ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه ای از عناصر مشخص و اصلی شهر در دوره ایرانی- اسلامی:

22-2-1 مسجد: با در نظر داشتن این که دولت اسلام در شهر شکل گرفته و تشکیل آن برای اولین بار در مسجد بوده می باشد. پس وجود مسجد جامع به عنوان یکی از مشخصات اصلی شهرهای دوره اسلامی شده می باشد. و حتی نخستین بنایی که به هنگام فتح یک شهر ساخته می گردید و یا به جای عناصری مانند آتشگاه یا معبد جایگزین می گردید، مسجد جامع بود که به عنوان کانون زیستی شهر به حساب می آمد و به معنای حضور دولت اسلامی بر آن منطقه بود. که مسجد جامع علاوه بر تأثیر مذهبی دارای تأثیر سیاسی، اجتماعی، بسیار قوی نیز بودبه طوری که حکم خلع و انتصاب کارگزاران دولت اسلامی در آن جا خوانده و حتی بحران های دولت نیز در آن جا مطرح می گردید. اما مسجد جامع در شهرهی دوران اسلام دچار تحولاتی گردید که این تحولات در چهار دوره بود.(حبیبی، سال 1387،ص 42)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) دوره اول؛ که مسجد صورتی ساده و بی پیرایه داشت و با معماری و مصالح ساده بود و در کنار میدان اصلی شهر ایجاد می گردید و طبق الگوی مسجدالنبی در مدینه بود. 2) دوره دوم؛ در این دوره دولت اسلامی بنی امیه بود و مسجد در ارتباط کامل با قدرت دوره اسلامی بودو در کنار مقر حکومتی ایجاد می گردید و حتی در نزدیکی بازار و شارع عمومی نیز بود. و حتی شکل گیری اولین مدارس در کنار مسجد جامع نیز در این دوران بود. (حبیبی،سال 1387، ص 43)

3) دوره سوم؛ دوره خلافت عباسیان بود و آغاز حکومت فرهنگی-سیاسی بود و تغییر کلی در دولت اسلامی رخ داد و قدرت سیاسی از قدرت مذهبی جدا شده و قدرت سیاسی برتری نسبت به قدرت مذهبی داردو مسجد از حالت ساده و بی پیرایه دوره اول خارج شده و هنوز مسجد جامع به معنای این می باشد که در شهر ایجاد می گردد. یعنی  جایی که مسجد جامع نباشد علی رغم انبوهی جمعیت شهر خوانده نمی گردد. (حبیبی، از شار تا شهر،سال 1387، ص 44)

4)دوره چهارم؛ دوره حکومت قدرتمند محلی بوده و دیگر مسجد متناسب با مصالح و منابع محلی ساخته          می گردد و رنگ و بوی محلی و منطقه ای به خودمی گیرد. و ظاهر پرشکوه و معماری یادمانی در ساخت مسجد تأثیر اساسی دارد. و محلات دچار جدائی قومی و نژادی، مذهبی شده و هر محله مسجد خودش را دارد و در کنار مسجد، مدرسه وجود داشته. در دولت اسلامی آرمان های مذهبی از اهداف سیاسی جدا شده و هرجا که مسجد جامع نداشت به آن شهر نمی گفتند و در این دوره مسجد به عنوان مرکز عقیدتی- سیاسی داشته می باشد. به گونه کلی مسجد در شهرهای اسلامی پیوند دهنده مذهب با حکومت بوده می باشد. وهم به عنوان قطبی الهی و مذهبی بوده می باشد. مسجد در شهر به عنوان مهمترین بنای عمومی تلقی شده و اما از طریق جایگزینی مسجد در بافت شهری می توان آن را به دو رده بزرگ تقسیم نمود: اول مساجدی که شکل گیری آنها در بستر کالبدی شهرها به تدریج در زمان صورت گرفته و در ارتباط با عوامل مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی تغییر شکل یافته می باشد. دوم مساجدی که با طرح قبلی و گسسته از بافت کالبدی مجاور یکبار برای همیشه فضای آن تعیین و تثبیت شده می باشد. مساجد جامع به عنوان مهمترین نقطه عطف، بیشترین جاذبه را دارا بوده می باشد؛ زیرا که در ارتباط فضایی متقابل با بازار قرار داشته می باشد . و اتصال آن به بازار به دلیل دارا بودن قدرت مذهبی مسجد جامع بوده می باشد مانند اصفهان، تبریز،سمنان و. .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه