ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

ترکیب جمعیت در بافت قدیمی:

یکی از نخستین واحدهای مختلف برنامه‌ریزی و شهرسازی دسترسی به آمار و ارقام جمعیتی شهر و شناخت حدود و تغییر و تحول جمعیتی آنهاست. دستیابی به ویژگی‌های یک جمعیت زیرا تعداد، تراکم، توزیع جغرافیایی، ساختار سنی، جسمی، تحرک مکان، ترکیب و تحولات درونی آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی ناگزیر از در نظر داشتن روابط متقابل موجود میان متغیرهایی هستند که نه‌تنها در تحول اقتصادی و اجتماعی مؤثرند، بلکه سازه‌های بنیادی توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز محسوب می شوند. شاید مهمترین متغیری که در برنامه‌ریزی به‌عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می گردد جمعیت و دگرگونی‌های آن در گذشته و حال و پیش بینی تحولاتش در آینده می باشد. بر اساس نتایج حاصل از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، جمعیت محدوده‌ی بافت قدیمی (محدوده مشخص شده در طرح جامع) در سال 1365 حدود 4718 نفر و در سال 1375 معادل 5082 نفر بوده می باشد. به این ترتیب جمعیت بافت قدیمی سمنان در دوره 10 ساله 1365 تا 1375 از رشد متوسط حدود 6/0 درصد برخوردار بوده می باشد. همچنین برآوردهای انجام شده در طرح‌های قبلی نشان می‌دهد که جمعیت بافت قدیمی در سال 1370 معادل 4555 و در سال 1373 در حدود 4930 نفر بوده می باشد. این نشان می‌دهد که جمعیت بافت قدیمی در فاصله سال‌های 1365 تا 1370 از رشدی منفی (حدود 34/0) برخوردار بوده اما در فاصله سال‌های 1370 تا 1373 نرخ رشد جمعیت بافت قدیمی با افزایشی قابل ملاحظه به رقم 3/2 درصد رسیده می باشد.(مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان، سال 1387،  جلد اول، ص 220)

ترکیب سنی و جنسی بافت قدیمی شهر سمنان:

دقت در ترکیب سنی و جنسی یک منطقه، اطلاعات زیادی در مورد وضع موجود و طریقه آتی بسیاری از متغیرهای اجتماعی- اقتصادی محدوده ارائه می کند. ویژگی‌های تحصیلی و آموزش و مقدار و جهت مهاجرت ساکنین بافت قدیمی از متغیرهایی هستند که همراه با مطالعه ساختار سنی و جنسی جمعیت به‌گونه
غیر مستقیم می‌توان در مورد آنها مطلع گردید. بر اساس نتایج سرشماریهای انجام گرفته در سال 1370 در حدود 32 درصد جمعیت بافت قدیمی در سنین کمتر از ده سال قرار داشته اند، که در سال 1375 این رده سنی با اندکی رشد 33 درصد از کل جمعیت بافت قدیمی را شامل گردیده می باشد. همچنین در سال 1370 جمعیت بین 15 تا 64 سال در بافت قدیمی که جمعیت بالقوه فعال به حساب می آید 3/58 درصد کل جمعیت بافت را در بر می گیرد. این رقم در سال 1375به حدود 38 درصد می رسد که این امر نشانگر تفاوت چشمگیر و معنادار مهاجر فرستی بافت قدیمی در فاصله سال‌های 75- 1370 را نشان می دهد. به تعبیری در این دوره عملکرد بافت قدیمی در جواب دهی به ترکیب فعال بافت. ضعیف ارزیابی می گردد و طریقه مهاجرت را تشدید نموده می باشد. .(مهندسین مشاور ایوان تأثیر جهان،1387،جلد اول ، ص 222)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه