عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

ارگ و بارو:

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ای که ساخت شهرهای اسلامی را تشکیل می داده ارگ بوده می باشد. ارگ مجموعه ای از ساختمان ها بوده که تشکیلات و سازمان حکومتی شهر را در خود جای داده و همچنین مقر حاکم یا سلطان بوده می باشد. و زمانی یک شهر پایتخت می گردید و یا اهمیت می پیدا نمود، در آن ارگ ساخته           می گردید. در شهرهایی که اداری- نظامی بودند ارگ اهمیت بیشتری پیدا می نمود. و فضای ارگ با در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی و راه های منطقه پیرامون ممکن بود در دو محل ایجاد گردد.1) در جایی از شهر که نسبت به نواحی اطراف دارای ارتفاع بیشتری بود و دارای جایگاه مناسب دفاعی بود. 2) در اثر نبود چنین مکان در نزدیکی یا متصل به باروی شهر، دسترسی به راهی خارج از شهر برای ورود و خروج از ارگ به سادگی میسر بود ساخته گردد. و همچنین در شهرهای ایران ارگ در ارتباط فضایی با بازار و مسجد جامع قرار داشت. علاوه بر ارگ به عنوان مقر حکومتی در شهر بایستی به باروها و دیوارهای محافظت کننده شهر در قدیم بایستی تصریح کنیم. که احداث برج و بارو و گاه احداث خندق به مقصود محافظت شهرها صورت می گرفته می باشد. و عنصر ارگ که به عنوان بخشی خودکفا معمولاً بر بلندی بنا می شده و با دیوارهایی محافظت              می شده می باشد. ارگ در بعضی شهرها مانند تهران دارای تأسیسات و تجهیزات مفصلی بوده و عناصری مانند مدرسه، دارالفنون، انبار غله، خزانه دولت، عمارات و کاخهای سلطانی، دیوانخانه و میدان را نیز در خود جای می­داده می باشد. حتی ارگ در تهران به عنوان مرکز سیاست در مجاور بازار آن قرار داشته می باشد.(مشهدیزاده دهاقانی­،سال1374،صص269)

22-2-4 کاروانسراها:

یکی دیگر از عناصر مهم شهرهای اسلامی که فضای گسترده ای را نیز به خود اختصاص می داد کاروانسرا بود، کاروانسراها از نقطه نظر عملکرد و نحوه بهره گیری را می توان به سه دسته تقسیم نمود: یکی کاروانسراهای مابین شهرها، دیگری کاروانسراهای بیرون حصار شهر و سومی کاروانسراهای شهری. نوع سومی که در این نوشته موردنظر می باشد، داری معماری، اجزاء و فضاهای بهتر و کاملتری نسبت به دو نوع دیگر می باشد. که ایجاد کاروانسراها از زمان صفویه اهمیت و رونق ویژه ای یافته می باشد. البته کاروانسراها محل مبادله کالاها و مکانی برای اقامت مسافرین بودند و کاروانسراهایی که در بازار قرار داشتند به آنها تیمچه نیز می گفتند. کاروانسراها بر حسب تأثیر و موقعیتی که دارا بودند در کنار خود عناصر خدماتی زیرا نانوائی، حمام، اصطبل، انبار علوفه، مخزن آب، آسیاب، دکان را نیز داشتند. که البته این خصوصیت کاروانسراهای بیرون شهر بود که به روستاهای اطراف خود نیز خدمات می رساند.(مشهدیزاده دهاقانی ،1374،ص316).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه