دانلود پایان نامه

ته حدود 200 روز تخمين زده شده است(.(Connie & Manuselis , 2000

بقاء سالمونلاها به طور نسبي به درجه حرارت محيط وابسته است به طوري‌كه سالمونلاتيفي موريوم و سالمونلا كلراسيس در c ْ29 به ترتيب 4 و 9 روز و در c ْ60 به مدت 25 و 38 روز زنده مي‌مانند. مقاومت به حرارت در مورد سالمونلايي كه در يك محيط غني از مواد مغذي رشد مي‌كنند و يا در محيطي با aw كم هستند بيشتر از آنهايي است كه در يك محيط فقيرند. بررسي‌ها نشان داده كه اگر سالمونلا تيفي موريوم در معرض محيط اسيدي ملايم (6 – 5/5) قرار گيرد سلول تا pH > 5/4 را تحمل مي‌كند Foster , 1995)).

 8-1-2- زيستگاه

سروتيپ­هاي جنس سالمونلا از مهم­ترين باكتري­هاي ميله­اي گرم منفي، عامل التهاب ­هاي روده­اي حاصل از مواد غذائي است كه با منشا انسانى و حيوانى پراكنش وسيعى در طبيعت دارند. زيستگاه اصلي سروتيپ­هاي سالمونلا، روده جانوراني همانند پرندگان، خزندگان، جانوران مزرعه­ا ي و انسان مي­باشد .مي­تواند از ماهي و لاك­پشت نيز به­طور مستقيم انتقال يابد. انتشار این باکتری از حیوان به حیوان دیگر و استفاده از مواد غذایی دامی آلوده به سالمونلا توجیه کننده این مطلب است که حیوانات به عنوان مخزن باکتری می­باشند MIRZAIE,2010)).

   اين ارگانيسم­ها از طريق مدفوع دفع شده و مى­توانند موجب آلوده شدن آب­­هاگردند. مصرف آب­هاي آلوده و مواد غذايي آلوده شده توسط حشرات يا ديگر واسطه­ها به­وسيله انسان و ساير جانوران موجب تكرار چرخه آلودگى مى­شود. تكرار اين چرخه از طريق تبادلات بين­المللي فرآورده­هاي جانوري و خوراك دام عامل عمده انتشار جهاني سالمونلوزيس است .

تعداد صفحه :128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]