دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت کار کردن از دیدگاه فردی و اجتماعی

شفیع آبادی (1378) در مورد اهمیت کار می گوید : کار کردن برای فرد از جنبه های مختلف اهمیت دارد ، بشر به وسیله­ی آن مخارج زندگی اش را تأمین می کند و به تهیه مایحتاج روز­مره­اش می پردازد . تهیه غذا ، پوشاک ، مسکن و حتی نوع و اندازه سفرهای فرد به گونه چشمگیری با نوع شغل او ارتباط دارد. همچنین                 اندازه رضایت فرد از زندگی و سلامت جسمی و روانی او به مقدار فراوانی به شغلش بستگی دارد .                            از دیدگاه اجتماعی ، کار کردن موجب رشد و توسعه جامعه و بیکاری باعث پیدایش مفاسد فردی و اجتماعی می گردد ؛ زیرا فرد بیکار برای تأمین مایحتاج زندگیش مجبور می گردد دست به اعمال ناشایست بزند و برای خود و دیگران دردسر ایجاد کند.

2-4-1- علل کار کردن

شفیع آبادی (1378) در مورد علل کار کردن می نویسد : 1- کار کردن وسیله مناسبی برای به مصرف رساندن انرژی بدن در راه مطلوب و نیل به تعادل فیزیولوژیک به شمار می رود. انرژی حاصل از کاربرد                  مواد غذایی در بدن بایستی به مصرف برسد تا تعادل در ارگانیسم مستقر گردد . از طریق کار کردن انرژی به مصرف می رسد ، بی نظمی های داخلی سیستم بدن کاهش می یابد و حیات سلول ها به درستی ادامه می یابد .

2- کارکردن وسیله­ای برای برقراری و تحکیم روابط اجتماعی با همنوعان می باشد. به نظر عده­ای از روانشناسان مانند «ادارو مورینو» بشر موجودی می باشد اجتماعی و  بر اثر ارتباط با همنوعان شخصیت خود را می سازد .

3- بشر از طریق کار کردن تأثیر معینی را بر عهده می گیرد و خودش را جزئی از جامعه به حساب می آورد .

4- کارکردن موجب شناخت تواناییها و محدودیتها می گردد و شخص با مقایسه خود با دیگران به رفع کمبودها اقدام می کند، زیرا تا وقتی که بشر کار نکرده باشد از امکانات واقعی خویش اطلاع ندارد.

5- کارکردن موجب استقلال می گردد. بشر بیکار، فرد وابسته­ای می باشد و نمی تواند آرزوها و خواسته هایش را عملی سازد ؛ استقلال و تأمین نیازها در سایه کار و کوشش حاصل می گردد .

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل

شغل موضوعی می باشد که انتخاب آن تصادفی نیست ، نیازمند عوامل بسیاری می باشد که عبارتند از :

2-5-1- وضع جسمانی: هر شغل به خصوصیات جسمانی مشخصی نیاز دارد . در بعضی مشاغل ، جثه بزرگ و قوی لازم می باشد ، در حالی که در بعضی مشاغل ممکن می باشد این امر مانع از انجام وظایف باشد . همچنین در بعضی مشاغل، وجود و سلامت دست و پا لازم می باشد در حالی که در بعضی دیگر فقدان و یا نقص دست و پا و سایر اعضا مشکلی به وجود نمی آورد (محمدزاده و مهروژان ، 1375) .

2-5-2- استعداد : استعداد یکی از عوامل مهم در انتخاب شغل و ادامه اشتغال موفقیت آمیز می باشد. استعداد                  به معنای مهیا شدن، آمادگی و توانایی بر انجام کاری می باشد ؛ توانایی فطری فرد ، که به یادگیری او کمک کرده و آن را تسریع می کند. بدین معنا استعداد ، نحوه و اندازه یادگیری را در زمینه های گوناگون در آینده پیش بینی می کند و کسی که در زمینه خاصی استعداد دارد از تجربیات خود در آن مورد                                                  بهره بیشتری می برد (حیدری پوری ،1390 ) .

2-5-3- رغبت: رغبت به معنای میل داشتن و خواستن و آرزوی چیزی می باشد. همچنین احساس خوشایند یا تمایل و کنجکاوی نسبت به چیزی یا موضوعی ، رغبت نامیده می گردد. رغبت انگیزه مهمی برای کوشش و حرکت بشر به حساب می آید. موفقیت در انجام هر شغلی مستلزم داشتن رغبت می باشد (ایمانی ، 1389) .

2-5-4- امکانات فردی اجتماعی: عوامل دیگری نظیر شخصیت فردی، واقع نگری ، امکانات محیطی و نیازهای جامعه در انتخاب شغل تأثیر بسزایی دارد (حیدری پوری ،1390 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد