عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

2  توجه سلولی: اصل مسلم توجه موزه‌ای این می باشد که یک موجودیت را، هر قدر که پیچیده باشد، می‌توان به اجزایی تقسیم نمود و از راه تدقیق در وجود و رفتار اجزا آن، به شناخت موجودیت اصلی آن نایل آمد. توجه سلولی در عصر رنسانس با مفاهیمی زیرا تقلیل‌پذیری و جبرگرایی آغاز گردید و با تصورات مکانیکی و انقلاب صنعتی به اوج خود رسید. در کل در این بینش به‌ویژه در دوره انقلاب صنعتی یادمان‌های تاریخی موجود و پیکره بناهای قدیمی ارزشمند شهر، به مثابه ابزاری برای توان بخشی اقتصادی به شهر مورد توجه قرار می‌گیرند.  انگیزه اصلی حفاظت و مرمت آنها، نوسازی ساختار اقتصادی شهر می باشد. در این‌گونه اقدامات، مرمت شهری، به شرط تضمین بهره‌جویی‌های اقتصادی و دستیابی به بهبود بخش‌هایی در شرایط اجتماعی شهروندان انجام می‌گیرد و از هرگونه امکانی که مفید به نظر برسد بهره گرفته می گردد. زمینه تدبیر برای مرمت شهری بیشتر روی به نوسازی و نوسازی- بهسازی فضای ساخته شده قدیمی شهر دارد و کمتر به بهسازی و احیای آن، با نگاه محیطی و محیطی انسانی می‌پردازد. نقطه حرکت یا سرآغاز این تدبیرها، احیاء و بهسازی بخش‌هایی از شهر می باشد که توان کارایی خود را به دلیل فرسودگی کالبدی و عدم دسترسی به شبکه‌های خدمات‌رسانی فنی- رفاهی مدرن از دست داده‌اند و به همین دلیل، ساکنان و شاغلان و مراجعان به آنها رغبت خاص به زندگی در این‌گونه پیکره‌های شهری ندارند. اقدام‌های مرمتی حداکثر توجه را به کیفیت کارهای ساختمانی مبذول می‌دارد و وجه ظاهری بازسازی شده یا بهسازی شده بناها و بافت‌ها را به‌عنوان ارزش می‌نگرد که همگان می‌توانند از آنها بهره‌برداری کنند. در این راه ایده مقید به استمرار ارزش‌های فرهنگی- عاطفی- اجتماعی به چشم نمی‌خورد، ساکنان و شاغلان (و نه مالکان) اغلب در پژوهش‌ها، مطالعه‌ها و تصمیم‌گیرهایی که به طراحی مرمت شهری کنار گذاشته شده و مداخله داده نمی‌شوند. (مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان،1387،  جلد دوم، ص 8)

مشخصه‌های اساسی «مرمت شهری با هدف توانمندسازی شهری» یا روش سلولی عبارتند از:

  • نگهداشت نسبی پیکره کالبدی بناها
  • تقویت مواضع یا مکان‌های مرمتی
  • ادغام بافت مرمت شده با فضاهای مجاور
  • استقلال اقدام‌‌های شهرسازی از شهروندان و بافت اجتماعی شهر
  • محدودیت در فضای علمی و معرفتی طرح

برخوردهای سلولی با بافت قدیمی-تاریخی به دلیل ماهیت موضعی که دارند ممکن می باشد در اثر سهل‌انگاری مطالعاتی و عمده کردن وجه اقتصادی پروژه، نظم کارکردی شهری را بر هم زنند و آشفتگی‌های موجود در سازمان فضایی شهر را تشدید کنند. (مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان،1387،  جلد دوم، ص 9)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه