ي پائين تشكيل شده و در مقابل حرارت مقاوم است و در پختن غذا از بين نمي رود. هر دو نوع بيماري كه در اثر دو گروه فوق ايجاد مي شوند، مي توانند توأماً و يا به تنهايي ايجاد شوند. دوره كمون بين 6 الي 36 ساعت مي باشد و دوران بيماري معمولاً بين 24 ساعت تا دو سه روز به طول مي انجامد. ميزان مرگ و مير در نوزادان بسيار بالاست.

منبع اصلي اشريشيا كلي در محيط احتمالا مدفوع انسان هاي آلوده به عفونت مي باشد، ولي ممكن است حيوانات به عنوان مخزن (Reservoir) عمل نمايند. مدفوع و آب هاي تصفيه نشده بيشترين منابع آلودگي مواد غذايي به اين ميكروب است. در يك مورد همه گيري مسموميت با اشريشيا كلي در آمريكا علت بيماري مصرف پنير وارداتي از فرانسه بود كه كارخانه ي توليد كننده آن در سيستم تصفيه آب مشكل داشت.

كنترل اشريشيا كلي بيماري زاي روده اي در مواد غذايي مي تواند از طريق كنترل كليفرم ها عملي شود. اين كنترل خصوصا معطوف كنترل در پنير مي باشد. زيرا وضعيت تهيه و رسانيدن پنير مي تواند منبع آلودگي پس از پاستوريزاسيون و رشد كليفرم گردد. در طول ساخت پنيرهاي نرم و نيمه نرم، توليد سريع اسيد باعث كنترل اشريشيا كلي مي شود. گوشت به لحا ظ دارا بودن ارزش تغذيه اي منحصر به فرد ، از دير باز جايگاه خاصي در تغذيه انسان داشته است. وجود مواد مغذي فراوان در گوشت مي تواند محيط مناسبي براي رشد انواع مختلف ميكروارگانيسم ها از جمله باكتري اشريشياكلي فراهم آورد. اين باكتري در سال 1885 بوسيله ميكروب شناس آلماني به نام اشريشيا كشف شد. اشريشيا كلي فلورطبيعي روده انسان و بسياري از حيوانات است. برخي از سروتيپ هاي اين باكتري در كودكان ايجاد آنتريت مي نمايد و يكي از عوامل موثر در ايجاد اسهال در مسافرين و مسموميت غذايي مي باشد. امروزه برآوردهاي CDC نشان داده است كه 85 درصد آلودگي هاي E. Coli منشأ غذايي دارند. بطوريكه اغلب موارد شيوع اين بيماري در اثر مصرف گوشت گاو و همچنين شير، كاهو، آب و يونجه اتفاق مي افتد. اشریشیاکلی معمولا به سه صورت کامنسال ،پاتوژن روده ای و غیر روده ای در حیوانات خونگرم وحود دارد. سویه های مختلف بیماری زا باعث ایجاد بیماری های مختلف مانند اسهال ،عفونت های ادراری و مننژیت در کشور های در حال توسعه می شود اکثر مطالعات نشان داده که سویه های مربوطه را می توان در چهار گروه اصلی فیلوژنتیک تقسیم کرد که عبارتند از:A,B1,B2,D که با توجه به ترکیبی از ژن ها سویه های مختلف اشریشیا کلی را می توان به یکی از گروه ها نسبت داد.

براي بررسي و كنترل آلودگي مواد غذايي( بخصوص گوشت) با باكتري اشريشيا كلي علاوه بر روشهاي معمولي از روشهاي حساس و مولكولي مي توان استفاده كرد. بر اساس مطالعات انجام شده PCR روش حساسي براي جداسازی اشریشیا کلی مي باشد.

با توجه به نبودن اطلاعات مستند در خصوص آلودگي گوشت شده با پاتوژن مذكور، بررسي گروه های فیلوژنتیک گوشت درمراکز شهرستان سنندج انجام شد.

كنترل اشريشيا كلي بيماري زاي روده اي در گوشت با پخت كامل و جلوگيري از دوباره آلوده شدن گوشت پخته با وسايل آلوده، آب و يا كارگران مواد غذايي مبتلا به عفونت عملي نمود. در اماكن تهيه و سرويس مواد غذايي، دقت در پخت و مدت نگهداري، وضعيت حرارت و توجه به بهداشت شخصي كارگران در كنترل اشريشيا كلي بيماري زاي روده اي مؤثر است. كنترل آب مصرفي در اماكن فوق و توصيه عدم مصرف سالاد و سبزي هاي خام در رستوران ها و اماكن عمومي، به ويژه در غذاخوري هاي بين راه نيز به ما كمك مي كند.

تعداد صفحه :73

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

  • 2