دانلود پایان نامه

متعدد جزو محدودیت‌های این تحقیق بود و موجب صرف زمان زیاد برای گردآوری و پردازش اطلاعات گردید.
3- در دستیابی به منابع توسط کتابخانه دانشگاه‌ها محقق با محدودیت مواجه بوده است.
4- از آنجایی که برای سایر صنایع، تعداد شرکت‌های حائز معیارهای تحقیق کم بود، محقق ناچار به انتخاب صنایعی گردید که دارای معیارهای تحقیق می‌باشند.

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید