفیوژن متعاقب ایسکمی دوطرفه کلیوی مورد بررسی قرار گرفت.  
روشها: پس  از جراحی و کانول گذاری در رتهای نر ویستار(320-270 گرم) بیهوش شده با پنتوباربیتال سدیم، یک دوره کلیرانس نیمساعته کنترل انجام شد. به دنبال انسداد 30 دقیقه ای شریانهای کلیوی، یک دوره کلیرانس یکساعته انجام شد.  در انتها نمونه های خونی و ادرار جهت سنجش بعدی غلظت کراتینین، نیتروژن اوره و الکترولیت ها جمع آوری گردید. از 120 دقیقه قبل از جراحی (30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) کوئرستین بصورت داخل صفاقی در گروه کوئرستین، نرمال سالین در گروه کنترل و نرمال سالین بدون انسداد شریان های کلیوی در گروه شاهد تزریق شد.
نتایج: در گروه کنترل کلیرانس کراتینین و بازجذب سدیم در انتهای دوره  ری پرفیوژن کاهش یافتند. استفاده از کوئرستین کلیرانس کراتینین را خفیف کرد  و باز جذب سدیم را بهتر نمود.
نتیجه گیری: کوئرستین اثر بهبودی بخش  روی اختللات  همودینامیک و عملکرد دفعی کلیه در طی فاز اولیه ری پرفیوژن  در رت دارد.
الف) مقدمه
بر اساس مطالعاتی که تا کنون انجام شده، مشخص گردیده است که یکی از عوامل ایجاد کننده نارسایی حاد کلیوی (ARF)[1]، ایسکمی می باشد.
اگر ایسکمی به مدت کافی ادامه یابد سبب ایجاد آسیب در توبول های کلیوی می شود که حاصل آن ایجاد اختلال در عملکرد دفعی نفرون ها ، توانایی تغلیظ کنندگی اداری کلیه ، ایجاد التهاب و آسیب به سلولهای اندوتلیالی عروق اطرف توبول های ناحیه خارجی مدولا می باشد. در نتیجه کاهش جریان خون و احتقان در این ناحیه از کلیه بوجود می آید که آسیب های بیشتر توبول های کلیه را موجب می گردد. همچنین فیلتراسیون گلومرولی کاهش می یابد که می تواند ناشی از کاهش جریان خون کلیه، انسداد توبول ها در نتیجه تشکیل قالب های توبولی و نشت برگشتی به علت صدمه بافت اپیتلیومی توبول ها  باشد (1).
یکی از اتفاقاتی که در شرایط ایسکمی / خون رسانی مجدد رخ می دهد، تولید بیشتر گونه های واکنشگر اکسیژن (ROS)[2] است. گونه های واکنشگر اکسیژن تولیدی طی مراحلی موجب ایجاد آسیب هایی تحت عنوان استرس اکسیداتیو و لیپید پراکسیداسیون در سلول های بدن می گردند. در نتیجه این آسیب ها، سلول های بدن صدمه دیده، آسیب های بافتی و اختلال در اعمال فیزیولوژیک بدن رخ می دهد و در نتیجه بیماری های مختلفی را موجب می گردد (2).
بنابراین در شرایط ایسکمی / خونرسانی مجدد در کلیه نیز، گونه های واکنشگر اکسیژن تولیدی می توانند طی مراحلی موجب ایجاد آسیب های استرس اکسیداتیو و لیپیدپراکسیداسیون در سلول ها و بافت کلیه گردند و ایجاد اختلالات حاد عملکردی را بوجود آورند.
یکی از راه های دفاعی بدن در برابر این صدمات، آنتی اکسیدان ها می باشند. آنتی اکسیدان های گیاهی اثرات مضر گونه های واکنشگر اکسیژن را به کمترین حد می رسانند. از آنجاییکه این رادیکال های آزاد در بسیاری بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو حائز اهمیت هستند، مطالعات زیادی اثرات حفاظتی آنتی اکسیدان ها را در صدمات حاصل از ایسکمی / خونرسانی مجدد در قلب، کلیه، کبد و روده نشان داده اند (2).
فلاونوئیدها ترکیبات فنولی- گیاهی همراه با اثرات آنتی اکسیدانی قوی هستند که در منابع غذایی مختلفی از قبیل چای، پیاز، کلم بروکلی، سیب و لوبیا سبز یافت می شوند (3). کوئرستین به عنوان یک ترکیب فنولی – گیاهی جزیی از خانواده آنتی اکسیدان های فلاونوئیدی به حساب می آید، جز آنتی اکسیدان های قوی گیاهی است که در بین سبزیجات و میوه جات به وفور یافت می شود و دارای خاصیت جاروب کنندگی در برابر رادیکال های آزاد است. همچنین به عنوان یک ممانعت کننده زانتین اکسیداز (آنزیم محرک تولید گونه های واکنشگر اکسیژن) و لیپید پراکسیداسیون به شمار می رود (5 ،4).
بر اساس گزارشات، کوئرستین اثرات مثبت فراوانی در سلامتی انسان و پیشگیری و بهبود بیماری های مختلف دارد. با در نظر گرفتن ایجاد اختلالات حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی/ خونرسانی مجدد، همچنین با توجه به مشاهدات انجام شده در مورد آنتی اکسیدان های گیاهی در صدمات حاصل از ایسکمی / خونرسانی مجدد، هدف از این تحقیق بررسی اثرات کوئرستین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بر روی اختلالات عملکردی ناشی از ایسکمی / خونرسانی مجدد در کلیه رت است تا اهداف زیر مورد تحقیق قرار گیرند:
تغییرات همودینامیک و دفعی کلیوی حاصل از ایسکمی دو طرفه کلیه در طی یک دوره یک ساعته خونرسانی مجدد مشخص شود و تأثیر کوئرستین بر این تغییرات تعیین گردد.
ب)نارسایی حاد کلیوی
1-تعریف
نارسایی حاد کلیوی[3] (ARF) یک نشانگان شایع بالینی است که با کاهش حاد و برگشت پذیر میزان فیلتراسیون گلومرولی و یا عملکرد کلیه، که در یک دوره زمانی چند ساعته یا چند روزه اتفاق می افتد، مشخص می شود (6).
2- اتیولوژی
نارسایی حاد کلیوی بر اساس پاتوفیزیولوژی به سه دسته تقسیم می شود:

  • نارسایی حاد کلیوی با منشأ پیش کلیوی[4] که در آن کاهش حجم مؤثر خون در گردش و یا جریان خون کلیوی ممکن است منجر به کاهش میزان فیلتراسیون کلیوی شود. در حالی که عملکرد لوله ای نسبتاً دست نخورده باقی بماند و حدود 55% موارد را شامل می شود (7).
  • نارسایی حاد کلیوی با منشأ درون کلیوی[5] که دلیل آن آسیب به پارانشیم کلیه است و حدود 40% موارد را شامل می شود (7).
  • نارسایی حاد کلیوی با منشأ پس کلیوی[6] که دلیل آن انسداد در سیستم ادراری است و حدود 5% موارد را شامل می شود(7).

3- پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کلیوی
یکی از علل شایع نارسایی حاد کلیوی، ایسکمی است. ایسکمی شدید کلیه از شوک شدید گردش خون ناشی می شود. در شوک، قلب نمی تواند مقدار کافی خون را برای تغذیه کافی به قسمتهای مختلف بدن برساند و جریان خون کلیوی مخصوصاً به علت تنگ شدن شدید عروق کلیوی بر اثر تحریک سمپاتیک یا بر اثر وجود مواد تنگ کننده رگی در خون بیماران فوق العاده کاهش می یابد. بنابراین فقدان تغذیه کافی غالباً بسیاری از سلولهای اپی تلیال توبولی را خراب کرده و از این راه نفرون های متعددی را مسدود می سازد (8).
مدل ایسکمی / خونرسانی مجدد (I/R)[7] به عنوان متداولترین روش القاء ARF در مدل های آزمایشگاهی است (21). مکانیسمی که به واسطه آنI/R  منجر به آسیب سلول های توبول کلیه می شود شامل تخلیه اکسیژن و ATP است که با فروپاشی اسکلت سلولی سبب از دست رفتن لبه های برسی میکروپرزها[8]، اتصالات سلولی، جابه جایی اینتگرین ها و پمپ Na+-K+ATPase از سطح قاعده ای به سطح رأسی[9] سلول می شود (6،11). که این خود باعث تغییراتی در قطبیت سلولهای اپی تلیالی توبول می شود و مجموعه این تغییرات زمینه را برای انسداد مجاری توبولی کلیه ها فراهم می کند (12).
تخلیه ATP باعث فعال شدن پروتئازها و فسفولیپازهایی می شود که به دنبال جریان مجدد خون سبب آسیب های اکسیداتیو[10] شده و نقش مهمی در پاتوژنز ARF دارد. این آسیب ها در سلول های اپی تلیال مویرگهای توبولی و بخصوص در مدولای خارجی رخ می دهد (22،23).
اگر ایسکمی کلیه به مدت کافی باقی بماند به پارانشیم کلیه آسیب وارد نموده و نکروز حاد توبول[11] (ATN) را ایجاد می کند. اما معمولاً آسیب ناشی از ایسکمی در قطعه مستقیم توبول پروگزیمال[12] (قطعه S3) و قسمت ضخیم بالا رونده لوپ هنله در ناحیه مدولای خارجی[13] (mTAL) بیشتر می باشد (9). و دلیل آن هیپوکسی نسبی مدولای خارجی است که ناشی از جریان  مخالف اکسیژن[14] از شاخه نزولی عروقی مستقیم[15] به شاخه صعودی آن می باشد. بیشتر بودن جریان خون طبیعی ناحیه کورتکس نسبت به مدولا به دلیل مصرف بالای اکسیژن در قطعات توبولی S3 و   mTAL که وظیفه انتقال املاح را به عهده دارند (10 ، 11 ). پس ایسکمی با کاهش جریان خون کلیه باعث پائین آوردن فشار اکسیژن در ناحیه مدولای خارجی می شود و اینگونه منجر به آسیب پذیری آن می گردد.
اختلالات و آسیب های ایجاد شده در نارسایی حاد کلیوی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود که شامل آسیب به سلول های توبولی، اختلالات در عملکرد جذبی و ترشحی توبول ها، اختلالات همودینامیک و نقص در توانایی تغلیظ کنندگی ادرار تقسیم کرد (12).
 1 .3 – آسیب به سلول های اپی تلیال توبول های کلیوی
-3.1.1 آسیب های کشنده
این آسیب ها شامل آپوپتوز یا نکروز است. آپوپتوز مرگ برنامه ریزی شده سلول های توبولی با سیگنال آسیب رسان و مسیر آپوپتوتیک است که می تواند به دلیل افزایش عوامل سیتوتوکسیک ناشی از ایسکمی ایجاد شود. در حالیکه، نکروز سلولی به دلیل کاهش حاد سدیم و ذخایر انرژی سلولی به وجود می آید که باعث تورم سلولی و در نهایت ترکیدن و مرگ سلول می شود (14،13،9).
3.1.2 – آسیب های غیر کشنده[16]
این آسیب ها شامل به وجود آمدن یکسری تاول در غشا اپیکال[17] سلولهای توبولی و از بین رفتن انسجام ساختمانی لبه های برسی[18] توبول های پروگزیمال، قطبیت غشایی سلول، اتصال طبیعی سلول های توبولی به غشای پایه و عملکرد اتصالات بسته[19] بین سلولی است و بیشتر به دلیل از بین رفتن انسجام اسکلت سلولی اکتین ناشی از کاهش ATP می باشند. به محض برقراری مجدد جریان خون کلیه و برطرف شدن ایسکمی و کمبود ATP این تغییرات قابل برگشت هستند (14،13،9).
3.2 – اختلال در عملکرد جذبی و ترشحی توبول ها
آسیب های کشنده و غیر کشنده سلول های توبولی موجب این اختلالات می گردند. آسیب های کشنده باعث اتلاف سلول های اپی تلیال لوله های کلیوی و کاهش سلول های فعال در قطعات S3 و mTAL (از نواحی اصلی در انتقال املاح) می گردد و اختلالات زیادی در عملکرد دفعی نفرون ها بوجود می آورند. از بین رفتن قطبیت سلول ها در نتیجه جابه جایی اینتگرین ها و پمپ Na+-K+ATPase از سطح قاعده ای به سطح رأسی سلول اپی تلیال موجب اختلال در انتقال یکطرفه مواد از خلال لایه اپی تلیال توبول ها می شود (11،10،15).
اختلال در عملکرد دروازه ای اتصالات بسته[20] محدودیت در باز جذب از مسیر کنار سلولی را از بین می برد و باعث افزایش نشت برگشتی[21] مایع فیلترا از لومن به میان بافتی کلیه می شود که موجب اختلال در عملکرد دفعی توبول می شود (15).
تخلیه اکسیژن و ATP  با فروپاشی اسکلت سلولی[22] سبب از دست رفتن لبه های برسی و جدا شدن اجزای آن از غشای اپیکال و ریزش آن بداخل لومن می شود که منجر به انسداد توبول و کاهش سطح جذب شده و در نتیجه موجب اختلال بیشتر در عملکرد توبول ها می گردد (11 ،10 ،15).
سلول های توبولی کنده شده در اثر آپوپتوز و نکروز سلولی، لبه های برسی جدا شده از توبول های پروگزیمال و پروتئین ها (گلیکوپروتئین Tamm-horsfall که بوسیله سلول های قسمتmTAL   ساخته می شود)، موجب ایجاد قالب هایی[23] مخصوصاً در قطعات انتهایی نفرون ها می شود که از طریق انسداد و در نتیجه افزایش نشت برگشتی مایع فیلترا باعث اختلال در عملکرد توبول ها می گردند. این تغییرات اسکلت سلولی، تخریب اتصالات سلولی، تخلیه ATP و مجاورت با عوامل اکسیدان مسئول افزایش نفوذپذیری پاراسلولار و نشت مواد از بستر عروقی به بافت اطراف می باشد که این شرایط باعث متورم شدن سلول های اندوتلیال و اختلال در جریان خون بواسطه فشرده کردن مویرگ ها و بسته شدن لومن عروقی می شود (16،15).
3.3- اختلالات همودینامیک کلیوی
دو متغیر همودینامیک عمده در نارسایی حاد کلیوی، کاهش جریان خون کلیوی و میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) هستند. جریان خون کلیوی در نارسایی حاد کلیوی حدود 50-40 درصد کاهش می یابد (17 ، 14). این موضوع باعث تشدید هیپوکسی بویژه در ناحیه ی مدولای خارجی می شود و این اتفاق بوسیله ی دو فاکتور صورت می گیرد:
الف) افزایش انقباض در عروق کلیوی مخصوصا ًدر آرتریول های آوران[24] که در اثر از بین رفتن تعادل بین مواد منقبض کننده عروقی بخصوص اندوتلین و مواد گشاد کننده عروقی مثل نیتریک اکساید[25] ایجاد می شود. همچنین نقص در خود تنظیمی عروق کلیه به علت تشدید فعالیت مکانیسم فیدبک توبولی- گلومرولی (TGF) [26]در نتیجه افزایش تولید آدنوزین و افزایش سیستم آدرنرژیک و رنین – آنژیوتنسین[27] نیز می تواند در افزایش انقباض عروقی کلیه مؤثر باشد (18،17،14) .
ب) احتقان عروق مدولا که بر اثر به هم چسبیدن گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پلاکت ها به یکدیگر و به دیواره مویرگ ها بر اثر افزایش آزاد شدن واسطه های التهابی مثل سیتوکین ها[28] بوجود می آید (11،14). عواملی هم که موجب کاهش GFR توسط ایسکمی کلیوی می گردند عبارتند از: اثرات عروقی آن که موجب افزایش انقباض عروق پیش گلومرولی شده و از این طریق فشار فیلتراسیون گلومرولی را کاهش می دهند. اثرات توبولی، به علت از بین رفتن قطبیت سلول های توبولی در نتیجه جابجایی پمپ سدیم – پتاسیم از غشای قاعده ای – جانبی به غشای اپیکال، بازجذب سدیم کاهش یافته و این موضوع موجب افزایش تحویل سدیم به توبول دیستال و ماکولادنسا گردیده، که از این طریق فعالیت مکانیسم TGF افزایش می یابد که آن نیز باعث انقباض بیشتر آرتریول های آوران از طریق واسطه خود یعنی آدنوزین شده که به کاهش GFR کمک می کند. انسداد قسمت های دیستال توسط قالب ها که باعث افزایش فشار هیدروستاتیک در قطعات فوقانی نفرون بویژه در توبول پروگزیمال و کپسول بومن می گردد نیز باعث کاهش GFR می شود (14،19). همچنین، افزایش نشت  برگشتی مایع فیلترا از لومن به داخل بافت بینابینی کلیه ناشی از افزایش فشار داخل لومنی به علت انسداد توبولی، صدمه یافتن اپی تلیوم توبول ها و از بین رفتن انسجام اتصالات بسته از عوامل دیگر کاهش دهنده GFR در طی نارسایی حاد کلیوی می باشند (14،19). بنابراین ترکیبی از انقباض عروق کلیه، احتقان عروق ناحیه مدولا، انسداد توبولی و نشت برگشتی مایع فیلترا از علل عمده کاهش GFR محسوب می گردند.
4- تظاهرات بالینی نارسایی حاد کلیوی
نارسایی حاد کلیوی منجر به علایم و نشانه هایی می شود که نشان دهنده ازبین رفتن اعمال تنظیمی، دفعی و اندوکرین کلیه هستند. ناتوانی تنظیم حجم قسمتهای مختلف مایعات بدن ممکن است به صورت ادم هیپرتانسیون و یا نارسایی احتقانی قلب متظاهر شود. عدم توانایی تنظیم ترکیب مایعات بدن، به صورت هیپرکالمی – اسیدوزمتابولیک و هیپرفسفاتمی مشخص خواهد شد. از دست رفتن توانایی دفعی کلیه به صورت افزایش غلظت پلاسمایی مواد خاصی که به طور طبیعی توسط کلیه ها دفع می شود، متظاهر می گردد (14).
ج) آنتی اکسیدان ها[1]

  1. تعریف:

ترکیباتی هستند که به طور قابل توجهی اکسیداسیون سوبسترا[2] به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری می کنند. از لحاظ بیولوژیکی ترکیبات فعالی محسوب می شوند که بدن را در برابر آسیب ناشی از ROS ، RNS[3] ، RCS[4] ، که منجر به بروز بیماری ها می شوند، محافظت می نمایند. بنابراین از دیدگاه سلامت شغلی نیز دارای اهمیت هستند. آنتی اکسیدان ها یکی از مکانیسم های دفاعی بدن در برابر اثرات مضر و زیان بخش رادیکال های آزاد محرک استرس اکسیداتیو[5] و لیپید پراکسیداسیون[6] می باشد، همچنین در تعدیل مسیرهای سیگنالینگ[7] سلولی فعالیت دارند (24).
در حالت عادی بین رادیکال های آزاد[8] تولیدی و آنتی اکسیدان ها در بدن تعادل برقرار است که این تعادل برای بقا و سلامتی ضروری است (25).
تعداد صفحه : 82
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***