دانلود پایان نامه

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه پارامترهای اقلیم شناسی در شهر سمنان:

عناصر اقلیمی تأثیر مهمی در ویژگی های اقلیمی یک شهر اعمال می کند.عناصر اقلیمی که در این قسمت مطالعه شده اند شامل بارندگی، درجه حرارت، یخبندان، ساعات آفتابی و. . . می باشد. در این قسمت از آمار نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک شهر سمنان با طول جغرافیایی 35 درجه و 35 دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 53 درجه و 33 دقیقه شمالی و ارتفاع 1130 متر از سطح دریا بهره گیری شده می باشد. (اداره کل هواشناسی استان سمنان ،1387، ص4)

5-3-1 دما:

دما و حرارت یکی از مهمترین عوامل آب و هوایی می باشد که در مطالعات اکولوژی (Ecology) و اکروکلیماتولوژی (Egroclinatology) خصوصا مطالعات مناطق خشک مورد بهره گیری قرار می گیرد. (بنی اسدی،1374 ،ص22)

جدول شماره (3-3) تغییرات ماهانه 5 پارامتر دما را در شهر سمنان نشان داده می باشد. مطالعه این جدول نشان می دهد که متوسط دمای سالانه هوا 18.1  درجه سانتی گراد می باشد، بالاترین متوسط روزانه دما در این ایستگاه مربوط به ماه تیر (31.5 درجه سانتیگراد) و کم ترین آن مربوط به ماه دی (4درجه سانتی گراد) می باشد. به گونه کلی متوسط حداکثر روزانه دما از بهمن تا تیر طریقه افزایش و از تیر تا بهمن طریقه کاهشی را نشان می دهد. متوسط حداکثر دمای سالانه سمنان23.8 درجه سانتی گراد و متوسط حداقل دمای سالانه 12.4 درجه سانتی گراد محاسبه شده می باشد. حداکثر مطلق ثبت شده در این شهر 44 سانتی گراد در تیر ماه 1973 میلادی وحداقل مطلق آن 11-  درجه سانتی گراد در دی ماه 1969 میلادی می باشد. (اداره کل هواشناسی استان سمنان، 1387، صص 22)

5-3-2 یخبندان:با در نظر داشتن جدول شماره (  3-3 ) تعداد روزهای یخبندان در طول سال 45 روز و بیشترین تعداد روزهای یخبندان در دی ماه 18روز و ماههای اردیبشهت تا مهر نیز بدون یخبندان گزارش شده اند. (اداره کل هواشناسی استان سمنان،1387 ،صص 24)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه