ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم بافت قدیم شهری:

بافت قدیم مجموعه ای به هم پیوسته از اجزا و عناصر شهری شامل واحدهای مسکونی اعم از فرسوده، مرمتی و تخریبی، آثار با ارزش تاریخی، بازارها، تأسیسات، شبکه معابر، شیوه فرم معماری و کالبد ویژه ای می باشد که محصول رشد تدریجی و ارگانیک شهر در ادوار تاریخی مبتنی بر تکنولوژی حمل و نقل ماقبل صنعتی بوده و دارای ساخت فضایی متمایز از لحاظ کارکرد و سیما نسبت به بخش های جدید شهری می باشد. لذا سازگاری چندانی با شرایط اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به ویژه تکنولوژی حمل و نقل نداشته و دسترسی سواره، شبکه تنگ معابر، کمبود فضای سبز، آموزشی و فرسودگی مانند معضلات عمده آن می باشد. در این قسمت از شهر که هسته اولیه شهر شکل گرفته، آثار با ارزش تاریخی، فرهنگی و هنری کم نظیری که منابع تاریخی نامیده می شوند به چشم می خورد که نماد عینی تمدن گذشته و سمبل زندگی شهری می باشد.عده ای از متخصصان اجرایی و دستگاههای اداری(وزارت مسکن و شهرسازی) چنین بخشهایی

(قطعاتی) را در درون بافت قدیم تحت عنوان بافت کهن نام گذاری کرده اند که لزوم حفظ و نگهداری آن از ضروریات می باشد. در این بافت علاوه بر آثار تاریخی باارزش فرهنگی و بناهای فرسوده، مخروبه، مرمتی و در حال انهدام نیز هست که در مواردی نیز به زاغه، آلونک و … تبدیل شده اند و یا به صورت فرسوده غیر قابل بهره برداری رها شده اند. لذا فاقد ارزش تاریخی می باشند که به بافت کهنه معروفند. لذا پاکسازی، نوسازی، بهسازی چنین بناهایی ضروری می باشد. علاوه بر ابنیه فوق الذکر تعدادی واحدهای نوساز با مصالح بادوام و ارزش مستغلاتی مناسب هست که ضرورت حفظ و نگهداری آنها بر کسی پوشیده نیست. پس بافت قدیم شهری موزاییکی از اجزا و عناصر مختلف با کارکردهای متنوع می باشد. که انتظام فضایی این عناصر و کارکردها ساخت ویژه ای را برای این بخش از شهر به وجودمی آورد که برخورد تک جنبه ای امکان تغییر ساخت را غیر ممکن ساخته لذا ساماندهی آن نیازمند برخورداری همه جانبه به کلیه ابعاد اجتماعی- اقتصادی و فیزیکی- کالبدی آن می باشد. یعنی توجه تک جنبه ای فیزیکی از قبیل تعریض معابر به تنهایی مسئله بافت قدیم را برطرف نمی نماید. بلکه مسائل اجتماعی، اقتصادی ساکنان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یعنی زمینه فرسودگی بافت را بایستی در شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن از قبیل مسائل مالکیت(ارث، وقف)، درآمد، شغل تغییر تأثیر و کارکرد و همچنین انتقال فعالیت ها به بخش های جدید شهری از قبیل بازارها، سرمایه درگردش و … جستجو نمود.( رهنمایی، 1374، ص 53)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه