شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

3 توجه ارگانیستی (ارگانیکی): شیوه تفکر ارگانیستی، بر مفاهیم جدیدی زیرا کلیت، نظام، سلسله مراتب و پویایی پدیده‌های زیستی تأکید فراوان دارد. در توجه ارگانیستی بافت قدیمی و عناصر موجود در آن در ارتباط با هم و در ارتباط با فضاهای بیرونی و به‌صورت سیستماتیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد.1) با اعمال توجه ارگانیستی از طریق تبیین تأثیر بافت قدیمی-تاریخی در سازمان فضایی شهر، این بافت از حالت سیستم بسته قدیمی-تاریخی خارج می گردد و از طریق تبیین درست و ساماندهی ارتباط‌شان با قسمت‌های جدید شهر به جایگاه والای ساختاری خود در شهر دست پیدا می کند. توجه بهسازی، نوسازی، تجدید حیات و روان‌بخشی بافت تاریخی بایستی متضمن پیوند حیات گذشته و امروز شهر گردد و سمت و سوی توسعه‌ آینده آن را نیز تعیین نماید. در این توجه مرمت شهری با هدف توسعه پایدار، قرابت فراوانی با احیای بافت‌های تاریخی به شیوه ارگانیکی دارد ویژگی اصلی مرمت شهری در این شیوه عبارت می باشد از:

  • نگهداشت پیکره‌های کالبدی بناها
  • یکسان‌سازی شرایط زیستی شهر
  • ادغام مجدد مراکز و بافت‌های قدیمی شهری در محیط
  • مشارکت دادن شهروندان در مرمت شهری
  • طرح موضوع بهسازی شهری در محافل چند رشته‌ای.(مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان،­ سال 1387،جلد دوم، ص 10)

کوشش بر این می باشد که کلیه تحولات تکوینی یا فرآیندهای محقق شهری به سمت و سوی متصور (ناشی از اهداف برنامه‌ای- کالبدی) هدایت شوند. از کارهای جزیی گرفته تا کلی بایستی چنین حرکتی (خلق کلیت) مدنظر قرار گیرد. در توجه ارگانیکی بایستی ارزش‌های تاریخی و معماری به‌عنوان بخشی از ارزش‌های کلی حیات شهری در تعامل زنده با شهر و شهروندان در نظر گرفته گردد و حفاظت فیزیکی با حفاظت اجتماعی و علاقه عمومی توأم گردد. در این توجه در باززنده‌سازی غیر از جنبه‌های ظاهری به ویژگی‌های کارکردی و عناصر و تأثیر آنها در ساختار جدید شهری نیز معطوف می گردد به کارگیری مصالح بومی، در نظر داشتن مباحث اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی در کنار حفظ وحدت و یکپارچگی بافت شهری، بخشی از سیر تحول شهری می‌باشد. (مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان، 1387، جلد دوم، ص 11)

طریقه مداخله در بافت‌های شهری به‌صورت دخالت در حوزه بافت فرسوده، مخروبه و نابسامان شهری با شروع نوگرایی در سازمان فضایی- کالبدی بافت کهن بعد از سال‌های 1304 آغاز گردید. در این دوره دولت وقت با ایجاد دگرگونی در سازمان تولید، زمینه دگرگونی‌های کالبدی شهر را فراهم می کند. تصویب قانون تعریض توسعه معابر و خیابان‌ها در سال 1312 و اصلاح قانون تعریض و توسعه معابر در سال 1320، ساخت خیابان‌ها و میدان‌ها با ساختاری متفاوت از ساختار شهر کهن تخریب محله‌ها و … از اقدامات این دوره بوده می باشد. (مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان،1387،  جلد دوم، ص 11)

8-2 مکاتب و نظریات در مورد بافت قدیم:

 دخالت در بافت قدیم نیازمند شناخت عینی آن در فضای جغرافیای شهر و تمییز نسبی آن از بافت های میانی و جدید شهری پیرامون می باشد . به همین دلیل شناخت این بافت ریشه در نظریات ساخت شهری دارد. در نتیجه تعیین کردن محدوده بافت قدیم چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ کالبدی و تأثیر کارکردی نیازمند مطالعه کلی نظریات ساخت شهر می باشد. (شکوئی، 1377،ص151)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه