عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه بارندگی:

در شکل گیری اقلیم شهر مقدار بارندگی تأثیر تعیین کننده ای بر عهده دارد زیرا که شرایط خاصی را برای برنامه ریزی شهری ایجاد می کند جدول شماره (4-3) تغییرات بارندگی سمنان را در طولانی مدت
(2005- 1965 میلادی) نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می گردد اندازه میا نگین ریزش های جوی سالانه شهر سمنان به140.8 میلی متر می رسد و طریقه زمانی افزایش آن  از مهر ماه آغاز می گردد و در اسفند ماه به حداکثر اندازه خود می رسد. تعداد روزهای بارانی در این شهر بیشتر از تعداد روزهای برفی می باشد. متوسط تعداد روزهای بارش به 48 روز در سال اما تعداد روزهای برفی به 6 روز در سال می رسد. بطوریکه تعداد روزهای بارش در این شهر در فصل زمستان به اوج خود می رسد. تعداد روزهای بارندگی بیش از 10 میلی متر، مانند پارامترهایی می باشد که در مطالعه چگونگی توزیع بارندگی ماهانه شهر مورد توجه قرار می گیرد. در طول سال روزهای با بارندگی بیش از 10 میلی متر 3.8  روز می باشد و نوسان ماهانه آن نشان می دهد که بیشترین میانگین ماهانه این پارامتر در ماه اسفند ثبت گردیده می باشد و در طول ماه های تابستان تقریباً هیچ روزی با بارندگی بیش از 10 میلی متر همراه نبوده می باشد.بر مبنای داده های ایستگاه هواشناسی سمنان، میانگین بارندگی سالانه منطقه 140.8 میلیمتر می باشد که بر این اساس کمترین اندازه بارش در مرداد ماه به اندازه 2.6و بیشترین آن در اسفند ماه به اندازه 25.8میلیمتر گزارش شده می باشد. بارندگی های زمستانه و تابستانه به ترتیب 47 و 4 درصد از کل بارندگی سالانه را تشکیل می دهند. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، ص36-37)

بیشترین بارندگی های شهر سمنان در فصل سرد بوده و در مواقع گرم(از خرداد تا شهریور) احتمال ریزش باران به حداقل می رسد. اندازه بارش ماههای گرم 4 درصد و ماههای سرد 47 درصد از کل بارش سالانه را به خود اختصاص داده می باشد. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، صص36-37)

4رطوبت نسبی:

با در نظر داشتن جدول شماره (5-3)، میانگین سالانه رطوبت نسبی سمنان 41 درصد می باشد که میانگین سالانه حداقل رطوبت نسبی 30 درصد و میانگین سالانه حداکثر رطوبت نسبی 54درصد می باشد.متوسط حداقل رطوبت نسبی در خرداد و تیر 27 درصد  کمترینمی باشد و متوسط حداکثر رطوبت نسبی در دی 63 درصد بیشترین اندازه را نشان داده می باشد. (مهندسین مشاور آرمانشهر، 1388، صص38-40)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه