ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های مرمت شهری:

روش های متفاوت در این زمینه پنج دسته می باشد. 1) روش حفاظتی-بهداشتی 2) روش حفاظتی-تزئینی             3) روش بازسازی شهری 4) روش مداخله موضوعی-موضعی 5) روش جامع مرمت شهری. که دو روش اول بر بعد امکانات بهداشتی و رفاهی و بعد زیباشناسی و بصری تأکید دارد. و روش سوم عکس دو روش اول می باشد و روش چهارم برای فضاهای محدود به کالبد و فعالیت توجه دارد. و در روش پنجم به بافت مرمتی به صورت جزئی از یک کل نگریسته و مورد مطالعه قرار داده و ارتباطی منسجم بین بافت و سایر قسمت های شهر پرداخته و به تدوین راه حل­ها می­پردازد. (یزدانی، ،1386،ص47 )                

نقاط ضعف: مانند علت های عدم موفقیت اقدامات صورت پذیرفته جهت باز زنده سازی بافت قدیمی می توان به مواردی تصریح نمود مانند 1) عدم وجود الگوی مناسب اجرا شده باززنده سازی بافت، یعنی روش مناسبی برای مرمت وجو نداشته 2) ناهمخوانی طرح های اجرا شده با انتظارات مردم 3) عدم در نظر داشتن روح حاکم در فضا در گذشته و تنها ساماندهی کالبدی آن 4) عدم تعریف الگوی مناسب زندگی متناسب با کالبد اولیه بافت 5) سازمان نیافتگی تسهیلات توریستی وعدم پاسخگویی آنها به نیاز باعث کاهش انگیزه گردشگران داخلی و خارجی را در پی داشته می باشد 6) تداوم گرایش ونگاه اقتصادی-تجاری؛ به معنای غفلت از توسعه پایدار و عدم وجود نگاه فرهنگی-هویتی به منطقه می باشد. و حال نکته اساسی اهمیت درمورد حیات دوباره دادن به بافت قدیم می باشد . که با بهره گیری از راه های جامع برای مرمت شهری که باعث ارتقاء کمی و کیفی میراث فرهنگی و تاریخی از طریق معاصر سازی می گردد(یزدانی، ،1386،ص49 )                 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه